Penta Hospitals CZ

AddAI :

Penta Hospitals CZ je členem České asociace umělé inteligence

Lepší péče každý den

Ve zdravotnické skupině Penta Hospitals CZ budujeme stabilní síť zdravotnických zařízení s cílem poskytovat komplexní péči napříč obory. Pokrýváme zdravotní péči od ambulantních specialistů přes akutní péči až po péči následnou a dlouhodobou. Vlastníme nebo provozujeme několik nemocnic a třicet tři zařízení pobytových sociálních služeb ALZHEIMER HOME. Dále vlastníme síť ambulantních zařízení.

Usilujeme o zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a snažíme se dosáhnout maximální efektivity všech procesů. Jsme vyhledávaným poskytovatelem zdravotních služeb v České republice. Dlouhodobě rozvíjíme zdravotnická zařízení, pečujeme o pacienty i zaměstnance. Investujeme do rozvoje nemocnic, oddělení a rozšíření spektra zdravotní péče.

Naše skupina Penta Hospitals CZ je součástí nadnárodního řetězce nemocnic Penta Hospitals International, který provozuje ve střední Evropě desítky nemocnic a ambulantních zařízení. Zastoupení má v České republice, na Slovensku a v Polsku. Penta Hospitals International patří do portfolia Penta Investments, středoevropské finanční skupiny, která byla založena v roce 1994. Ta se v současnosti zaměřuje na dlouhodobé investice v oblasti zdravotnictví, finančních služeb, maloobchodu, výroby, médií a realitního developmentu. Penta Investments působí ve více než deseti evropských zemích. V regionu patří k největším zaměstnavatelům, od roku 2018 zaměstnává více než 43 000 lidí.

Naše vize

Chceme být nejvyhledávanějším zaměstnavatelem v oboru a národním etalonem v kvalitě poskytované péče. Naší ambicí je stát se v průběhu několika let největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče v České republice, nabízející unikátní a komplexní portfolio služeb.

Aplikaci umělé inteligence bereme vážně

Penta Hospitals CZ, s.r.o., přední poskytovatel zdravotních služeb v České republice, je vůbec prvním zdravotnickým zařízením, které se stalo členem České asociace umělé inteligence. Tento krok zdůrazňuje význam, který skupina dlouhodobě přikládá důležitosti inovací a technologického pokroku ve zdravotnictví.

Česká asociace umělé inteligence (ČAUI) jako největší česká AI organizace zformovala počátkem roku 2024 pracovní skupinu AI ve zdravotnictví, prostřednictvím které propojuje svět umělé inteligence s oblastí zdravotní péče a zajišťování veřejného zdraví. Spolupráce s Penta Hospitals CZ umožní využít potenciál AI k dalšímu zlepšování kvality a efektivity péče o pacienty.

„Spolupráce s předním poskytovatelem zdravotní péče umožňuje výměnu znalostí s cílem ještě lépe sloužit pacientům a efektivněji reagovat na výzvy českého zdravotnictví. Věříme, že umělá inteligence je jedním z klíčových prvků budoucího rozvoje zdravotní péče v České republice,“ komentuje vstup Penta Hospitals CZ do ČAUI její ředitel Lukáš Benzl.

“První laboratorní výsledky použití AI nástojů nás naplňují optimismem. Věříme, že AI nástroje nám pomohou v celé řadě oblastí s cílem zvýšit kvalitu poskytované péče, bezpečnosti a v neposlední řadě její dostupnosti. Společně s asociací se zasadíme nejen o technickou aplikaci, ale i právní rámec a společenský kodex pro AI ve zdravotnictví,” doplňuje s nadšením Josef Martinkovič, AI Project Manager Penta Hospitals CZ.

Klíčové služby a specializace

S jakými požadavky se na tento subjekt můžete obrátit?

Zdravotnictví

Poskytování zdravotní péče

Ambulance

ALZHEIMER HOME

Umělá inteligence

Inovace

a další oblasti…

Kontaktní údaje

Stránky a sociální sítě

Kontakty

Obecný e-mail: info@pentahospitals.cz
Kontaktní osoba: Josef Martinkovič – AI Project Manager
E-mail: Josef.martinkovic@pentahospitals.cz

Adresa

Florentinum, vchod C
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1