5 tipů pro české umělce: Jak zakázat umělé inteligenci, aby se trénovala na vašich dílech?

Soudní spor se společností Midjourney odhalil seznam téměř pěti tisíců světových umělců, na který byl model trénován. Nechybí mezi nimi ani české jména jako František Kupka, Josef Čapek nebo Mikuláš Medek. Pokud z pozice umělce chcete minimalizovat riziko, že se bude nějaký model umělé inteligence učit na vašich publikovaných dílech, bude se vám hodit 5 tipů níže a několik základních informací.

O využívání autorských děl pro strojové učení

V České republice jsou možnosti umělců bránit se proti využití jejich autorských děl poměrně omezené. Zákon o autorském právu automaticky implementuje licenci pro využití autorských děl ve strojovém učení. Jinými slovy to znamená, že český autorský zákon počítá s tím, že pokud se jako autor rozhodnete umístit své dílo na internet, může být použito pro učení umělé inteligence.

Jak tomu zamezit?

Pokud se jako autor díla rozhodnete zakázat umělé inteligenci, aby se trénovala na vašich dílech, máte k dispozici následující sadu kroků.

  1. Vyslovený zákaz: Přidejte k dílům jasné textové prohlášení, ve kterém vyjádříte svůj požadavek, aby se na těchto dílech nevzdělávala umělá inteligence. Může to být ve formě popisku vedle díla.
  2. Podmínky použití: Na vašich webových stránkách nebo tam, kde díla vystavujete, uveďte podmínky použití, která zahrnují zákaz použití vašich děl pro trénink umělé inteligence.
  3. Technické opatření: Můžete také implementovat technická opatření, jako je blokování specifických robotů (například GPTBot) pomocí souboru robots.txt na vašem webu, i když to není 100% účinné proti všem formám scrapingu dat.
  4. Licencování: Uvažujte o použití specifických licencí, které omezují použití vašich děl pro určité účely, včetně učení AI.
  5. Veřejné prohlášení: Můžete také aktivně informovat veřejnost a uživatele internetu o vašem stanovisku k používání vašich děl pro trénink umělé inteligence.

Je důležité si uvědomit, že i přes tyto kroky není možné zcela zaručit, že vaše dílo nebude použito pro trénink umělé inteligence, zejména pokud je volně dostupné na internetu. Nicméně tyto kroky mohou pomoci vyjádřit váš záměr a potenciálně odradit některé subjekty od použití vašeho díla v tomto kontextu.

Odpověď i ochranu přinese AI Act

Otázku odpovědnosti za umělou inteligenci respektive její výtvory a zásahy do autorských práv řeší EU AI Act. Každý členský stát EU bude muset nařízení implementovat do svého národního právního systému, nicméně to potrvá ještě několik let. Z pohledu umělce, který nechce, aby se AI učila na jeho dílech, je tak nejefektivnějším řešením realizovat výše zmíněné kroky.

Jako Česká asociace umělé inteligence si klademe za cíl podporovat rozvoj AI při současném důrazu na etiku, morálku a dodržování zákonů včetně ochrany autorských práv umělců. Snažíme se najít rovnováhu mezi inovacemi v oblasti umělé inteligence a respektováním etických principů a práv jednotlivců. Naše asociace aktivně podporuje dodržování existujících právních a etických standardů a podílí se na vytváření nových standardů, které odrážejí současný vývoj v oblasti AI.

Dialog mezi vývojáři AI a uměleckou komunitou je nezbytným prvkem pro lepší porozumění potřebám a obavám umělců a pro objasnění možností a omezení trénování AI na dílech, u kterých si to autoři nepřejí. Jako Česká asociace umělé inteligence se zavazujeme k podpoře rozvoje umělé inteligence, který je v souladu s etickými zásadami a právními normami.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.