David Navrátil z Channel Lab: „Umělá inteligence bude pracovat ruku v ruce s lékaři“

Vyzpovídali jsme Davida Navrátila, zakladatele a CEO společnosti Channel Lab, která spojuje svět svět lékařských expertů a svět technologických inženýrů. Jak dokáže umělá inteligence diagnostikovat onemocnění, jaké výzvy jsou spojeny s velmi specifickou oblastí zdravotnictví a jaká je vize budoucnosti zdravotní péče v České republice? Nejen na tyto otázky přinášíme odpovědi v následujícím rozhovoru

Mohl byste nám prosím ve zkratce Channel Lab představit?

Channel Lab je inovativní technologická společnost, která se specializuje na propojení nejvýznamnějších lékařských odborníků a technologických inženýrů s hlavním cílem vytvářet co nejpřesnější a nejúčinnější produkty v rámci precizní medicíny ve zdravotnictví. V současné době se nejvíce zabýváme výzkumem v oblasti přesné diagnostiky pomocí umělé inteligence, čtení informací pomocí genetiky a pochopení správného nastavení lidského microbiomu jako základního kamene kvalitní imunity.

Zdravotnictví je velmi specifický obor. Jak těžké je prosazovat moderní technologie jako umělá inteligence ve zdravotnické praxi? Jaké konkrétní překážky je třeba překonat, aby se tyto technologie staly standardem ve zdravotnictví?

Zavádění moderních technologií, jako je umělá inteligence, do zdravotnictví je klíčem k budoucnosti zdraví a péče o nás samotné. Avšak tato cesta je provázána s několika důležitými výzvami, které ovlivní naše životy.

Prvním klíčovým faktorem je proces certifikace. Zdravotnictví je silně regulovaným odvětvím, což znamená, že nové technologie musí projít náročnými procesy schvalování. Získání povolení od lékařských a regulačních orgánů může být dlouhý a nákladný proces.

Druhou výzvou je akceptace lékařským personálem. Lékaři a zdravotníci musí přijmout nové technologie a získat dovednosti potřebné pro jejich efektivní využívání. Adaptace může být obtížná, ale přináší s sebou potenciál radikálně zlepšit naši péči o zdraví.

Třetím klíčovým aspektem je zabezpečení dat. Naše zdravotnické informace jsou velmi citlivé a musí být pečlivě chráněny. Zavádění nových technologií přináší nové výzvy v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.

Dalším faktorem jsou finanční zdroje a náklady. Investice do nových technologií mohou být významné, a je třeba pečlivě posoudit, zda jsou tyto náklady opodstatněné a zda přinesou úspory nebo zlepšení péče.

Nakonec je tu důvěra pacientů. Pacienti musí mít důvěru v nové technologie a být ochotni je aktivně využívat pro své zdraví a pohodu. Získání této důvěry je klíčem k budoucnosti zdravotní péče a může přinést pozitivní změny do našich životů.

Jak by mohla technologie změnit péči o jednotlivce v oblasti zdraví?

Tyto technologie mají obrovský potenciál změnit péči v oblasti zdraví několika způsoby:

Výhody moderních technologií v oblasti zdravotnictví jsou nejen ohromující, ale také naznačují fascinující budoucnost péče o naše zdraví:

V personalizované medicíně se díky těmto technologiím otevírá cesta k léčbě a prevenci na míru každému jednotlivci. Analýza genetických dat, mikrobiomu a dalších biologických faktorů umožňuje lékařům a odborníkům vytvářet strategie, které jsou optimální pro každého pacienta. To znamená, že léčba bude skutečně personalizovaná a účinná.

Moderní diagnostické nástroje, jako jsou MRI a CT skenery, nebo pokročilé systémy založené na umělé inteligenci, nám umožňují rychleji a přesněji diagnostikovat onemocnění. Tyto technologie také umožňují kontinuální monitorování zdravotního stavu, což znamená, že můžeme reagovat na změny téměř okamžitě.

Preventivní a vzdělávací mobilní aplikace a online platformy jsou nyní našimi společníky na cestě k lepšímu zdraví. Pomáhají nám sledovat naše stravovací návyky, cvičení a další aspekty životního stylu. Tím získáváme větší povědomí o svém zdraví a můžeme přijímat informovaná rozhodnutí týkající se své péče.

Tyto technologie nejen usnadňují péči, ale také mohou snížit náklady na zdravotní péči a zvýšit její dostupnost. Telemedicína a diagnostické nástroje umožňují pacientům získávat péči bez nutnosti častých návštěv nemocnic a zdravotnických zařízení, což nakonec vede ke zlepšení dostupnosti péče a úspoře času a peněz. Tyto technologie tedy přinášejí nádech moderního zdravotnictví, které je efektivnější a více zaměřené na pacienta.

Jaký dopad může mít nedostatek specialistů v oblasti zdravotnictví na zvýšení investic do umělé inteligence ve zdravotnictví?

Moderní technologie umělé inteligence mají obrovský potenciál zlepšovat kvalitu péče. Tyto technologie jsou postupně stále více přesnější, dostupnější a jednodušší na implementaci. Tato skutečnost samozřejmě přitahuje i investory, kteří vidí v AI budoucnost medicíny. Navíc to nemocnicím a zdravotnickým zařízením umožňuje tyto technologie využívat, aniž by čekaly a byli závislí na příchod nových lékařů a specialistů.

Pojďme však k vašim projektům, začněme Aireen. Jakým způsobem umělá inteligence pomáhá při automatickém vyhodnocování závažných onemocnění na základě snímků oka?

Projekt Aireen představuje cestu do zdravotnické budoucnosti, kde umělá inteligence mění způsob, jakým diagnostikujeme oční onemocnění. S využitím hlubokých neuronových sítí, kde se Aireen natrénovala na více než 100 000 snímcích očního pozadí, což jí umožňuje rozpoznávat patologické změny, jako je diabetická retinopatie a to během několika vteřin po nahrání snímků.

Aireen na tuto diagnostiku získala nejvyšší možnou zdravotní certifikaci MDR třídy IIb, což znamená že tuto technologii může využívat jakýkoli zaškolený zdravotník, jako například sestra.

Aireen je také zárukou rychlosti a přesnosti. Umělá inteligence identifikuje příznaky, které by mohly uniknout lidskému oku, což znamená, že pacienti mohou získat rychlou péči a zvýšit tak šance na úspěšnou léčbu a prevenci komplikací. To je jen začátek revoluce v diagnostice očních onemocnění a představuje jak budoucnost zdravotnictví může vypadat.

Jaký význam má spolupráce s odborníky na oční onemocnění pro projekt Aireen?

Odborníci na oční onemocnění jsou klíčoví pro klinickou validaci projektu, protože disponují hlubokými znalostmi a rozsáhlou praxí v diagnostice a léčbě těchto onemocnění.

Tato expertní znalost je nezbytná pro vytvoření přesných diagnostických modelů a algoritmů.

Navíc spolupráce s renomovanými očními odborníky má další benefit a to zvýšení důvěryhodnosti projektu mezi pacienty. Pacienti obecně mají větší důvěru v diagnostický nástroj, pokud vědí, že byl vyvinut a ověřen právě těmito odborníky.

Jaká je hlavní výzva spojená s diagnostikou Alzheimerovy choroby a jak ji vaše další projekty Neurona PET a Neurona VOX řeší?

Diagnostika Alzheimerovy choroby je velkou výzvou, zejména kvůli potřebě identifikace onemocnění v raných stádiích, kdy klinické příznaky mohou být stále nepatrné nebo nejsou zcela vidět.

Klíčovým problémem spojeným s diagnózou Alzheimerovy choroby je často pozdní zjištění. Onemocnění bývá diagnostikováno až v pokročilých fázích, což komplikuje včasné zahájení léčby a plánování péče. Pro přesnou diagnózu je zapotřebí pokročilých diagnostických nástrojů, které jsou schopny detekovat specifický biomarker (amyloid) v mozku pacienta, který je spojen s touto nemocí.

Projekt Neurona PET využívá fúzi snímků z magnetické rezonance (MRI) a pozitronové emisní tomografie (PET). Tato kombinace nejenže umožňuje detekci amyloidu, ale také umožňuje určit jeho množství, sledovat změny v čase a lokalizovat ho v mozku pacienta. Tímto způsobem lze dosáhnout přesnější diagnózy.

Projekt Neurona VOX se zaměřuje na detekci časných známek neurodegenerativních onemocnění, včetně Alzheimerovy choroby, z nahrávek pacientova hlasu. Tato inovativní metoda využívá analýzu zvuku a vzorů řeči k identifikaci změn spojených s onemocněními. Tím může být diagnostika prováděna jednoduše a bez invazivních testů.

Jaký dopad může mít brzká detekce Alzheimerovy choroby na prognózu léčby a celkové zdraví pacienta?

Brzká detekce Alzheimerovy choroby má zásadní význam pro zajištění účinné léčby a podpory pacientů. Díky včasné diagnostice budou pacienti moci zahájit léčbu a terapeutická opatření dříve, což může zpomalit progresi onemocnění a minimalizovat jeho dopad na kognitivní funkce. Důležitým faktorem je i výzkum, který bude umožňovat objevovat nové léčebné postupy a terapie. Brzká diagnostika je klíčem k identifikaci vhodných kandidátů pro tyto terapie a k posouzení jejich účinnosti.

Jaký problém adresuje Molecula App v oblasti správy léků a potravinových doplňků?

Molecula je obecně nejnovější produkt z naší dílny precizní medicíny a zaměřuje se na farmakogenetiku. Farmakogenetika je klíčová oblast v precizní medicíně, která zkoumá, jaké genetické faktory ovlivňují reakci jednotlivců na léky. Molecula se snaží zajistit, že léčba pacientů je co nejvíce personalizovaná a účinná. To může pomoci minimalizovat vedlejší účinky léků a maximalizovat jejich účinek.

Molecula App se zaměřuje na závažný problém v oblasti správy léků a potravinových doplňků. Mnoho lidí nedodržuje předepsaný režim užívání léků, což může mít negativní dopad na jejich zdravotní stav. Kromě toho, kombinace léků a potravinových doplňků může být riskantní, zejména pokud nemáte dostatečný přehled o tom, jak mohou interagovat. Příbalové letáky léků často obsahují složité a těžko srozumitelné informace. V první fázi projektu se zaměřujeme na těhotné a kojící ženy, v další fázi nastupuje výše zmiňovaná farmakogenetika.

Jak se produkt Molecula App liší od konzultace v „tradiční lékárně“?

Molecula se určitě bude výrazně lišit od tradiční konzultace v lékárně díky svým pokročilým funkcím a personalizovanému přístupu k lékům a potravinovým doplňkům.

Farmakogenetické informace pacienta k poskytování personalizovaných doporučení týkajících se léků a potravinových doplňků je něco, co Vám tradiční lékárna nebude schopna poskytnout, pokud nebude mít křišťálovou kouli. To znamená, že rady a doporučení jsou uzpůsobeny konkrétním genetickým charakteristikám a potřebám pacienta, což může zvýšit účinnost léčby a minimalizovat vedlejší účinky. To je vize projektu a jeden ze základních pilířů precizní medicíny, který může změnit přístup k moderní medicíně.

Jaká je vaše vize pro budoucnost zdravotnictví a technologie ve zdravotnictví?

Naše vize v budoucnost zdravotnictví spočívá primárně v tvorbě nových a vyspělých technologií, které nám umožní žít kvalitnější a zdravější život.

Každý z nás je jedinečný, a tak by měla být i naše zdravotní péče. Genetické analýzy a moderní diagnostika nám umožní vytvářet plány léčby a prevence na míru našim genetickým charakteristikám.

Umělá inteligence bude pracovat ruku v ruce s lékaři, pomáhat při diagnostice a navrhovat nejlepší léčbu na základě obrovského množství dat.

Naše partnerství s výzkumnými institucemi a univerzitami nám umožní stále překračovat hranice medicíny. Budeme neustále hledat nové způsoby, jak zlepšit péči.

Náš největší cíl je záchranou co nejvíce lidských životů a zajištění zdravějšího a kvalitnějšího života pro všechny. To je budoucnost, na kterou se těšíme a kterou chceme společně vytvořit. To vše je Channel Lab a lidé, kteří u nás pracují.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.