Jack Szabo, Verisoft: „AI není nic jiného než digitalizace myšlení“

Verisoft, který je členem České asociace umělé inteligence, představuje ověřeného a spolehlivého partnera pro realizaci softwarových projektů. Bylo pro nás tak velmi zajímavé zjistit, jakým způsobem AI mění chod celé firmy. Odpovědi níže mohou být skvělou inspirací pro firmy zabývající se vývojem i jednotlivce, kteří přemýšlí nad tím, jak AI začít využívat zodpovědně a cíleně.

Jaké jsou klíčové oblasti, ve kterých Verisoft využívá umělou inteligenci?

První oblastí je vývoj. S umělou inteligencí v něm pracují junioři i senioři. Liší se samozřejmě způsob využívání. Obecně se jedná o generování kódů, nápovědu v programování, autocomplete a zodpovídání jednoduchých programovacích dotazů pomocí chat botů.

Jack Szabo: „Junioři používají AI asistenty na denní bázi k doplnění svých znalostí. Nemusí se pak tak často dotazovat zkušenějších kolegů. Senioři s nimi pouze zkonzultují, jestli je vše v pořádku z pohledu bezpečnosti a v souladu se standardy, které používáme. Pro seniory znamená AI zjednodušení a zrychlení práce, například při generování testovacích scénářů. Vědí přesně, jaký chtějí výstup, zkontrolují ho a případně poupraví.“

V testingu umělá inteligence výrazně akceleruje proces unit testů či test case.

Back office zažívá zefektivnění obchodních, marketingových a náborových procesů. Dále jde o generování mood boardů a konceptů obrázků pro propagaci, překlady nebo pomoc s rešerší byznysových oblastí. 

V oblasti analýzy nachází AI využití při složitějších dotazech do databáze, provádění změnových požadavků do již existujícího API nebo usnadnění pochopení technických konceptů a podobně. Stává se tak alternativním zdrojem rozvoje juniorních analytiků.

Jana Svitalská: „Musíme být obezřetní s osobními údaji a vyvarovat se i názvů entit. Dotaz by měl být vždy obecný. Určitě nenahrazujeme lidskou komunikaci, spíše si umělou inteligencí pomáháme v rutinnějších a techničtějších věcech bez nutnosti konzultace s vývojářem. Experimentujeme mimo jiné s generováním v Power Point. Vhodné zadání přinese náměty pro inspiraci. Na druhou stranu by AI nemělo v žádném případě omezovat kreativitu, u strategických věcí dlouhodobějšího rázu ho proto raději nepoužíváme.“

Jaké byly počáteční výzvy při integraci umělé inteligence do vašich softwarových řešení?

K největším výzvám patří určitě důvěryhodnost informací. Vstupní data nemusí odpovídat specifickým byznysovým požadavkům a může kvůli tomu dojít k odchýlení od očekávaných výsledků. To je třeba brát v potaz a zvolit nejlepší možný postup.

Radovan Jupa: „Výzvou je získání a zpracování relevantních dat a s tím spjaté legislativní problémy. U řešení on-premise představuje největší problém správnost a velikost datového vzorku, na kterém vytrénujeme datový model.“

Jack Szabo: „Pokud se klient rozhodne pro zavedení AI on-premise, nutně potřebuje speciální hardware s dostatečným výkonem. To je samozřejmě velice nákladné.“

Jak se mění role a význam vašeho Internal development oddělení v kontextu AI inovací?

Dříve se orientovalo čistě na vývoj interních aplikací či zefektivňování a automatizaci procesů kódováním. Nyní využívá AI model pro zefektivnění náboru do společnosti.

Marek Klimt: „V tuto chvíli se může každý z Verisoftu účastnit developmentu interního modelu, který využíváme při repetitivních backofficových aktivitách.“

Jak se mění vaše pracovní procesy s příchodem pokročilých AI technologií?

Každodenní využití naleznou AI technologie při vývoji a analýze především v rámci kontrolních mechanismů. Zefektivňují a zrychlují code reviews a další ryze technické procesy. Současně se ve Verisoftu postupně vytváří obsáhlá znalostní báze užívání AI. V back officu je nespornou výhodou kontrola psaného textu i v angličtině, kde AI funguje většinou lépe než běžné překladače.

Jack Szabo: „Využíváme AI nástroje produktů třetích stran pro usnadnění pracovních procesů. Jako příklad lze jmenovat funkci MS Teams record and transcribe pro převod nahrávky hlasu do psané formy s pomocí AI.“

Marek Klimt: „Nesmíme opomenout oblast bezpečnosti dat. Zaměstnanci Verisoftu jsou důsledně proškoleni ohledně zadávání informací do AI chatbotů. Samozřejmě není možné poskytovat citlivé údaje klientů třetí straně.“

Jaké jsou největší výzvy při implementaci AI do stávajících informačních systémů?

Vzhledem k tomu, že se stále jedná o novou technologii, je poměrně složité sehnat dokumentaci a mnohdy i modelové příklady správného užití v praxi. Klíčová jsou vkládaná data při tréninku AI, ale i způsob tázání uživatele. Výzvou je i sledování aktuálního dění a změn národní a evropské legislativy v oblasti AI.

Jack Szabo: „Velkým problémem může být zacílení tréninku AI skupinou „promptů“ v konkrétně definované oblasti nebo určitým způsobem. Následně tento model nebude vhodný pro odlišný okruh uživatelů nebo jiný use case. Když je třeba soubor vkládaných dat v angličtině, nebude pak AI odpovídat správně na otázky v češtině. Pokud je technologie trénována otázkami analytiků, nemusí pak vhodně odpovídat vývojářům a podobně.“

Radovan Jupa: „Podpora různých jazyků je prozatím opravdu velkým problémem, s nímž musíme počítat. Překladem se často změní či zkreslí kontext, což může vést k nepřesnostem nebo dokonce chybným výsledkům.“

Marek Klimt: „Za vysoce rizikovou bych označil i relevanci vkládaných dat. Dochází k situacím, kdy se mísí starší data s novými a je nutné je opakovaně validovat. Některá data stará i mnoho let jsou dodnes využívána, jiná už skutečně nejsou aktuální. Analýzu relevance musí provést byznys, nikoliv AI.“ 

Jak vidíte budoucnost umělé inteligence v oblasti softwarového inženýrství?

V budoucnu převezme podstatnou část agendy. Lidský faktor bude orientován především na pochopení byznysového problému. Už nyní se Verisoft zaměřuje na konzultanty, ti se stanou klíčovými hráči softwarového inženýrství.

Jack Szabo: „AI se bude víc a víc integrovat, protože naše práce je přemýšlet o problémech byznysu a přicházet s nápady, jak je nejlépe technicky řešit a AI není nic jiného než digitalizace myšlení.“

Marek Klimt: „Běžný člověk bez znalosti programování bude schopen implementovat například jednoduchý ERP systém, různé integrace a podobně. Tyto věci již fungují a budou se nadále prohlubovat. Zrychlí se proces digitalizace podniků a automatizace procesů. IT společnosti se nebudou věnovat repetetivním činnostem.“

Jak Verisoft plánuje rozšiřovat své AI schopnosti v nadcházejících letech?

Hlavními aspekty jsou kreativní procesy spojené s businessem a rozvoj lidí. Technickou stránku je mnohdy možné použít znovu a výrazně tak urychlit proces vzniku produktu. Neznamená to však v žádném případě rezignaci na tyto otázky.

Radovan Jupa: „Budeme nadále sledovat špičku a nejnovější technologické trendy, máme v plánu být toho součástí. Chceme dodávat řešení klientům, kteří nemohou používat cloudové služby a v rámci cloudových služeb být užitečnými konzultanty.“

Marek Klimt: „Budoucnost je také v proškolování lidí ve správném užívání AI třetích stran. Není to pouze o vlastním řešení, ale také o vhodném využití již hotových produktů.“

Jaký vliv má AI na vaši firemní kulturu a hodnoty?

Základem je užívání AI v situacích, kdy přináší největší benefity a prokazatelně zefektivňuje práci. Verisoft stále sází na své zaměstnance, ale s existencí nových technologií ve svém fungování počítá.

Jack Szabo: „Před umělou inteligencí se zkrátka neuzavíráme, naopak motivujeme zaměstnance na všech postech k jejímu využívání.“

Marek Klimt: „Zároveň varujeme před riziky s AI spojenými, aby lidé brali v potaz eventuální negativní dopady na jejich budoucí osobní rozvoj. Je třeba se stále učit a nespoléhat výhradně na umělou inteligenci, jakožto jediný zdroj informací. Neodepisujeme juniory, naopak se soustředíme na jejich vzdělávání a kariérní postup. Nechceme je nahradit AI, potom by nikdy nedorostla schopná generace seniorních vývojářů.“

Jaké jsou budoucí AI projekty, na kterých Verisoft pracuje nebo plánuje pracovat?

Verisoft se už v tuto chvíli takovým projektům věnuje. Vzhledem k loajalitě ke klientům a ctění obchodního tajemství však bohužel není možné podávat bližší informace.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.