ISO/IEC 42001:2023 – Nová ISO norma pro řízení AI ve firmách

Mezinárodní organizace pro standardizaci představila novou normu ISO pro management umělé inteligence ve firmách. Tato norma, ISO/IEC 42001:2023, přináší detailní rámec pro vývoj, implementaci, správu a vylepšování systémů umělé inteligence v organizacích. Je úzce sladěna s právními předpisy EU o umělé inteligenci (EU AI Act) a poskytuje pokyny k dosažení souladu s těmito požadavky.

Co je ISO/IEC 42001 a proč je důležitá?

ISO/IEC 42001 je první světový standard systému řízení umělé inteligence (podívejte se na ukázku), který poskytuje pokyny pro rychle se měnící oblast umělé inteligence. Adresuje jedinečné výzvy, které představuje umělá inteligence, jako jsou etické otázky, transparentnost a kontinuální učení. Pro organizace vytváří strukturovaný způsob, jak řídit rizika a příležitosti spojené s umělou inteligencí, a vyvažuje inovace s řízením. Norma je určena pro subjekty poskytující nebo využívající produkty nebo služby založené na umělé inteligenci a zajišťuje zodpovědný vývoj a používání systémů umělé inteligence. Cena za stažení kompletního znění je 187 švýcarských franků (přibližně 4 850 Kč).

Co je Artificial Intelligence Management System (AIMS)?

Systém řízení umělé inteligence (AIMS), jak je specifikován v normě ISO/IEC 42001, představuje soubor vzájemně propojených nebo interagujících prvků organizace, které mají za cíl stanovit politiky a cíle, stejně jako procesy pro dosažení těchto cílů v souvislosti se zodpovědným vývojem, poskytováním nebo používáním systémů umělé inteligence. Mezi hlavní výhody celé normy patří:

  • Zodpovědná umělá inteligence: Zajišťuje etické a zodpovědné využívání umělé inteligence
  • Řízení pověsti: Zvyšuje důvěru v aplikace umělé inteligence
  • Správa AI: Podporuje dodržování právních a regulačních norem
  • Praktické pokyny: Efektivně řídí rizika specifická pro AI
  • Identifikace příležitostí: Podporuje inovace v rámci strukturovaného rámce

Další normy ISO pro AI

ISO má řadu norem, které pomáhají minimalizovat rizika a maximalizovat přínosy umělé inteligence, včetně ISO/IEC 22989, která stanovuje terminologii pro AI a popisuje koncepty v oblasti AI; ISO/IEC 23053, která zavádí rámec pro AI a strojové učení (ML) pro popis obecného AI systému využívajícího technologii ML; a ISO/IEC 23894, která poskytuje pokyny pro řízení rizik souvisejících s AI pro organizace. Jako standard systému řízení (MSS) lze ISO/IEC 42001 považovat za nadřazený dokument pro zdravé řízení organizace ve vztahu k AI. Nabízí praktický způsob podpory rozhodnutí vyplývajících z implementace systému řízení AI.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.