AI mění svět práce: Co odhalují nejnovější data z LinkedIn?

V posledních 12 měsících se umělá inteligence stala jedním z hlavních témat v oblasti pracovního trhu. Čerstvý report Future of Work Report: AI at Work od profesní sítě LinkedIn nabízí zajímavý pohled na to, jak AI transformuje pracovní prostředí a kariéry profesionálů po celém světě včetně České republiky. Podívejte se na hlavní zjištění sítě, na které je více než jedna miliarda profesionálů a 67 milionů firem.

O umělé inteligenci se na LinkedIn mluví

Konverzace o AI na LinkedIn za poslední rok (prosinec 2022 až září 2023) vzrostly o 70 %, s výrazným nárůstem termínů jako ChatGPT a Generative AI. Z pohledu pohlaví tvoří 58 % konverzací muži, 31 % ženy, 11 % ostatní či neznámé. Optikou generací mluví o AI nejvíce miléniálové (45 %) následovaní generací Z (26 %). O AI se diskutuje často pozitivně, 74% vedoucích pracovníků věří, že GAI bude mít pozitivní dopad na jejich zaměstnance. Zároveň počet firem, které mají pozici „Head of AI“, vzrostl od prosince 2022 o 13 %.

Vzdělání, generace a AI

Více než polovina pracovních rolí na LinkedIn bude do určité míry ovlivněna AI, přičemž do roku 2030 se předpokládá 65% změna dovedností potřebných pro tyto role. Profesionálové s vysokoškolským a postgraduálním vzděláním čelí rychlejším změnám ve srovnání s lidmi s nižším stupněm vzdělání. Gen Z a mileniálové jsou nejvíce náchylní k narušení svých pracovních rolí GAI.

AI a trh práce

Zájem o AI pozice roste, důkazem je 12% nárůst zobrazení nabídek práce v oblasti AI a 11% nárůst reakcí na tyto nabídky. Poptávka po AI talentech roste významně v oblastech jako finance či výroba. Více než polovina žen a mužů po celém světě uvidí změny ve svých pracovních rolích kvůli GAI. Zvláště pro ženy může být tento trend významný, protože jsou často zaměstnány v rolích, kde mohou být dovednosti částečně nahrazovány GAI technologiemi. Například 40 % mužů globálně uvádí, že experimentují s AI nástroji, zatímco u žen je toto číslo 34 %.

Závěr

Report od LinkedIn poskytuje cenný vhled do toho, jak AI ovlivňuje pracovní prostředí a kariéry profesionálů. S rostoucím významem AI ve všech aspektech práce je nezbytné, aby profesionálové i firmy rozvíjeli dovednosti a přizpůsobili se novým trendům. Budoucnost práce bude stále více definována souborem dovedností a úkolů, nikoliv pouhými názvy pozic.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.