DeepIT

DeepIT :

DeepIT je členem České asociace umělé inteligence

Společnost DeepIT se specializuje na ladění modelů umělé inteligence na míru pro různé projekty. Jsou schopni provádět fine-tuning (ladění) a poskytovat běh modelů umělé inteligence pro různé úkoly.

Pro každý projekt jsou schopni upravit modely, ať už jde o ChatGPT nebo vlastní modely jako GPT-J, NeoX, LLaMA a další, tak, aby byly co nejefektivnější s ohledem na konkrétní potřeby a data společnosti. Výsledkem jejich práce je často výrazné zefektivnění provádění úkolů a úspora času a lidské práce díky využití modelů umělé inteligence. DeepIT přijímá zadání od klientů, definuje očekávané výsledky, připravuje a trénuje modely a následně dodává výsledky v požadovaném formátu.

Pro další podrobnosti a ukázky svých projektů je možné s DeepIT kontaktovat. Taktéž zveřejňují články, které mají za cíl přiblížit principy a fungování umělé inteligence jak širší veřejnosti, tak i firmám.

Klíčové služby a specializace

S jakými požadavky se na tento subjekt můžete obrátit?

Fine-tuning

ChatGPT

LLM

NLP

Umělá inteligence

a další oblasti…

Kontaktní údaje

Stránky a sociální sítě

Web: deepit.cz
LinkedIn: N/A

Kontakty

E-mail: info@deepit.cz
Telefon: +420 603 248 932

Adresa

Nové sady 988/2
602 00 Brno