WeBoard

WeBoard :

WeBoard je členem České asociace umělé inteligence

WeBoard mění způsoby tréninku zaměstnanců. Komplexní výuková platforma využívá unikátní kombinaci interaktivních technologií jako jsou AI chatboti a VR. Platforma vytváří věrné simulace reálných situací, které trénují zaměstnace prostřednictvím přirozené konverzace. Díky aktivní účasti na tréninku skrze hlasovou konverzaci zvyšuje WeBoard zapamatovatelnost informací.

Tým WeBoard věří, že tradiční online školení neposkytuje lidem dostatečně autentický zážitek, který by je skutečně připravil na praktické situace. Proto se rozhodli pro interaktivní přístup, který umožňuje zapojit se do tréninku a prožít si ho. Po absolvování interakce nabízí WeBoard zpětnou analýzu výsledků školeného zaměstnance, což umožňuje sledovat pokrok a zlepšení. Mezi klienty WeBoardu patří velké společnosti, jako jsou McDonald’s, Česká spořitelna a Alza.

Tým WeBoard věří, že jejich platforma usnadňuje nábor nových zaměstnanců rychleji a efektivněji, zatímco zároveň pomáhá tréninkovým specialistům tím, že uvolňuje jejich kapacity pro jiné úkoly.

Klíčové služby a specializace

S jakými požadavky se na tento subjekt můžete obrátit?

Startup

Umělá inteligence

Školení zaměstnaců

VR

Zákaznický servis

a další oblasti…

Kontaktní údaje

Stránky a sociální sítě

Web: weboard.me
LinkedIn: WeBoard

Kontakty

E-mail: hello@weboard.me
Telefon: +420 724 072 325

Adresa

Jankovcova 1627/A
170 00 Praha 7