Jan Tyl: „Plánuji zahájit vývoj nové platformy pro generování pokročilých digitálních lidí“

Český vývojář, analytik a propagátor umělé inteligence, který je zakladatelem a CEO společnosti Alpha Industries, odpovídal na naše dotazy v novém rozhovoru. Jaký má Jan Tyl názor na aktuální stav AI ve firemním prostředí, v českém vzdělávání a je podle něj EU AI Act správným krokem? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete níže.

Honzo, rok 2023 je za námi. Jako někoho, kdo v oblasti umělá inteligence působí již velmi dlouho, jsme se vás chtěli zeptat, zdali ho považujete nějakým způsobem za přelomový?

Rozhodně ano. V roce 2023 došlo k mnoha významným událostem, jako je prudký rozvoj generativní AI zastoupené inovacemi jako GPT-4, Claude 2.1, Bard, Gemini, DALL-E 3, MJ 6.1 a další. Zejména rozvoj jazykových modelů sleduji s úžasem. AI začíná pronikat více do různých odvětví. Zájem o AI roste nejen mezi řediteli různých společností, ale i státy intenzivně pracují na formulování a implementaci svých vlastních strategií. Za mě vskutku úžasný rok!

Na jakých nejzajímavějších AI projektech jste jako Alpha Industries v roce 2023 pracovali?

Podařilo se naplnit naše očekávání a dostat DigiHavla do více než 200 českých škol napříč všemi kraji.  DigiHavlovi přibyli noví „sourozenci“ jako DigiKomenský, transformativní kouč DigiMartin, DigiModerátor, Neo či vyšla nová vylepšená verze Matyldy, schopná diskutovat i s nejchytřejšími a nejnebezpečnějšími ženami v české vědě!  

V tichosti jsme představili také zcela nová řešení,  jako je DigiExpert – systém, co umí odpovídat bez halucinací na textech zákazníků, jakou jsou právní nebo daňová školení, firemní směrnice, filmy a podobně. Vyvinuli jsme také první verzi Content Analyzéru, který efektivně hodnotí a zlepšuje titulky e-mailů.

A nakonec, můj osobně nejoblíbenější projekt, Magický deník, který nejenže pomáhá v sebepoznání, ale slouží i jako zrcadlo a přítel, který má schopnost nás činit lepšími.

O tom, zdali vezme AI práci fotografům, spisovatelům, muzikantům a dalším umělcům se v rozhovorech bavíte již dlouho. Myslíte si, že minulý rok přinesl na tuto otázku definitivní odpověď?

Tu přinese až čas. Rychlost rozvoje v těchto oblastech a jejich adaptace do běžné praxe byla v uplynulém roce velmi podobná tomu, co jsem předpovídal již v roce 2022. V krátkodobém horizontu je tedy možné s obstojnou mírou přesnosti odhadovat dynamiku trhu práce. Avšak jak bude vypadat situace za pět let či déle, zůstává pro mě tajemstvím. Úplné zmizení těchto oborů považuji za velmi nepravděpodobný scénář.

Jednou z oblastí, ve které máte celou řadu aplikací a zkušeností, je vzdělávání. Jak hodnotíte stav, ve kterém je nyní český školní systém ve spojení s umělou inteligencí?

Současná technologie skýtá potenciál přinést do oblasti vzdělávání revolouci. Jak se dá čekat, systém tak komplexní a velký jako je naše vzdělávání není možné změnit přes noc. Velmi mě těší rostoucí zapojení Národního pedagogického institutu do této oblasti, významný přínos poskytují organizace jako AI dětem, soukromé školy a především sami studenti, učitelé a jejich rodiče. Považuji to za nadějný začátek. 

Vnímáte nějaké rozdíly v informovanosti firem, které za vámi přichází s poptávkami? 

Díky tomu, že je AI v současné době na vrcholu zájmu a média jí věnují velkou pozornost, pozoruji značné zlepšení také v informovanosti u českých firem. Přijde mi, že se rozevírají nůžky mezi firmami, které se o AI aktivně zajímají, nebojí se experimentovat a investovat do vývoje řešení na míru, a těmi, které oblast AI ignorují nebo zůstávají u zastaralých technologií.

Změnily se minulý rok nějakým způsobem etické aspekty, které považujete za klíčové při vývoji AI?

Ano, raději nebudu komentovat etické pahýly, které se objevují jinde a popíšu, jak je to u nás. Minulý rok došlo v mé společnosti k určitým změnám v etických aspektech, které považuji za klíčové při vývoji AI. Nyní kladu důraz na tyto tři principy:

  1. Prospěšnost: AI by měla být nástrojem, který podporuje oblasti jako je vzdělávání a seberozvoj, a přináší lidem reálný užitek.
  2. Integrita:  Při práci s AI bychom měli být autentičtí, transparentní a zaměřit se na dlouhodobé cíle. To souvisí i s třetím principem.
  3. Odkaz: Je nezbytné pečlivě promýšlet, jaké dědictví v oblasti AI zanecháme budoucím generacím. Je důležité se vyhnout krátkozrakému honu za ziskem nebo okamžitou gratifikací, jako je levný dopamin. 

Sledujete nějakým způsobem vývoj kolem Aktu EU o umělé inteligenci? Máte obavy z toho, jak může regulace v praxi dopadnout?

Ano, v určité fázi vývoje Aktu o umělé inteligenci jsem se podílel na připomínkování. Ačkoli si myslím, že regulace umělé inteligence je nezbytná, tento konkrétní přístup, který byl zvolen, považuji za spíše populistický a potenciálně škodlivý pro trh. V současné době se evropská AI potýká s těžkostmi v konkurenci s USA a Čínou, co se týče adopce a podpory, a tato regulace může tuto situaci ještě zhoršit.

Sledoval jste vývoj kolem změn v OpenAI a co na něj říkáte? Změnil nějak váš pohled na tuto společnost?

I když jsem nepředvídal konkrétní personální změny, jako je dočasné odvolání a následné znovu přizvání Sama Altmana do vedení, vývoj směřování OpenAI mi přijde z obchodního hlediska celkem předvídatelný. Hodnotové dilema mezi demokratizací AI a generováním zisku je patrné už od počátku existence společnosti. Lidé často mají tendenci nevnímat obě tyto dimenze současně.

Jaké jsou vaše osobní předpovědi pro budoucí směřování AI? Jaké nové projekty plánujete pro rok 2024?

V současnosti jsem nevypracoval podrobnou analýzu celého segmentu AI, ale mým cílem je podílet se na vývoji AI, která bude s lidmi udržovat osobnější vztahy, budou se lépe navzájem znát a budou na sebe lépe reagovat v dlouhodobém kontextu. Taková AI bude sloužit jako efektivní a milý osobní asistent. V roce 2024 také plánuji zahájit vývoj nové platformy pro generování pokročilých digitálních lidí a dále pomáhat s reformou českého vzdělávání. 

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.