Erik Melicher: „SAP chce patřit k lídrům na trhu v oblasti AI zabudované do byznysových řešení“

Podnikové informační systémy SAP není třeba dvakrát představovat. O plánech a ambicích německé softwarové firmy v oblasti umělé inteligence jsme si povídali s Erikem Melicherem ze SAP Slovensko. V odpovědích je celá řada zajímavých informací od etiky AI až po předpoklady pro úspěšnou integraci AI ve firemním prostředí.

Můžete přiblížit zastřešující vizi SAP týkající se umělé inteligence a její integrace do podnikových procesů?

V dnešnej dobe umelá inteligencia mení zabehnutý model v každom odvetví. Je to podobná situácia, aká sa odohrala v 90-tych rokoch pri zavádzaní internetu. Zároveň mení biznis model, to, ako sú vykonávané biznis rozhodnutia a ako sú optimalizované obchodné procesy. 

V SAP preto berieme umelú inteligenciu veľmi vážne. Okrem toho, že už dnes ponúkame viac ako 130 riešení podporovaných AI a chceme byť v najbližšom období lídrom v oblasti Biznis AI, naša vízia a stratégia idú ešte ďalej. Chceme integrovať generatívnu a celkovo umelú inteligenciu naprieč celým SAP portfóliom a ponúknuť nový interaktívny prístup práce so SAP riešeniami. Typickým príkladom je nedávno predstavený digitálny asistent Joule založený na generatívnej AI. V centre jeho pozornosti budú ľudia pracujúci s našimi riešeniami. Samozrejme SAP starostlivo dbá na spoľahlivosť a zodpovednosť všetkých riešení.

Mohl byste podrobněji popsat, jak SAP Business Technology Platform využívá AI ve prospěch podniků?

Aktuálne sme dosiahli, že integrovanú AI a AI, ktorej základ predstavuje platforma SAP Business Technology Platform (BTP), ponúka viac ako 130 používateľských riešení a ďalšie stovky partnerských riešení. Vyše 20-tisíc zákazníkov využíva umelú inteligenciu v riešeniach SAP v rôznej podobe už dnes a na dennej báze. V prevažnej časti ide o úzko špecifické nástroje, ktoré sú veľmi pozitívne vnímané a prinášajú vysokú obchodnú hodnotu – benefit pre zákazníka. Ako príklad uvediem SAP aplikáciu pre hotovosť, SAP SuccessFactors Learning, SAP BTP poradca pre integrácie atď. Samozrejme sú aj aplikácie, ktorých adaptácia ešte pre nás predstavuje nové výzvy a preto pracujeme na ich neustálej inovácii a zdokonaľovaní.

Jak SAP zajišťuje, že jeho řešení AI jsou připravena k použití a přizpůsobitelná pro různé obchodní potřeby?

Na začiatku je samotný návrh, povedzme nápad na realizáciu konkrétneho používateľského prípadu biznis aplikácie AI. Podnet na inováciu preberáme buď od našich expertov za oblasť AI, alebo od širšieho kolégia expertov SAP, prípadne sa inšpirujeme na základe dopytu od samotného zákazníka. V druhom kroku dochádza k samotnému ohodnoteniu potenciálneho riešenia z pohľadu biznis hodnoty pre zákazníka, návratnosti a predpokladaného počtu adaptácií. Po tomto štandardnom formálnom procese zhodnotenia, dochádza k samotnému vývoju riešenia, do ktorého sú zapojení tak kolegovia venujúci sa AI oblasti, ako aj kolegovia zodpovední za konkrétnu biznis oblasť. 

Dĺžka vývoja trvá rádovo niekoľko mesiacov, niekedy až viac ako rok, v závislosti od stupňa komplexnosti daného riešenia. Pri prvej implementácii sa vyberú potenciálni zákazníci, ktorým sa poskytnú špecifické podmienky programu SAP Early Adopter Care. Po úspešnom nasadení sa vyhodnocuje efektivita, adaptabilita a hlavne biznis hodnota daného riešenia. Tieto vyhodnotenia sú následne podnetom pre ďalší rozvoj a inovácie so zreteľom na zákaznícky prínos.

Jakou roli hrají generativní modely AI v sadě nástrojů společnosti SAP?

V prvom rade si treba uvedomiť, že generatívna AI je podoblasť celkovej umelej inteligencie založená na modeloch LLM. Pracuje principiálne najmä na vstupe, ktorý reprezentuje spracovanie a porozumenie ľudskému jazyku, či už formou písaného textu alebo hovoreného slova. Práve preto hrá primárnu rolu najmä v riešeniach SAP, kde je dopytom textová výzva. Typickým príkladom je digitálny asistent Joule, ktorý poskytuje nekonečné možnosti využitia. 

Zároveň túto generatívnu AI integrujeme s rozsiahlymi údajmi špecifickými pre dané odvetvie a hlbokými znalosťami procesov, aby sme vytvorili inovatívne možnosti AI pre aplikácie SAP, ktoré sú určené pre každodenné použitie.

Ako ďalšie jednoduché príklady použitia generatívnej AI môžeme spomenúť napríklad riešenia SAP SuccessFactors – popis pracovnej pozície a generovanie otázok pre interview, SAP Analytics Cloud – dopyty vyhodnotené prostredníctvom prirodzeného jazyka, SAP Transportation Management – spracovanie príjemky atď.

Jaké jsou konkrétní příklady toho, jak předtrénované modely umělé inteligence SAP přidávají schopnosti a funkce podnikovým aplikacím?

Napríklad v oblasti ľudských zdrojov môžem spomenúť SAP SuccessFactors Talent Manazment, ktorý využíva AI. Ide o riešenie, ktoré v reálnom čase pomáha zlepšovať a prebudovať kvalifikáciu zamestnanca. AI sa v tomto prípade používa napríklad na generovanie personalizovaných odporúčaní pre konkrétneho zamestnanca. Tie sú založené na schopnostiach či kvalifikácii, ktorú pracovník má resp. chce dosiahnuť.

Druhý príklad je z oblasti predaja a marketingu. Ide o riešenie SAP Sales Cloud Opportunity Scoring, ktoré prostredníctvom minulých predajov predpovedá pravdepodobnosť úspechu budúceho obchodu. To pomáha obchodnému zástupcovi firmy uprednostňovať ponuky na základe generovaného skóre, ktoré bolo vyhodnotené pomocou AI.

Jaké kroky by měl podnik podniknout, aby nasadil svou první AI službu se SAP?

Ak zákazníkovi skutočne záleží na tom, že uvažuje a chce vykonať inovácie zlepšujúce vnútropodnikové procesy, optimalizovať ľudské zdroje a zároveň si myslí, že využitie umelej inteligencie v oblasti informačných systémov je jednou z ciest ako to dosiahnuť, odporúčame, aby nás kontaktoval. Prípadne nech navštívi našu verejne dostupnú stránku portfólia a pozrie si sekciu venujúcu sa umelej inteligencii. Na danom mieste nájde množstvo dôležitých informácií, ale hlavne sa zorientuje. A zistí, že na každú oblasť biznis použitia SAP ponúka množstvo kvalitných hotových riešení, ktoré sú pripravené na okamžité nasadenie. Či už hovoríme o oblastiach ako sú financie, ľudské zdroje, nákup, predaj a mohol by som pokračovať ďalej. Všetko to, čo moderný podnik potrebuje.

V druhom kroku je potrebné, aby si zákazník urobil internú analýzu procesov a venoval sa najmä tým, ktoré z jeho pohľadu reprezentujú jednoduché, opakujúce sa činnosti, sú riešené neefektívne a odčerpávajú množstvo ľudských zdrojov. Garantujem vám, že zistí, že na množstvo z nich má SAP už hotové riešenia, ktoré môže implementovať. Ale aj v prípade, ak by zákazník mal veľmi špecifické požiadavky, vieme sa na ne v SAPe pozrieť a pripraviť mu i špecifické riešenie šité na mieru.

V treťom kroku je pristúpenie k samotnej implementácii riešenia. Naším odporúčaním je implementovať najskôr jednoduchšie a neskôr komplexnejšie riešenia. Ako príklad uvediem automatizovanú klasifikáciu faktúr.

Mohl byste probrat možnosti SAP Datasphere při správě a přístupu k obchodním datům?

SAP Datasphere je cloud riešenie dátového skladu. Tým pádom ide skôr o všeobecnú tému daného riešenia ako o tému AI. Každopádne pre komplexnejší prístup k dátam v danom produkte sa používa riešenie Data Access Control (DAC). Slúži ako primárne nastavenie na obmedzenie prístupu k obchodným údajom v zostave pre každého používateľa na základe pridelených oprávnení.

Každá organizácia má vo svojom prostredí SAP jasne definovanú hodnotu, ktorou môže byť kód spoločnosti, nákladové stredisko alebo závod. Táto sa nastaví v DAC ako nová hodnota pre selektívny prístup k dátam. K nej je následne pridelená rola oprávnenia.

Jaké výukové zdroje nabízí SAP podnikům, které chtějí integrovat AI do svých operací?

Okrem štandardných verejne dostupných zdrojov ako sú sap.com/ai a community.sap.com ponúka SAP dostupné online kurzy na portáli OpenSAP. Detailné postupy implementácie riešení založených na platforme BTP sú na portáli SAP Discovery Center. Každé riešenie má navyše detailnú dokumentáciu, napríklad popis implementácie na SAP help portáli. Okrem toho ponúkame platené služby pre školenia onsite a platený portál pre online školenia SAP LearningHub.

Jak etická politika AI společnosti SAP zajišťuje odpovědné a důvěryhodné používání technologie AI?

SAP je jednou z prvých európskych spoločností, ktorá s touto problematikou začala zaoberať. Vytvorila sadu pravidiel, usmernení a techník, ktoré sú detailne rozpracované v dokumentoch SAP Global AI Ethics Policy a SAP Guiding Principles for AI. Set pravidiel v oblasti vývoja AI pre zamestnancov SAP a SAP expertov obsahuje nasledujúce princípy, ktoré musíme striktne dodržiavať:

  1. Tým základným je ochrana dát a súkromia
  2. Riadia nás naše hodnoty
  3. Navrhujeme pre ľudí
  4. Umožňujeme podnikanie bez predsudkov a diskriminácie
  5. Snažíme sa o transparentnosť a integritu vo všetkom, čo robíme
  6. Dodržiavame štandardy kvality a bezpečnosti
  7. Zaoberáme sa širšími spoločenskými výzvami umelej inteligencie

Okrem toho dodržiavanie princípov je kontrolované výborom pre etické riadenie AI.

Můžete popsat iniciativy společnosti SAP při překlenutí propasti mezi akademickou sférou a průmyslem ve výzkumu AI?

Snažíme sa prehlbovať našu spoluprácu so špičkovými univerzitami na celom svete. Oslovili sme inštitúcie ako sú Stanfordova univerzita v Kalifornii či Technická univerzita v Mníchove a mnohé ďalšie. Myslíme si, že je potrebné zlepšiť naše vedomosti a pozíciu – byť priamo pri zdroji v oblasti inovácií, byť  už v začiatkoch výskumu. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť základný model SAP, ktorý nebude úzko zameraný na konkrétny používateľský prípad, ale bude všeobecný a dokáže zovšeobecniť naše tabuľkové údaje. Zároveň chceme spolupracovať aj s poskytovateľmi komerčných modelov ako je napríklad OpenAI, či open source veľkých jazykových modelov ako je napríklad Meta Llama 2 a pod.

Jakou roli hraje zpětná vazba od zákazníků při vývoji a zlepšování řešení AI společnosti SAP?

Je veľmi dôležitá. Ak by sme to chceli zjednodušiť, tak jedným zo základných vyjadrení úspešnosti SAP AI riešenia je vysoká miera jeho adaptácie spoločne s následnou spokojnosťou zákazníkov. Ak je miera adaptácie konkrétneho riešenia alebo spokojnosť zákazníka s ním nízka, snažíme sa nájsť a odstrániť príčinu. Či už formou redizajnu, dovývoja, zdokonaleného natrénovania daného modelu alebo inou formou nápravy neuspokojivého stavu. Samozrejme je to prípad od prípadu.

Když se podíváte do budoucna, jaké jsou dlouhodobé cíle společnosti SAP pro inovace AI a jejich dopad na podniky?

Z pohľadu biznis stratégie je odpoveď jednoduchá. SAP chce patriť k lídrom na trhu v oblasti umelej inteligencie zabudovanej do biznisových riešení (AI built for business). Dovolím si tvrdiť, že SAP má veľmi dobre našliapnuté a v inováciách a doručovaní kvalitných riešení pre zákazníkov bude naďalej intenzívne pokračovať. Samozrejme to všetko chceme robiť tak, aby sme plnili tri nosné podmienky – relevantnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť našich AI riešení.

Čo sa týka technologického rámca, chceme v ešte v ďaleko väčšej miere integrovať schopnosti generatívnej AI, ktorá bude fungovať naprieč celým portfóliom SAP. S BTP platformou sa počíta ako s technologickým základom, ktorý bude ponúkať služby a integrácie na AI riešenia tretích strán. Jej zmyslom bude zastrešenie celého SAP AI portfólia. 

Chceme vytvoriť silné početné partnerstvá a integrovať do nášho ekosystému ešte viac ako doteraz AI služby a riešenia tretích strán. Pôjde o partnerstvá s komerčnými spoločnosťami a open source komunitami ako OpenAI, IBM, Microsoft, AI21labs, co:here, ALEPH ALPHA, Google, HuGGING FACE a mnoho ďalších. V tejto oblasti chceme byť veľmi flexibilní.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.