Česká asociace umělé inteligence oznamuje vznik poradního sboru, předsedou se stává Jan Romportl

Česká asociace umělé inteligence s potěšením oznamuje vznik poradního sboru, jehož cílem je zintenzivnit rozvoj a podporu vzdělávání v oblasti umělé inteligence. Tento strategický krok představuje důležitý milník v úsilí asociace obklopit se odborníky s hlubokými znalostmi z různých oborů a nastavit priority pro budoucí směřování.

Stojí před námi velký a důležitý úkol

Poradní sbor České asociace umělé inteligence (ČAUI) se bude věnovat řadě klíčových témat včetně etických otázek, osvěty či propojení s průmyslovými a akademickými institucemi. Tento multidisciplinární přístup má za cíl podporovat inovace a zvyšovat povědomí o důležitosti AI v budoucnosti České republiky.

Předsedou celého sboru se stává Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D., který se výzkumu umělé inteligence věnuje více než 20 let jako expert, konzultant, podnikatel i manažer. Obor AI vystudoval na Západočeské univerzitě v Plzni. Později vedl AI centrum O2, kde působil jako ředitel a Chief Data Scientist. Nyní je nezávislým AI konzultantem a spoluzakladatelem AI startupu Elin.ai.

„Umělá inteligence bude jedním z nejvýznamnějších řešení většiny problémů, kterým jako lidstvo čelíme. Jako západní společnost potřebujeme efektivně a rychle integrovat AI do všech ekonomicky relevantních oblastí, abychom dokázali dlouhodobě obstát na nově rýsujícím se globálním geopolitickém poli. To vše ale zároveň přináší obrovská rizika jak ve zneužití „běžné“ AI, tak ve vzniku tzv. obecné umělé inteligence (AGI), jejíž hodnoty by nebyly v souladu s hodnotami lidstva. Stojí tedy před námi velký a důležitý úkol – což je přesně ten důvod, proč jsem se rozhodl roli předsedy poradního sboru ČAUI přijmout,“ uvedl Romportl.

Jak na souznění lidí s umělou inteligencí?

Velmi perspektivní oblasti AI ve zdravotnictví se bude intenzivně věnovat další člen sboru, spoluzakladatel healthtech startupu Carebot, Matěj Misař. „Umělá inteligence může být odpovědí na mnohá bolavá místa našeho zdravotnictví. Od odlišné kvality péče v regionech až po nedostatek personálu. Je ale potřeba ji začít zavádět do praxe ve spolupráci se státem. Bavíme se nejen o záchraně životů, včasné diagnostice a prevenci, ale i o ušetření významných finančních prostředků. Jsme připraveni konzultovat správné zavádění AI do standardu českého zdravotnictví,“ přiblížil plány Misař.

Mgr. Radek Schuster, Ph.D., akademik z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni specializující se na filozofii a dějiny vědy, přináší do sboru hlubší pochopení etických a filozofických aspektů AI. „Umělou inteligenci chápu jako nastavování matematického zrcadla lidskému myšlení a jazyku. Její současný rychlý rozvoj je výzvou pro tříbení etických a estetických hodnot napříč společnostmi a kulturami, jež jsou zapleteny do digitální sítě. Věřím, že aktivity České asociace umělé inteligence budou prevencí vzniku asociace přirozené inteligence, ať by ji bylo třeba založit lidem anebo strojům,“ sdělil Schuster. 

Seznam členů sboru uzavírá Ing. Josef Kadlec, absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT v Praze, známý pro své dovednosti v oblasti digitálních technologií a lidských zdrojů, který zdůrazňuje dopad AI na pracovní trh. „Umělá inteligence již začala ovlivňovat pracovní trh a poptávka např. po copywriterech, graficích a některých programátorech již klesá. Důležité je ale říci, že to lze vnímat také pozitivně. AI již dokáže dělat některé úkoly lépe než lidé, takže se můžeme těšit na lepší zdravotnictví, logististiku a další služby. Sami se můžeme soustředit na věci, které digitální svět tak dobře neřeší. Souznění lidí s nástroji umělé inteligence k udržení konkurenceschopnosti není budoucnost, ale přítomnost,“ komentoval Kadlec.

Nové myšlenky a priority

„V době, kdy Česká asociace umělé inteligence prochází stejně jako samotná AI obdobím rychlého růstu, cítím obrovskou vděčnost a hrdost, že mohu spolupracovat s tak výjimečnými členy našeho poradního sboru. Jejich zapojení a rozmanitost zkušeností jsou neocenitelné a mají klíčový význam pro dosahování našich ambiciózních cílů. Očekávám, že spolupráce přinese nové myšlenky, přístupy, priority a řešení,“ dodává ke vzniku sboru Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence.

Česká asociace umělé inteligence je s více než 90 korporátními členy největší českou iniciativou podporující rozvoj a vzdělávání v oblasti umělé inteligence na území České republiky. V roce 2024 realizuje více než 50 akcí od bezplatných webinářů pro širokou veřejnost přes specializované workshopy až po oborové konference. 

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.