Lidé v ČAUI

KDO JSME?

Lidé, kteří mají stejný cíl

Naše hodnoty

Jsme přesvědčeni o tom, že umělá inteligence je příležitostí. Záleží nám na jejím etickém rozvoji s minimalizací možných negativních dopadů na společnost.

Naše mise

Vytváříme jedinečnou platformu pro vzdělávání, networking, šíření informací, porozumění i hledání příležitostí, jak využívat umělou inteligenci pro lepší budoucnost.

Lukáš Benzl

Lukáš Benzl

Ředitel

Jakub Kubů

Jakub Kubů

Předseda správní rady a komerční ředitel

Petra Stupková

Petra Stupková

Místopředsedkyně správní rady

Pavla Vybíralová

Pavla Vybíralová

Členka správní rady

Jan Romportl

Jan Romportl

Předseda poradního sboru

Matěj Misař

Matěj Misař

Člen poradního sboru

Radek Schuster

Radek Schuster

Člen poradního sboru

Josef Kadlec

Josef Kadlec

Člen poradního sboru