AI inovační balíček EU slibuje přístup k superpočítačům pro AI startupy a odkrývá informace kolem AI Office

Evropská komise spustila balíček (AI innovation package) na podporu evropských startupů a malých a středních podniků ve vývoji důvěryhodné umělé inteligence, která respektuje hodnoty a pravidla EU. To navazuje na politickou dohodu dosaženou v prosinci 2023 o Aktu EU o AI – prvním komplexním nařízení o umělé inteligenci na světě.

Chcete přístup k superpočítači?

Nová iniciativa umožní evropským inovativním startupům v oblasti AI využívat evropské superpočítače pro trénování modelů důvěryhodné AI. Jako první krok Komise v listopadu 2023 spustila výzvu AI-BOOST, která poskytuje startupům finanční podporu a přístup k superpočítačům. Dnešní balíček uvádí toto závazek do praxe prostřednictvím široké škály opatření na podporu startupů a inovací v oblasti AI včetně návrhu na poskytnutí privilegovaného přístupu k superpočítačům pro startupy v oblasti AI a širší inovační komunitu.

Co vše balíček obsahuje?

Balíček obsahuje úpravu nařízení EuroHPC, která zřizuje AI Factory, nový pilíř pro společné podnikání EU v oblasti superpočítačů. To zahrnuje:

  • Pořízení, modernizaci a provoz superpočítačů specializovaných na AI pro rychlé strojové učení a trénování rozsáhlých modelů obecného účelu AI.
  • Umožnění přístupu k superpočítačům specializovaným na AI a rozšíření jejich využití pro širokou veřejnost a soukromé uživatele včetně startupů a SME
  • Vytvoření jediného kontaktního místa pro startupy a inovátory, podporu startupů a výzkumného ekosystému AI v oblasti vývoje algoritmů, testování, hodnocení a ověřování rozsáhlých modelů AI
  • Umožnění vývoje různých nových aplikací AI založených na modelech obecného účelu AI.
  • Rozhodnutí o zřízení Úřadu pro AI v rámci Komise, který zajistí vývoj a koordinaci politiky AI na evropské úrovni.
  • Finanční podpora od Komise prostřednictvím programů Horizont Evropa a Digitální Evropa věnovaných generativní AI. Tento balíček vygeneruje celkovou veřejnou a soukromou investici kolem 4 miliard eur do roku 2027.
  • Doprovodné iniciativy na posílení talentového poolu generativní AI v EU prostřednictvím vzdělávání, školení a přeškolování.
  • Další podpora veřejných a soukromých investic do startupů a rozšiřování AI včetně prostřednictvím rizikového kapitálu nebo podpory vlastního kapitálu (včetně nových iniciativ programu EIC Accelerator a InvestEU).
  • Urychlení vývoje a nasazení společných evropských datových úložišť, které budou k dispozici komunitě AI, pro kterou jsou data klíčovým zdrojem pro trénování a zlepšování jejich modelů.
  • Iniciativa ‘GenAI4EU‘, která má podpořit vývoj nových případů použití a nových aplikací v 14 průmyslových ekosystémech Evropy, stejně jako ve veřejném sektoru. Oblasti aplikací zahrnují robotiku, zdraví, biotechnologie, výrobu, mobilitu, klima a virtuální světy.

Komise také společně s několika členskými státy zřizuje dva evropské digitální infrastrukturní konzorcia (EDIC).

Aliance pro jazykové technologie ALT-EDIC má za cíl vyvinout společnou evropskou infrastrukturu v oblasti jazykových technologií, aby se řešil nedostatek dat evropských jazyků pro trénování řešení AI a zároveň podporoval jazykovou rozmanitost a kulturní bohatství Evropy. To podpoří vývoj evropských velkých jazykových modelů.

EDIC CitiVERSE bude aplikovat nejmodernější nástroje AI pro vývoj a zlepšení pro inteligentní komunity a pomáhat městům simulovat a optimalizovat procesy od řízení dopravy po odpadové hospodářství.

Detaily k AI Office

Úřad pro AI bude zřízen v rámci Komise. Úřad pro AI bude provádět budoucí nařízení o AI na úrovni EU a bude dohlížet na pravidla pro modely a systémy AI obecného účelu. Měl by se stát centrálním koordinačním orgánem pro politiku AI na úrovni EU a spolupracovat s dalšími odděleními Komise, orgány EU, členskými státy a komunitou zainteresovaných stran. Bude mít mezinárodní poslání a podporovat přístup EU k řízení AI a přispívat k mezinárodním aktivitám EU v oblasti AI. Obecně by Úřad pro AI (AI Office) měl rozvíjet znalosti a porozumění AI a podporovat přijetí a inovace v oblasti umělé inteligence. Rozhodnutí o zřízení Úřadu pro AI nabude účinnosti 21. února 2024.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.