Czechitas

Czechitas :

Czechitas jsou partnerem České asociace umělé inteligence

Czechitas je nezisková organizace, která se zaměřuje na zapojení žen do oblasti informačních technologií. V dnešní digitální době jsou dovednosti v oblasti IT stále důležitější a čím dál tím více nezbytné. Czechitas si klade za cíl motivovat a vzdělávat ženy v oblasti IT, a to prostřednictvím různých kurzů a programů.

Digitální dovednosti jsou stále důležitější a vzhledem k automatizaci, robotizaci i rozvoji umělé inteligence jsou ženy ohroženy z hlediska pracovních míst. Proto Czechitas nabízí kurzy v oblasti programování, datové analýzy, tvorby webu a dalších IT dovedností, které mohou ženám pomoci vstoupit do tohoto oboru.

Czechitas motivuje ženy, poskytuje jim vzdělání a pomáhá jim najít práci v oblasti IT. Spolupracuje také s firmami, které vítají rozmanitost ve svých pracovních týmech. Kromě kurzů pro dospělé se Czechitas zaměřuje na děti a mládež a snaží se je zaujmout pro technologie. Usiluje o to, aby děti a mladí lidé viděli technologie jako nástroj, kterým mohou měnit svět. Czechitas představují IT hravou formou, která zlepšuje logické myšlení.

Klíčové služby a specializace

S jakými požadavky se na tento subjekt můžete obrátit?

Vzdělávání

Kurzy

Umělá inteligence

Testování

Programování

a další oblasti…

Kontaktní údaje

Stránky a sociální sítě

Web: czechitas.cz
LinkedIn: Czechitas

Kontakty

E-mail: info@czechitas.cz
Telefon: N/A

Adresa

Václavské náměstí 837/11
110 00 Praha 1 – Nové Město