Akademie umělé inteligence: AI prakticky, věcně a srozumitelně

Akademie umělé inteligence, za kterou náš člen Digiskills, představuje důmyslně sestavený vzdělávací program zaměřený na osvojení dovedností potřebných k efektivnímu využívání umělé inteligence v profesním i osobním životě. Program je vhodný jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří chtějí své znalosti a dovednosti rozšiřovat.

Akademie probíhá na vzdělávací na platformě Digiskills a je strukturována tak, aby účastníkům poskytla komplexní přehled o AI, od základních konceptů po pokročilé aplikace.

Tento žádaný program, jehož další běh startuje 1. 4. 2024, si účastníci oblíbili nejen díky přístupnosti a srozumitelnosti, ale také díky formátu, který kombinuje asynchronní a synchronní obsah.

Synergie synchronního a asynchronního obsahu

Akademie umělé inteligence využívá unikátní kombinaci synchronního a asynchronního obsahu, což přináší řadu výhod pro učební proces. Synchronní obsah, zastoupený živými webináři a praktickými workshopy, podporuje interaktivitu a umožňuje účastníkům okamžitě klást otázky a získávat zpětnou vazbu. Interaktivní workshopy a diskuse v reálném čase zvyšují angažovanost a umožňují hlubší porozumění složitým konceptům.

Asynchronní obsah, jako jsou studijní materiály, videa a záznamy z živých akcí dostupné na portálu, umožňuje studovat vlastním tempem a podle individuálních potřeb. Účastníci se tak mohou věnovat studiu ve chvílích, kdy to pro ně je nejvhodnější.

Kombinace obou formátů zajišťuje, že vzdělávací obsah je dostupný pro širokou škálu účastníků, včetně těch, kteří mají omezený čas, nebo se potřebují k probírané látce opakovaně vracet.

Co se účastníci naučí?

Program akademie pokrývá širokou škálu témat – od základů AI, přes práci s textem a grafikou, až po kombinaci různých nástrojů pro maximalizaci výstupů. 

Účastníci se naučí nejen praktické dovednosti, ale také pochopí etické a právní aspekty využívání AI. 

Důraz je kladen na schopnost správně formulovat úkoly (promptování) pro dosažení optimálních výsledků s pomocí AI a také na praktické využití AI. Čili v akademii nenajdete žádné abstraktní koncepty a nerealistické scénáře, ale soustředí se na praktické a smysluplné používání AI pro každého.

Flexibilita a přístupnost

Akademie umělé inteligence nabízí účastníkům unikátní a flexibilní přístup k učení, který maximalizuje jejich schopnost absorbovat a aplikovat nové informace a dovednosti. Unikátní přístup a pojetí látky nejenže umožňuje lepší porozumění AI, ale také podporují rozvoj kritického myšlení a digitálních dovedností, které jsou klíčové pro úspěšné využívání těchto technologií. Akademií umělé inteligence je vstupenkou do světa, kde AI není jen nástrojem, ale důležitým aspektem osobního i profesního úspěchu.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.