Kardi Ai se stává členem České asociace umělé inteligence

Česká asociace umělé inteligence s radostí oznamuje, že do svých řad přivítala nového člena, společnost Kardi Ai. Ta je průkopníkem v oblasti dlouhodobého vzdáleného monitorování srdce pomocí moderních technologií, a to díky svému inovativnímu řešení pro detekci srdečních arytmií, které je cenově dostupné a mnohonásobně efektivnější než současné dostupné alternativy, které umožňují pouze krátkodobé měření.

Kardiovaskulární onemocnění představují významné a v Evropě rostoucí zdravotní riziko. Jsou momentálně hlavním důvodem úmrtí jak v ČR, EU, tak na celém světě. Současné metody monitorování často postrádají dostatečnou účinnost nebo dostupnost. Nedostatek kardiologů a dlouhé čekací doby na schůzky brání včasné diagnostice a léčbě. Kardi Ai se zaměřuje na řešení těchto problémů pomocí pacientem vlastněného monitorovacího zařízení, které využívá fitness pás a mobilní aplikaci. Nepřetržitý záznam EKG během běžných aktivit, které neomezují klienta v žádné činnosti, a následná analýza pomocí umělé inteligence poskytují okamžitá a komplexní data pro přesnou diagnózu.

Mezi klíčové přednosti Kardi Ai patří dlouhodobý monitoring EKG, analýza EKG pomocí umělé inteligence, cenově dostupné a pohodlné řešení, a také bezprostřední diagnostika zdravotních problémů ve srovnání se standardními nástroji. Služba Kardi Ai zahrnuje pohodlný hrudní pás se snímačem EKG, který umožňuje měření kdykoli a při jakékoli činnosti. Pás je propojen s mobilní aplikací, kde uživatel nalezne vyhodnocení svých měření či doporučení. Záznamy EKG jsou dostupné i lékaři, který může v případě potřeby kontaktovat pacienta.

Vstup Kardi Ai do České asociace umělé inteligence představuje významný krok vpřed v oblasti digitálního zdraví a umělé inteligence ve zdravotnictví. Společně se těšíme na nové možnosti, které tato spolupráce nejen v rámci interní pracovní skupiny „AI ve zdravotnictví“ přinese.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.