#GeneraceAI: Svatopluk Barek a jeho tým přibližují umělou inteligenci českým žákům

V éře velmi rychlého technologického pokroku přichází influencer Svatopluk Barek s inovativním vzdělávacím projektem #GeneraceAI, který má ambici změnit způsob, jakým mladí lidé vnímají a chápou oblast umělé inteligence. Spojil se s předními českými AI odborníky, jako je Tomáš Mikolov nebo Michal Pěchouček a za finanční podpory České spořitelny vytvořili interaktivní videokurz, který má za cíl změnit pohled mladé generace na technologie umělé inteligence a přiblížit dopady, které budou mít na naši společnost.

Umělá inteligence není jen o generování textů a obrázků, ale tyto technologie postupně vstupují do každé oblasti našeho života a největší dopad budou mít na naši mladou generaci. Kurz si proto neklade za cíl podrobně vysvětlovat jejich fungování, ale spíš se snaží zasadit AI technologie do širšího kontextu světa a ukazovat jejich příležitost a hrozby.” Popisuje šestadvacetiletý zakladatel projektu Svatopluk Barek, kterého na sociální síti TikTok sleduje přes 400 000 lidí.

Projekt #GeneraceAI, jehož generálním partnerem je Česká spořitelna, má formu 5 dílného interaktivního videokurzu a na jeho vzniku se podíleli i předními čeští odborníci na AI, například Tomáš Mikolov, Michal Pěchouček, Jan Romportl, ale také zakladatelka projektu AI dětem – Eva Nečasová.

Kurz se snaží oblast umělé inteligence a její dopady na společnost přiblížit teenagerům způsobem jim blízkým. Nejen účastí několika dalších influencerů, mezi kterými jsou například Natálie “Natyla” Tolarová nebo Lukáš “Lukefry” Fritsher, ale také zpracováním samotných videí, interaktivními prvky a aktivitami, kterými je celý kurz protkán.

„Chceme tímto projektem podat pomocnou ruku učitelům a pomoct jim téma AI přinést i do svých tříd.” vysvětluje vzdělávací mikroinfluencer David Kudrna, který v projektu přijal roli digitálního leader pro školy a přinesl do něj své zkušenosti ze vzdělávacích projektů národního dosahu.

Videokurz je primárně vytvořen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, ale na webových stránkách si ho může pustit kdokoliv. “Snažili jsme se tento kurzu udělat dostupný pro co největší počet mladých lidí, takže učitelé mohou lekce s žáky odvést i mimo počítačové učebny, protože kurz je dostupný i na mobilech či tabletech. A nebo si ho žáci mohou pustit doma v pokoji.” Doplňuje Svatopluk Barek 

Kurz se skládá z pěti kapitol. Od úvodu do světa umělé inteligence, přes vysvětlení základních AI principů, jako je strojové učení, až po naši budoucnost s umělou inteligencí.

Každá kapitola je navržena tak, aby trvala maximálně 45 minut, tedy jednu vyučovací hodinu a je v nich kladen důraz na reflexi. „Hodně jsme se soustředili na to, aby byl kurz interaktivní a zahrnoval ověřování nabytých znalostí,“ uvádí hlavní learning designerka kurzu Barbora Ziková ze společnosti Educasoft, která stojí za vývojem portálu a learning designem.

Projekt oficiálně startuje 18. března 2024 a jeho autoři věří, že vyvolá novou vlnu zájmu o AI mezi mladými lidmi. „Jsem strašně rád, že se nám povedlo můj nápad zrealizovat a rozhodně si tento projekt neklade za cíl vysvětlit vše o umělé inteligenci. Od začátku to vnímám jako další díl do skládačky, kter je výuka digitálních dovedností a AI gramotnosti.”  dodává Svatopluk Barek

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.