Hlavním partnerem České asociace umělé inteligence se stává EY Česká republika

S velkou radostí oznamujeme, že Česká asociace umělé inteligence uzavřela strategické partnerství s EY Česká republika, předním poskytovatelem služeb v oblasti firemního poradenství, inovací, strategického plánování, udržitelného růstu či auditu a daní. Toto významné spojení představuje další krok v rámci podpory inovací a aplikace umělé inteligence v naší zemi.

Partnerství přichází v době, kdy se AI stává stále důležitějším prvkem ve všech odvětvích od průmyslu přes zdravotnictví až po finanční služby. Spolupráce s EY Česká republika nám umožní sdílet bohaté zkušenosti, unikátní data a hluboké znalosti, což je klíčové pro podporu AI transformace české ekonomiky.

Jedním z hlavních pilířů našeho partnerství je důraz na budování důvěry v AI. Chceme společně propagovat transparentní a etická AI řešení, která budou sloužit jako základ pro získání důvěry veřejnosti a podniků v tuto technologii. Věříme, že díky tomu dokážeme efektivně podpořit širší přijetí AI napříč českým podnikatelským prostředím a její efektivní využití v praxi.

Dalším klíčovým aspektem je společná navigace globálními trendy a regulačními změnami v oblasti AI. Partnerství nám poskytne platformu pro sdílení nápadů a strategií, jak čelit mezinárodním výzvám a využít příležitostí, které AI přináší. Cílem je pomoci českým podnikům udržet si konkurenční výhodu a adaptovat se na rychle se měnící mezinárodní prostředí.

Zároveň chceme společně pracovat na tom, aby rozvoj a využívání AI probíhalo eticky a v souladu s nejvyššími standardy. Etika v AI není pouze otázkou dodržování zákonů, ale také zajištění, že technologie slouží společnosti jako celku a respektuje lidská práva a soukromí.

Věříme, že partnerství naší asociace s EY Česká republika nejenže posílí naši pozici jako hlavní křižovatky umělé inteligence v České republice, ale také přispěje k rozvoji celého sektoru AI. Těšíme se na plodnou spolupráci, sdílení znalostí a dosažení společných cílů v oblasti umělé inteligence.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.