Barbora Malinovská vede nově založenou pracovní skupinu ČAUI: AI v managementu

Česká asociace umělé inteligence oznamuje založení nové pracovní skupiny v rámci naší členské sekce, která se bude intenzivně věnovat problematice AI v managementu. Cílem této skupiny je zkoumat a rozvíjet využití umělé inteligence v oblasti managementu a vedení podniků.

Proč byla skupina založena?

Začlenění umělé inteligence do procesů řízení firem nabízí nespočet výhod a možností. AI může pomoci zefektivnit a automatizovat mnoho tradičních manažerských procesů od analýzy velkých objemů dat přes prediktivní analýzy až po podporu rozhodovacích procesů. V praxi to může znamenat lepší pochopení potřeb zákazníků, přizpůsobení produktů a služeb na míru, zvýšení produktivity a snížení nákladů či dokonce identifikaci nových obchodních příležitostí. AI také nabízí nové perspektivy v oblasti etického rozhodování a udržitelnosti.

Právě výše zmíněné důvody stojí za založením pracovní skupiny, v jejímž vedení je zkušená mentorka, lektorka a konzultantka Barbora Malinovská. „Mým cílem je vytvoření metodiky pro vedoucí pracovníky (C-level) zaměřené na integraci umělé inteligence do pracovních procesů. Tato metodika bude poskytovat praktický návod, jak efektivně zavádět AI v rámci organizace. V současné době mnoho firem čelí výzvě efektivně implementovat AI, často kvůli nedostatku času a odborných znalostí. Vytvořením takové metodiky dokáže Česká asociace umělé inteligence udávat směr a tempo v oblasti aplikace AI, a já jsem připravena se této iniciativy ujmout, neboť je v souladu s mým dlouhodobým zájmem. Spolupráce a sdílení znalostí s dalšími členy asociace nepochybně přinese další přidanou hodnotu,“ komentuje vznik pracovní skupiny Malinovská.

Hlavní činnosti skupiny

  • Sběr a analýza dat o současném využití AI v oblasti managementu.
  • Průzkum trendů a nejnovějších technologických inovací v AI relevantních pro manažerské procesy. Jejich transfer do ČR.
  • Vypracování podrobné metodiky, která pomůže manažerům začlenit AI do jejich pracovních procesů.
  • Vytvoření návodů a best-practice příruček pro různé úrovně managementu.
  • Shromažďování a analýza případových studií, které ukazují úspěšnou implementaci AI v managementu.
  • Tvorba článků o pokrocích a novinkách v oblasti AI v managementu.
  • Organizace online i offline aktivit pro sdílení zkušeností a znalostí.

Chcete se stát členy skupiny?

Vyzýváme všechny zájemce, kteří se chtějí připojit k této pracovní skupině, aby prostřednictvím soukromé zprávy v členské sekci kontaktovali přímo Barboru Malinovskou. Skupina je organizována přímo přes naši členskou sekci a je otevřena všem členům asociace, kteří mají zájem o rozvoj a aplikaci umělé inteligence v managementu. Jako člen této skupiny budete mít možnost aktivně se podílet na formování budoucnosti AI v managementu, sdílet své znalosti a zkušenosti. Tato skupina je ideální platformou pro networking, vzájemné učení a spolupráci na inovativních řešeních. Těšíme se na vaši aktivní účast.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.