AI a kreativní průmysl: Předpovědi pro rok 2024

Odhadovat, co se stane v budoucnosti, je jako snažit se předpovědět počasí – ošemetná záležitost! Scéna AI se rozvíjí rychleji než temný mrak uvnitř hurikánu. V tomto odvětví se jeden den zdá jako jeden měsíc inovací. Navzdory nejistotě vám chci představit několik myšlenek toho, co by se mohlo dít v oblasti AI a kreativity v roce 2024. Jak to však dopadne, si budeme muset počkat a v roce 2025 se od plic zasmějeme, až uvidíme, jestli jsem se vůbec v něčem trefil. Buďte tedy prosím shovívaví – vynasnažím se, seč to půjde.

Nultý rok AI

Rok 2023 byl nultým rokem proniknutí umělé inteligence do života mnoha z nás. V roce 2023 se do našich životů dostaly nástorje jako GPT, Midjourney nebo Runway, které trvale přetvářejí kreativní krajinu a z jednotlivců dělají velké produkční kapacity. Vypravěči se ocitli vyzbrojeni novým spojencem, nástrojem, který může vdechnout život jejich vyprávění. Tato nová éra filmové tvorby s pomocí umělé inteligence není jen dočasným trendem, ale celkovou změnou paradigmatu, nabízející bezprecedentní nástroje a techniky, jež mění způsob tvorby filmů i celý tvůrčí průmysl.

Už více než patnáct let se věnuji designu, hudbě, street fotografii a dalším tvůrčím projektům – ale ve snu by mě nenapadlo, že s pomocí umělé inteligence se v roce 2023 stanu filmovým režisérem – fantaskní a šílené. (Pokud chcete, mé filmy stvořené s pomocí AI můžete zhlédnou zde) A tak se v rámci tohoto úžasného dobrodružství chci podívat do algoritmické křišťálové koule, abych se s vámi podělil o své předpovědi ohledně vlivu AI na proměnu kreativní průmyslu v roce 2024. Pojďme na to!

Lepší uživatelská zkušenost a přístupnost: Kreativní nástroje poháněné umělou inteligencí se stanou obecně dostupnějšími, cenově i uživatelsky přívětivějšími, čímž se zpřístupní širšímu okruhu umělců a kreativních profesionálů. Tato demokratizace nástrojů AI umožní rozšíření tvůrčího projevu a povzbudí jednotlivce k objevování jejich uměleckého potenciálu. Výtvory AI jsou stále uměním, je to jen jiný druh umění. Haters gonna hate. Lovers gonna love. To je v pořádku. Život jde dál.

Umělá inteligence zlepší produkci videí: AI způsobí revoluci v produkci videa a zautomatizuje úlohy, jako je například odstraňování pozadí, sledování objektů či korekce barev. Vypravěči nyní mohou oživit své vize vytvářením celých krátkých filmů právě pomocí AI! To zefektivní proces výroby videa a umožní tvůrcům soustředit se na kreativnější aspekty filmové tvorby. Nástroje jako Midjourney a Runway již nyní mění proces tvorby filmů, jejich kvalita má velmi rychlou vzrůstající tendenci a přináší fotorealističtější výsledky. Možná se brzy dočkáme boomu nezávislých filmů. Objeví se nástroje pro střih videa poháněné umělou inteligencí, které uživatelům umožní upravovat videa pomocí příkazů v přirozeném jazyce.

Smíšené pracovní postupy AI (AI + VFX + CGI): Integrace smíšených pracovních postupů založených na umělé inteligenci s VFX a CGI představuje významný pokrok v oblasti digitálních médií. Tato kombinace posiluje silné stránky, jako je vynikající kontrola a vizuální působivost, vyžaduje však znalost kompozičních technik VFX. Je ideální pro středně velká studia a zkušené tvůrce, její využití zahrnuje nezávislé filmy, výzkum konceptů, reklamy nebo hudební videa a nabízí rozmanité a inovativní možnosti v oblasti digitálního vyprávění příběhů a produkce. Nástroje, jako je ComfyUI, budou stále viditelnější a přinesou větší kontrolu nad tvorbou videí a obrazů. Myslím, že v Hollywoodu bude brzy každý režisér, který bude chtít předložit film studiu, muset mít připraven pilotní film nebo-li proof-of-concept, v čemž mu pomůže práve AI. Stane se to novou normou tohoto odvětví. AI se bude stále více využívat při práci s VXF a kombinovat s ním.

Psaní scénářů a vývoj příběhů řízený AI: AI bude stále častěji hrát roli při psaní scénářů a rozpracování příběhu. Bude nabízet návrhy na dějové zvraty, vývoj postav a dialogy. Tato technologie by mohla mít chopnost analyzovat úspěšné scénáře a poskytovat poznatky o struktuře a tempu a pomáhat tak scenáristům vytvářet přesvědčivější příběhy. V podstatě přijdete se svým nápadem a AI vám ho pomůže rozvinout jako váš kopilot. Společnost Zero1cine například spustila bezplatnou aplikaci GPT s názvem FilmmakerPRO, která může lidem pomoci při tvorbě filmu.

AI bude personalizovat zážitky: AI může personalizovat zkušenosti uživatelů s různými produkty a službami a vytvářet jedinečná doporučení a kombinace, které odpovídají individuálním preferencím a vkusu. To vytvoří pro spotřebitele pohlcující a poutavější uživatelský zážitek a posílí postavení značek.

Reklamní agentury zaměřené na AI: AI mění pravidla hry pro reklamní agentury, protože výrazně urychluje tvorbu nápadů, storyboardů a klíčových vizuálů. Tato efektivita se promítá do značné úspory času a nákladů. Agentury těží z rychlého iterování a zdokonalování konceptů, zatímco klienti mají možnost nahlédnout do vysoce kvalitních prototypů ještě předtím, než plně investují do výroby. Tato synergie mezi rychlou tvorbou prototypů a kreativními znalostmi AI zajišťuje časovou i finanční efektivitu, díky níž je každá reklamní kampaň efektivnější a působivější. Příprava vašeho interního týmu, aby byl schopen tyto nástroje používat, může vaší firmě ušetřit čas i peníze.

AI jako kopilot pro umělce: Umělá inteligence nenahradí umělce, ale spíše se stane mocným nástrojem spolupráce. Modely AI budou pomáhat umělcům v různých fázích kreativního procesu od vytváření počátečních konceptů a skic až po poskytování zpětné vazby a návrhů na vylepšení. Tato synergie povede k inovativnějším výtvorům. Pomalu bude stále více umělců chápat, že umělá inteligence může podpořit jejich kreativitu, a umožní jí, aby se stala součástí jejich procesu tvorby.

(Doufám), že se hudba generovaná umělou inteligencí konečně zlepší: Hudba generovaná umělou inteligencí se stane sofistikovanější a přístupnější. Modely AI budou schopné vytvářet originální skladby, aranžovat a upravovat je a atd. Tím se rozšíří hudební krajina a hudebníkům a skladatelům se otevřou nové možnosti. Možná si poslechneme hudební album zcela vytvořené umělou inteligencí, které se bude poslouchat tak dobře, že jej nebudeme schopni rozlišit od běžné produkce.

Etické dilema: S příchodem roku 2024 čelí společnosti při zavádění a využívání umělé inteligence stále častěji etickému dilematu. Jádro této výzvy spočívá v rovnováze mezi technologickým pokrokem a etickou odpovědností. Na jedné straně AI představuje bezkonkurenční příležitosti pro inovaci, efektivitu a hospodářský růst. Vyvolává však také značné obavy ohledně ochrany soukromí, bezpečnosti dat a potenciální zaujatosti v rozhodovacích procesech. Společnosti se musí pohybovat na tenké hranici mezi využitím AI pro konkurenční výhodu a zajištěním dodržování etických norem, které chrání práva jednotlivců a společenské hodnoty. Toto dilema je umocněno vyvíjejícím se regulačním prostředím, protože vlády a mezinárodní orgány začínají zavádět přísnější pravidla pro používání AI. V důsledku toho musí společnosti investovat nejen do technologie AI, ale také do rámců, které zajistí její odpovědné a transparentní používání s ohledem na širší dopady na společnost a svobody jednotlivců.

Rozšíření lidské kreativity

Závěrem lze říci, že budoucnost AI v kreativním průmyslu, zejména v oblasti tvorby obrazů a video umění, je obrovským příslibem inovace, spolupráce a dostupnosti. Nástroje umělé inteligence posílí postavení umělců, zlepší tvůrčí zážitky, promění prostředí uměleckého vyjadřování a mediální produkce. Je však nezbytné zabývat se etickými aspekty a zajistit, aby umělá inteligence rozšiřovala lidskou kreativitu, nikoli ji nahrazovala. Pochopit, jak byly tyto modely vyškoleny, respektovat autorská práva a podporovat bezpečné používání těchto nových technologií.

Odair Faleco – umělec a konzultant v oblasti umělé inteligence

Follow on X | Linked In | Instagram | Website

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.