Nauč mě IT

Miroslav Holec :

Nauč mě IT je členem České asociace umělé inteligence

Projekt „Nauč mě IT“ vznikl z inovativního nápadu, který lidem zmateným z obrovského množství informací dostupných online umožňuje začít kariéru v oblasti IT.

Zakladatelé si dali za úkol pomoci lidem dostat se do IT a získat potřebné dovednosti a znalosti bez složitých omezení a za cenově výhodných podmínkek. U „Nauč mě IT“ se studenti učí programovat, aniž by museli platit vysoké školné.

Projekt nabízí kurzy, které pokrývají různé oblasti IT. Jeden z kurzů je zaměřen na testování softwaru, kde se studenti učí, jak ověřovat kvalitu produktu a jak hlásit nalezené chyby. Druhý kurz se věnuje programování, a studenti se učí vytvářet webové aplikace, což zahrnuje od malých projektů až po složité aplikace. Kurzy jsou online, což umožňuje studentům studovat odkudkoliv a vlastním tempem. „Nauč mě IT“ usiluje o to, aby bylo IT vzdělání dostupné pro každého, a aby studenti mohli růst a rozvíjet své dovednosti v IT oblasti bez omezení.

Klíčové služby a specializace

S jakými požadavky se na tento subjekt můžete obrátit?

Vzdělávání

Testování

Programování

Umělá inteligence

Online kurz

a další oblasti…

Kontaktní údaje

Stránky a sociální sítě

Web: naucme.it
LinkedIn: Nauč mě IT
Facebook: Nauč mě IT
Instagram: Nauč mě IT
YouTube: Nauč mě IT

Kontakty

E-mail: info@naucme.it
Telefon: +420 731 472 822

Adresa

N/A