ADYTON

ADYTON :

ADYTON je členem České asociace umělé inteligence

ADYTON s. r. o. se sídlem v Praze, Česká republika, je renomovanou soukromou společností, která od svého založení v roce 1992 vyniká jako jeden z předních dodavatelů zdravotnické techniky ve střední a východní Evropě. S pobočkami na Slovensku a v Polsku, ADYTON představuje klíčového hráče v oblasti poskytování špičkových zdravotnických prostředků a služeb s důrazem na kvalitu, což potvrzuje i držení Certifikátu ISO 9001:2015 pro nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků.

ADYTON si klade za hlavní cíl budování dlouhodobých partnerství a vztahů s obchodními partnery a klienty, což je základním kamenem jejich úspěchu. Společnost využívá svých bohatých zkušeností s uváděním nových zdravotnických prostředků na trh, prováděním klinických hodnocení, CE certifikací, průzkumy trhu a studiemi proveditelnosti, pokrývající všechny fáze životního cyklu různých typů produktů.

Portfolio ADYTON je rozmanité a zahrnuje širokou škálu oblastí, jako je kardiochirurgie, intervenční radiologie a neuroradiologie, estetická chirurgie a dermatologie, neurochirurgie, urologie, biotechnologie, regenerativní medicína, cévní chirurgie, intervenční kardiologie, ortopedie a traumatologie. Společnost nabízí jak podpůrné a doléčovací zdravotnické prostředky, tak i inovativní řešení pro neinvazivní léčbu nebo regeneraci kostí.

ADYTON není jen dodavatelem; snaží se být partnerem svým zákazníkům při poskytování komplexních řešení a doprovodných služeb. Díky spolupráci s renomovanými výrobci a zavedením nejmodernějších standardů léčby, firma přispívá k zlepšování péče o pacienty a zvyšování účinnosti léčebných metod.

Navíc, ADYTON poskytuje konzultační služby, strategické marketingové poradenství a zpracování tržních analýz vybraných segmentů trhu zdravotnické techniky, což klientům umožňuje lepší orientaci v dynamickém a neustále se vyvíjejícím sektoru zdravotnické techniky. S balíčkem služeb pro klinická hodnocení umožňuje ADYTON realizaci klinického hodnocení zdravotnického prostředku nebo kombinovaného léčivého přípravku, což podtrhuje jejich závazek k inovaci a excelenci ve zdravotnickém průmyslu.

Klíčové služby a specializace

S jakými požadavky se na tento subjekt můžete obrátit?

Zdravotnická technika

Kardiochirurgie

Neurochirurgie

Certifikace

a další oblasti…

Kontaktní údaje

Stránky a sociální sítě

Web: adyton.org
LinkedIn: ADYTON s.r.o.

Kontakty

E-mail: info@adyton.org
Telefon: +420 226 517 471

Adresa

Kateřinská 15
120 00 Praha 2