Jakub Bareš: Technooptimistický pohled na budoucnost světa poháněného umělou inteligencí

Proč digitalizace našich životů s využitím moderní umělé inteligence přináší nejen prosperitu a hojnost, ale také kvalitní rozhodnutí, udržitelnost a mír?

Žijeme v době, kdy je technologický rozvoj nejrychlejší, nejsilnější a nejvlivnější, jaký kdy byl. Trendy v zavádění technologií ukazují, že nejnovější technologie jsou mnohem mocnější v tom, jak rychle se šíří.

Důvod, podle mého názoru, spočívá v tom, že ovlivňují naše životy bezprostředněji, mění to, na co myslíme, co nás láká, je to spojeno s naším bytím, naším duchem, naší identitou. Lze si jen představit, kam až to může zajít, až se síla umělé inteligence, technologie, která umí skvěle modelovat a chápat, rozvine naplno. Co můžeme vytvořit příště po chatbotovi, který s námi dokáže diskutovat o čemkoli?

Umělou inteligenci stále více využívají nejen technologie určené pro spotřebitele. Dokonce i doména, kterou mnozí považují za vrchol lidského konání, věda, je silně umocněna. Objevy jako nové materiály a proteiny jsou přímým důsledkem schopností umělé inteligence.

Tento rostoucí vliv umělé inteligence představuje úžasné příležitosti, přináší extrémní pokrok, ale má také potenciál vytvářet nové hrozby. Zneužívání soukromí, monitorování občanů, inteligentní zbraně, vývoj nebezpečných látek nebo virů, manipulace mediálního prostoru pomocí fake news.

„Kde je velká moc, tam je i velká odpovědnost.

Winston Churchill

Proč být technooptimistou?

Všechna tato nebezpečí potvrzují, že technologie je oheň, dvousečný meč, dar od bohů, který nás může stejně zveličit jako  zničit. Nikdo nepopírá, že má moc působit dobro i zlo. To však nic nemění na tom, že naše jediná šance, jak vyřešit jmenované výzvy a všechny ty další extémně naléhavé, jako je změna klimatu, spočívá právě v technologiích.

V tomto článku chci předložit konkrétní důkazy a argumenty pro technooptimismus, který se spolu s kapitalistickou ekonomickou filozofií ukázal být nejen nejúspěšnějším mentálním modelem pro vytváření skutečných hodnot pro společnost. Nejenže je nejvíce motivující a prospěšný. Nejenže je nejspravedlivější a zjevuje to nejlepší v lidech. Je také možná paradoxně nejaltruističtější.

Technooptimismus je víc než jen víra v potenciál technologií; je to způsob myšlení, který podporuje aktivní zapojení se do nových technologií.

Žívot je náročný akt, který přináší mnoho radostí i strastí. V průběhu lidských dějin převažovala ohrožení, která snižovala naše šance žít v prosperující harmonii. Nedostatek bezpečí, nedostatek zdrojů, nedostatek řešení, neuspokojené potřeby, strádání a omezený, ba nikdy neobjevený, dokonce ani neprozkoumaný potenciál toho, čeho člověk může během svého života dosáhnout. Civilizace, kterou máme nyní, je poměrně nedávným výdobytkem. Myslím, že si nikdo nedokáže představit, jaký byl život před obrovským rozvojem, který umožnily stroje a pokročilé technologie rozšiřující naše lidské schopnosti.

Technooptimismus je víra, že můžeme najít řešení, jak žít v hojnosti. Proč bychom měli chtít hojnost? Není smyslem života překonávat výzvy? Není to krása lidské existence? Ano i ne. Podle moderní psychologie je smutek produktem nedostatku možností. Proto čím více možností v životě máme, tím budeme mít větší šanci žít život, který chceme. Ano, štěstí je rovnováhou našich přání a možností. Ano, štěstí můžeme dosáhnout tím, že si budeme více vážit toho, co máme. A ano, neměli bychom se plně podřizovat své přirozenosti chtít neustále více kvůli všem negativním externalitám na naši planetu. To všechno je pravda. Boj je součástí života, činy mají své důsledky a technologie není všelék.

Technologie je však zesilovač. Nejenže zlevňuje řešení. Nejenže nás činí produktivnějšími a schopnějšími. Ve skutečnosti nám umožňuje dělat to, co dříve nebylo možné vyřešit. Je tolik prostoru pro růst, tolik výzev, které nás trápí, tolik práce a vylepšení, které je třeba udělat. Tolik důležitých profesí může dostat větší rozpočet, pokud je vše ostatní dostupnější.

V posledních 150 letech došlo k radikálnímu posunu směrem k novým profesím. Přesun většiny populace od manuální práce k používání vlastní hlavy. Podnikání, obchod, komunikace, vzdělávání, státní správa, finančnictví. Rychle jsme se naučili myslet ve velmi abstraktních pojmech a řídit procesy, které něco fyzicky vytváří, místo abychom to vyráběli sami. Stal se svět složitějším proto, že máme nové potíže, nebo protože jsme schopnější a máme potenciál ty potíže vůbec registrovat? Protože máme více času být kreativní, promýšlet věci, vytvářet řešení, která jsou sofistikovanější a výkonnější. Radikální nárůst počtu startupů jasně ukazuje, že vznikají zcela nové druhy podniků, které se zabývají problémy, o nichž jsme dříve neměli ani prostor uvažovat.

Nikdy v historii nebyla lepší doba než nyní. Jsme nejbezpečnější, nejchráněnější, nejspravedlivější, nejrovnější, nejvzdělanější a nejinformovanější, nejtalentovanější, nejzdravější, nejbohatší, nejsebevědomější, nejkulturnější a nejpropojenější než kdykoli předtím. V letech 2015 až 2030 se podíl lidí žijících v extrémní chudobě sníží na polovinu. Pouze 84 milionů dětí a mladých lidí stále nechodí do školy. Ženy se celosvětově podílejí na celkové zaměstnanosti téměř 40 % a zastávají 28,2 % vedoucích pozic. V roce 2021 mělo 76 % dospělých bankovní účet nebo účet u regulovaných institucí.

Výhody technologií

Technologické inovace jsou zdaleka největší hnací silou růstu a prosperity. Umožňují dostupnost nových kapabilit, zvyšují produktivitu, vytvářejí nové obchodní modely a obecně otevírají nové možnosti. Podle některých odhadů jsou zodpovědné až za 50 % růstu HDP.

Nezvyšuje však pouze abstraktní čísla, jako je hrubý domácí produkt nebo bohatství několika šťastných podnikatelů. Ekonom William Nordhaus ukázal, že inovace mají mnohem bohatší důsledky. Ve skutečnosti zjistil, že tvůrci technologií jsou schopni zachytit pouze asi 2 % ekonomické hodnoty vytvořené jejich technologií. Zbývajících 98 % plyne společnosti jako celku v podobě tzv. společenského přebytku. Z toho vyplývá, že technologické inovace v rámci tržního systému jsou ze své podstaty filantropické, s poměrem 50:1 z hlediska získané nové hodnoty. Jestli tohle není nejlepší reklama na kapitalismus, tak nevím, co by to mohlo být.

Technologie, která je toho nejlepším příkladem, je jednoznačně internet. 75 % ekonomické hodnoty vytvořené internetem spadá mimo technologický průmysl. Internet spojuje miliardy lidí po celém světě, demokratizoval přístup k informacím, poskytuje rozsáhlé zdroje pro vzdělávání, výzkum a učení. Podnítil hospodářský růst vytvořením nových průmyslových odvětví, transformací tradičních podniků a usnadněním globálního obchodu. Platformy jako Facebook, Twitter a Instagram způsobily revoluci v sociálních interakcích a umožnily lidem zůstat ve spojení, poznávat nové lidi a organizovat komunity kolem společných zájmů. Práce na dálku a nástroje pro digitální spolupráci změnily podobu práce a umožnily flexibilní pracovní podmínky a globální týmy. Ekonomika práce na zakázku, poháněná platformami jako Uber a Airbnb, otevřela zcela nové druhy obživy a podnítila podnikání. Internet také změnil zábavu, protože streamovací služby, online hry a digitální média poskytují nekonečný obsah a nové formy interaktivní zábavy. Nemluvě o elektronickém vzdělávání, telemedicíně, online bankovnictví nebo službách elektronické veřejné správy. To jsou inovace v nejlepší formě, které nabízejí nové možnosti na mnoha úrovních a nově definují paradigmata, jak se věci dělají, a dokonce i to, co považujeme za důležité a užitečné.

Prosperita naší civilizace závisí především na způsobu, jakým zpracováváme informace. Uspokojení našich potřeb závisí především na dostupnosti našich výrobních možností. Naše možnosti závisí na kvalitě našeho řízení. A kvalita řízení závisí na dostupnosti znalostí a kvalitě komunikace. To vše jsou oblasti, v nichž bude umělá inteligence hrát stále zásadnější roli a jejichž budoucí rozvoj přesahuje naše nejdivočejší fantazie.

Proč je umělá inteligence nejdominantnější technologií, která kdy byla vytvořena

Umělá inteligence nejen mění způsob, jakým pracujeme, žijeme a jak se učíme, ale také nově definuje naše chápání toho, co je možné.

Proč se rozhodnout právě pro umělou inteligenci a ne pro nanoboty, genetické inženýrství, vědu o materiálech nebo proteinové inženýrství? Protože AI je meta-technologie a může pomoci ve všech těchto oblastech, ať už se jedná o její tradiční schopnosti předvídat, klasifikovat, seskupovat, doporučovat, optimalizovat, vyhledávat, mapovat nebo modelovat, nebo o nově získané generativní schopnosti vyjmenovávat, shrnovat, popisovat, analyzovat, přestylizovat, aplikovat, abstrahovat nebo exemplifikovat.

Tradiční systémy umělé inteligence přinášejí analytickou jednoznačnost pro metodické hackování jakéhokoli problému, jehož zlepšení si dokážeme představit. Umožňuje nám přizpůsobit se budoucímu očekávání, kategorizuje a třídí důležité od nedůležitého, vyhledává trendy, nachází jehlu v kupce sena, optimalizuje využití zdrojů, nachází to, co hledáme, zkoumá naše možnosti a vytváří komplexní modely problémů, abychom jim porozuměli. Na druhé straně velké jazykové modely (LLM) s obrovským bohatstvím znalostí v nich obsažených a hlubokým kontextovým myšlením poskytují komplexní vyčerpávající pohled, jak učinit nejlepší možná rozhodnutí s použitím všech relevantních znalostí.

Inteligence jako komodita

Inteligence už není jen vlastností lidí. V nové éře kognitivní umělé inteligence schopné ovládnout největší vynález všech dob, lidský jazyk, budeme mít schopnost využít kompletní souhrnný potenciál výtvorů naší civilizace pouhým kliknutím na tlačítko nebo vyslovením nového promptu.

Výkon AI srovnatelný s člověkem je dosahován rychleji a rychleji s každým novým problémem, který je řešen. Tento nárůst dostupné inteligence přinese mnoho komplexních výhod. Nejzávažnějším z nich je zvýšení produktivity. Umělá inteligence zvyšuje produktivitu v různých odvětvích díky automatizaci rutinních úkolů, optimalizaci pracovních postupů a zlepšení rozhodování prostřednictvím analýzy dat.

Každý znalostní pracovník může zlepšit svůj pracovní výkon implementací relevantnějších znalostí, okamžitým abstraktním myšlením, přípravou detailních analýz založených na agregaci znalostí a vyhledávání potřebných faktů, snadnou kontextuální interpretací odborných znalostí, parafrázováním myšlenek tak, aby se hodily do jakéhokoli myslitelného formátu, rychlejším čtením dokumentů, přidáváním cenných souvislostí díky dostupné srozumitelnosti jakékoli znalostní domény, jednoduché dokumentaci jakéhokoli poznatku, a takto bychom mohli pokračovat ještě dlouhé hodiny.

Celkový dopad na pracovní zkušenosti je velmi pozitivní

Paradoxní je, že nejen dělnické profese s manuálními úkoly jsou ohroženy potenciálním nahrazením automatizací. Štítkování, validace, audit, korekce, kontrola, monitorování, vysvětlování expertního know-how zkoumáním znalostních bází, rozhodování skládáním dílků skládačky z různorodých informačních zdrojů, nebo sdělování užitečných informací zainteresovaným stranám pochopením hlubších souvislostí.

Přecházíme do éry, kdy rutinní úkoly budou vyřešeny jediným pokynem, kdy lidé budou neustále přesně vědět, co se děje, a kdy budou mít vyčerpávající správnou odpověď na dosah ruky.

S pokusy o automatizaci se již setkáváme v oblastech, jako je zadávání dat, zákaznická podpora, účetnictví, žurnalistika založená na datech nebo diagnostika ve zdravotnictví. Brzy se dočkáme automatizace analytického rozhodování, finanční analýzy, auditu, průzkumu trhu, náboru zaměstnanců nebo administrativní pomoci. Lidé budou mít možnost překonat své izolované role a přesunout se do strategičtějších pozic. Lidé budou zodpovědní za mnohem větší části celkové práce, budou řídit výsledek, proces, požadavky a následně cíl. Skutečná exekuce úkolů se stane komoditou. Podnikavost bude kvést jako nikdy předtím. A velmi pravděpodobně kreativní lidé s ADHD konečně uvidí ve svém stavu superschopnost.

Směřujeme do světa, ve kterém bude mít každý společnost s 10 tisíci virtuálními zaměstnanci.

Sam Altman, generální ředitel OpenAI

Nad rámec produktivity

Náš současný svět by se bez umělé inteligence neobešel. V oblasti kybernetické bezpečnosti hraje umělá inteligence zásadní roli při odhalování narušení a zranitelností, reakcemi na ně a obraně proti útokům v reálném čase. V dopravě je v našem rychlém světě nenahraditelná optimalizace tras, řízení dopravy a plánování logistiky. Automatizované montážní linky nám umožňují vyrábět v nebývalé rychlosti, kvalitě a za nebývalou cenu, což by při spoléhání se na člověka nebylo možné. Distribuce obsahu v zábavním průmyslu by nebyla možná bez doporučování obsahu, personalizace nebo analýzy diváckých preferencí a trendů. V telekomunikacích umělá inteligence optimalizuje síťové operace a zlepšuje řízení datového provozu, což vede ke kvalitnějším a spolehlivějším komunikačním službám.

Existuje mnoho důležitých zlepšení kvality výstupů práce, kde jsme v poslední době nasadili umělou inteligenci. Například přesnost diagnostiky ve zdravotnictví. V oblasti financí se AI používá k vyhodnocování rizik, odhalování podvodů a k poskytování vlastního finančního poradenství. Ve výrobě prediktivní údržba předvídá poruchy zařízení dříve, než k nim dojde, a optimalizace dodavatelských řetězců zajišťuje efektivní a včasnou výrobu. V zemědělství precizní zemědělství analyzuje data ze satelitních snímků a senzorů za účelem optimalizace výsadby, zavlažování a sklizně. inteligentní systémy mohou řídit zavlažování, ochranu proti škůdcům a monitorování zdravotního stavu plodin, což vede k udržitelným zemědělským postupům. V oblasti plánování inteligentních měst pomáhá umělá inteligence zlepšovat městskou infrastrukturu, plynulost dopravy, veřejnou bezpečnost a spotřebu energie, čímž se města stávají efektivnějšími a obyvatelnějšími. A v řešeních zmírňujících klimatické změny pomáhá AI při modelování klimatu, monitorování biodiverzity a předvídání změn životního prostředí.

Vstříc novým řešením

Existuje také mnoho nových, dosud sotva prozkoumaných možností. Roboti mohou vykonávat stále složitější úkoly a v podstatě napodobovat všestrannost našich lidských těl. Autonomní vozidla, včetně dronů a samořídících automobilů, mají přinést revoluci v osobní i komerční dopravě, snížit počet nehod a zvýšit efektivitu. V oblasti lidských zdrojů může umělá inteligence pomoci nejen při náboru, ale i při analýze dynamiky zaměstnanců, předvídání potřeb pracovní síly na základě trendů na trhu, identifikaci nedostatků v dovednostech a řízení talentů. V oblasti vzdělávání dláždí AI cestu k personalizovanému vzdělávání. Dokáže se přizpůsobit individuálním stylům, tempu a potřebám učení, čímž se vzdělávání stává inkluzivnějším a efektivnějším. Může dokonce pomáhat při známkování a zpětné vazbě. V právním sektoru se právníci mohou zaměřit na práci s přidanou hodnotou tím, že poloautomaticky připravují dokumenty pro potřeby klienta.

Práci řídí management, software pohlcuje svět, internet nás spojuje a umělá inteligence rozšiřuje naše možnosti jako druhu. Inovace poháněné AI otevírají nové způsoby řešení problémů, na které naše lidská mysl nebyla stavěná. Svěží nápady, nové inovace, nové produkty a služby, nové obchodní modely, nové obzory. To vše umožňují nové cesty, nové schopnosti, funkce a vlastnosti.

Naše problémy nemůžeme řešit stejným myšlením, jaké jsme měli při jejich vzniku.

Albert Einstein

Závěr

Bohatství možností, které umělá inteligence umožňuje, je obrovské a přesahuje naši představivost. Umělá inteligence je dokonalým řešením všech problémů, o kterých jsme kdy přemýšleli. Pro další úspěch našeho druhu není nic důležitějšího než to, jak dokážeme potenciál UI zkrotit a využít v náš prospěch.

Budoucnost patří těm, kteří věří v krásu svých snů.

Eleanor Rooseveltová

Vše, co děláme, o čem přemýšlíme a o čem sníme, by mělo přispívat ke zvýšení naší schopnosti inovovat pomocí umělé inteligence. To, co očekáváme od našich politiků, co produkujeme jako země, na čem se podílíme jako zaměstnanci, čeho chceme dosáhnout jako podnikatelé, o čem píšeme jako myslitelé, co učíme ve školách, otázky, které vkládáme do hlav našich dětí, debaty, které vedeme se svými nejbližšími o štěstí a životní spokojenosti. Tam všude musí být umělá inteligence na prvním místě.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.