Česká asociace umělé inteligence se stává partnerem DigiKoalice

Česká asociace umělé inteligence (ČAUI) s nadšením oznamuje své nové partnerství s DigiKoalicí, otevřeným uskupením zaměřeným na zvyšování digitální gramotnosti a podporu digitálních inovací v České republice.

Pro větší konkurenceschopnost ČR

DigiKoalice, která sdružuje více než 200 členů včetně státních institucí, ICT společností, vzdělávacích a akademických institucí, neziskových organizací a dalších subjektů, má za cíl posilovat digitální dovednosti občanů a tím přispívat k větší konkurenceschopnosti české ekonomiky. A přesně tento cíl rezonuje také s dlouhodobými plány ČAUI a příležitostmi, které přináší umělá inteligence. „Jsme nadšeni, že můžeme být součástí jedinečné platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu ČR a podílet se na formování budoucnosti digitálního vzdělávání v ČR,“ říká Lukáš Benzl, ředitel ČAUI.

Klíčové přínosy členství

ČAUI má v plánu rozvíjet vzdělávací aktivity zaměřené na umělou inteligenci, které budou přístupné pro široké spektrum věkových skupin a profesí. Stejně tak se ČAUI chystá zapojit do společných projektů s ostatními členy DigiKoalice. Tvorba udržitelného a inovativního digitálního prostředí, které podpoří růst a rozvoj České republiky v digitální éře, není jednoduchou výzvou. Avšak s nadšením a odhodláním, které ČAUI a DigiKoalice sdílejí, je tato výzva ohromnou motivací.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.