Kolik energie spotřebuje AI? Dle studie dvojnásobek roční spotřeby ČR

Alex de Vries je doktorandem na VU Amsterdam School of Business and Economics a zakladatelem Digiconomist, výzkumné společnosti, která se věnuje odhalování nezamýšlených důsledků digitálních trendů. Dle jeho nové studie by odvětví umělé inteligence mohlo do roku 2027 spotřebovat tolik energie jako země o velikosti Nizozemska.

Rozvoj umělé inteligence novou těžbou kryptoměn

Není to tak dávno, co jedním z hlavních témat v oblasti dopadů technologie na životní prostředí byla těžba kryptoměn. Od listopadu loňského roku, kdy byl uveden na trh ChatGPT, se velké technologické firmy focusují na provoz systémů AI, které jsou energeticky náročnější než běžné aplikace.

Studie (ke stažení zde ve formátu PDF) předpokládá, že některé parametry, jako růst odvětví AI, dostupnost čipů pro AI a stále plný výkon serverů, zůstanou neměnné. Mnoho odborníků, včetně autora studie, však považuje tuto analýzu za spekulativní, protože technologické firmy neposkytují dostatek údajů pro přesný odhad.

De Vries očekává, že spotřeba energie odvětví AI se bude pohybovat mezi 85 a 134 terrawatthodin elektřiny ročně. Horní hranice této rozpětí odpovídá přibližné spotřebě elektřiny menšího státu za rok. V roce 2022 činila spotřeba elektřiny v Česku 60,4 terrawatthodiny.

De Vriesova studie nezahrnuje spotřebu energie na chlazení, kterou mnoho velkých technologických společností nezveřejňuje. De Vries zdůrazňuje potřebu větší transparentnosti v tomto odvětví. Společnost Microsoft uvedla ve své zprávě o udržitelnosti, že její spotřeba vody mezi lety 2021 a 2022 stoupla o 34 % na 6,4 milionu metrů krychlových.

Řítíme se do energetické krize?

V kontextu studie je vhodné zmínit ještě další výzkumy z nedávné doby. Jeden výzkum provedený na University of Washington ukazuje, že stovky milionů dotazů na ChatGPT mohou stát přibližně 1 GWh denně, což odpovídá energii spotřebované 33 000 domácnostmi v USA. Svět se podle některých ubírá směrem k opravdu vážné energetické krizi kvůli umělé inteligenci.

Výzkum provedený profesorem elektroinženýrství a počítačových věd na University of Pennsylvania Benjaminem C. Leem a profesorem Davidem Brooksem z Harvardu ukázal, že spotřeba energie datových center mezi lety 2015 a 2021 průměrně rostla o 25 % ročně. To bylo ještě před tím, než popularita generativní umělé inteligence prudce vzrostla.

Poskytovatelé cloudových služeb jako Google Cloud, Microsoft Azure a Amazon Web Services ve velkém investují do obnovitelné energie. Amazon oznámil, že do roku 2025 bude napájet své provozy 100% obnovitelnou energií, to vše jako součást svého cíle dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040.

Zelenější stránka AI

Na druhou stranu dokáže umělá inteligence k řešení některých ekologických problémů přispět. Díky své schopnosti analýzy velkého množství dat může AI pomoci monitorovat a predikovat změny v životním prostředí. Například, v oblasti lesních požárů může AI analyzovat satelitní snímky a meteorologická data a identifikovat rizikové oblasti, což umožňuje rychlejší reakci a minimalizaci škod.

AI také může pomoci optimalizovat energetickou spotřebu (jak to ostatně dělají AI ready produkty společnosti Schlieger, která je členem České asociace umělé inteligence) a snižovat emise skleníkových plynů v průmyslu a dopravě. Další významnou oblastí je ochrana biodiverzity, kde AI může pomoci v rozpoznávání ohrožených druhů a sledování změn v ekosystémech. Umělá inteligence má potenciál významně přispět k udržitelnějšímu řešení ekologických problémů a ochraně našeho planety, nicméně její spotřebu energie nelze přehlížet.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.