Budoucnost seznamování se s právem? Představujeme nového člena, nástroj Lawrence AI

Jedním z nejnovějších členů České asociace umělé inteligence je český právní AI nástroj Lawrence AI, který po prvním měsíci od spuštění své komerční verze pokořil hranici 500 uživatelů. Je umělá inteligence budoucností seznamování se s právem? Na to zkusí odpovědět text, který vznikl ve spolupráci s Jakubem Charvátem, spoluzakladatel projektu.

U papíru jsme se na dlouho zasekli

Chammurapiho zákoník byl kdysi vyryt do kamene a vystaven na veřejná místa v Babylóně, aby se adresáti tamějšího práva mohli skutečně seznámit s jeho obsahem. Kámen byl později nahrazen papyrem, pergamenem a papírem. Každý z těchto médií umožňoval větší rozšíření pramenů práva mezi jeho adresáty i navýšení úrovně společenského právního vědomí.

A přestože rozsah právních norem čím dál více nabobtnával, u papíru jako média, které tento fenomén příliš nereflektuje, jsme se na velmi dlouhou dobu zasekli. Ostatně dodnes je u nás jako autentické považováno pouze znění zachycené v tištěné podobě jako částka Sbírky. Navíc se odhaduje, že je v České republice přes 100 000 platných a účinných právních předpisů.

Takto rozsáhlý a komplikovaný právní řád dnes ve spojení s principem „neznalost práva neomlouvá“ představuje výzvu pro všechny své adresáty. Částečné řešení přinesly počítače, a hlavně internet. Až propojení umělé inteligence s textem právních předpisů však začíná nabízet skutečně další vývojový stupeň média, reagujícího na aktuální společenské potřeby.

Kontext i snadnější vyhledávání

Pro rozšíření právního vědomí byl v posledních pár desítkách let nepochybně zásadní rozvoj internetových serverů s texty zákonů. Přinesly například vzdálený přístup ke vždy aktuální, ale i historické právní úpravě, či možnost napříč zákonem, jakož i celou právní úpravou, vyhledávat. Značnou bariérou však i nadále zůstává (často nekoherentní) terminologie či systematika.

Za zásadní lze taktéž považovat i vznik celé řady internetových blogů s právní tematikou, jež holá pravidla rozvíjí o důležitý kontext. Zpravidla přináší i určitý nástin řešení. Právní laici i profesionálové pak takový způsob seznámení se s právem přirozeně vyhledávají. A to i přes to, že mohou být jejich závěry zastaralé, příliš obecné, anebo naopak příliš kazuistické.

Nejen na výše zmíněné překážky a nedostatky reagují nástroje založené na technologii umělé inteligence. Jednak jsou schopné porozumět běžné lidské řeči, díky čemuž jejich uživatelé nemusí pracovat se složitou právní terminologií. Jednak umí na danou problematiku nahlížet komplexněji s ohledem na související právní předpisy, odborné názory i judikaturu.

Nový český právní AI nástroj

S cílem propojit právo s umělou inteligencí přichází již zmíněný Lawrence AI. Přináší nový, mnohem intuitivnější a efektivnější způsob seznamování se s právem, přibližující jej jeho adresátům z řad laiků i profesionálů. Tento český právní AI nástroj totiž umožňuje chatování o obsahu právních předpisů či jiných dokumentů s umělou inteligencí optimalizovanou pro právní praxi.

Práce s právem je primárně práce s textem, respektive s různými právními prameny. Lawrence AI na jedné straně pracuje s vybranými českými právními předpisy z odvětví práva trestního, pracovního, občanského či obchodního. Na straně druhé může pracovat i s prameny jinými, nahranými uživateli. Brzy navíc přibydou internetové zdroje i judikatura nejvyšších soudů.

Vzhledem k tomu, že Lawrence AI zná celou řadu právních předpisů, jejichž seznam se každým týdnem rozrůstá, umožňuje svým uživatelům snadno a rychle najít aplikovatelné ustanovení zákona v souvislostech celé jeho systematiky. Představuje tudíž ideálního pomocníka při přípravě argumentace, řešení problémů nebo seznamování se se svými právy a povinnostmi.

Jednoduše, prostřednictvím několika zpráv v chatu se lze s pomocí Lawrence AI seznámit i s obsahem celé řady právních či neprávních dokumentů nahraných uživatelem. Může jít například o shrnutí soudního rozhodnutí, vytvoření seznamu práv a povinností stran smlouvy či práci s evropskou směrnicí. A navíc, díky AI, dokument ani chat nemusí být v českém jazyce.

Zásadní navýšení právního vědomí

Kámen, papyrus, pergamen, papír, knihtisk, internet, a teď přichází umělá inteligence. Cílem bylo odjakživa co nejširší rozšíření pramenů práva mezi jeho adresáty i navýšení úrovně společenského právního vědomí. Zejména díky internetu se staly prameny práva – příslovečné stavební kameny právního vědomí – dostupné celé veřejnosti takřka na jedno kliknutí. 

Díky umělé inteligenci nyní dosáhneme i zásadního navýšení právního vědomí, spočívající v hlubším pochopení právních pravidel. Pro jejich pochopení na ně totiž nestačí nahlížet izolovaně, je nezbytné je vykládat s pomocí různých metod, přičemž AI nástroje, schopné pracovat s přirozeným jazykem i v širších souvislostech, představují ideálního pomocníka.

O projektu

Za projektem Lawrence AI stojí český technologický startup C&P Blockchain solutions. V roce 2022 jej založili Jakub Charvát společně s Vojtěchem Pourem, kteří jsou v současnosti studenty posledního ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Mezi jejich stěžejní cíle zároveň patří budování pozitivního obrazu AI, jakož i zvýšení obecného povědomí o různých rizicích legal AI.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.