37 % českých personalistů neplánuje v budoucnu využívat AI

Jazykové modely typu ChatGPT zažívají v posledních měsících velký boom. V osobní rovině mají své skalní příznivce i odpůrce, ale ani ve firemním prostředí zatím není na jejich používání jednotný názor. To potvrzuje i čerstvý průzkum mezi českými personalisty.

O průzkumu

Průzkum provedený agenturou B-inside ve spolupráci s agenturou Hofmann Personal na vzorku 260 personalistů z různých firem, které zaměstnávají dohromady přibližně 135 tisíc zaměstnanců, probíhal od července 2023 do srpnu 2023. Výsledky ukazují, že pouze 17 % personalistů využívá umělou inteligenci typu ChatGPT v rámci personalistiky.

Stále mírně skeptičtí personalisté

Ve většině dotázaných podniků se vedení firmy zatím nevyjadřuje k využívání umělé inteligence typu ChatGPT. Pokud již vedení nějaký postoj zaujímá, je většinou otevřený, ale nechává na každém, zda chce AI využívat či nikoliv. Aktuálně tedy využívá umělou inteligenci typu ChatGPT v rámci personalistiky necelá pětina dotázaných. Využívání AI v personalistice je častější ve velkých podnicích. Tam již využívají tyto nástroje k širšímu spektru činností.

Využití AI v HR

Nejčastějším využitím AI v personalistice je vytváření a textace náborových inzerátů. V podnicích nechávají umělou inteligenci také vytvářet různé materiály pro zaměstnance (11 %) či zodpovídat časté dotazy (10 %). Méně časté je využití umělé inteligence ke školení zaměstnanců či automatizaci administrativy. Personalisté, kteří AI při své práci využívají, říkají, že jim uspoří čas a práci. Je pro ně také zdrojem nových nápadů, inspirací, rozšířením kreativity. Z průzkumu zároveň vyplývá, že 37 % personalistů neplánuje AI v budoucnosti integrovat do své práce.

Obavy z rizik

Personalisté, kteří zatím AI ve své práci nevyužívají, nevidí v těchto nástrojích přínos. Nejsou si jisti, jak by jim umělá inteligence mohla pomoci v jejich práci, a obávají se rizik spojených s únikem informací, ztrátou dat a nespolehlivostí poskytovaných informací. Přesto však více než třetina dotázaných, kteří nástroje umělé inteligence používají, k nim nemá žádné výhrady.

Česká republika zaostává využíváním AI v personalistice

Průzkum ukazuje, že umělá inteligence získává na významu v oblasti personalistiky a má potenciál výrazně změnit způsob, jakým firmy vyhledávají a komunikují se svými zaměstnanci. Ačkoli jsou někteří personalisté stále skeptičtí, zdá se, že trend směrem k většímu využití umělé inteligence v této oblasti bude pokračovat.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.