Legitas: Jak ovlivňuje rozmach AI práci právníků? 

Legitas je advokátní kancelář zaměřující na právo v onlinu, ať už se jedná o marketingovou agenturu, e-shop nebo vývojářskou firmu. Advokátky Petra Stupková a Pavla Vybíralová jsou zároveň spoluzakladatelky České asociace umělé inteligence a aktivně se zapojují do debat o generativních nástrojích umělé inteligence, o tom se ostatně bavíme také v našem rozhovoru. Jako členové je máte možnost potkat i v naší členské sekci, kde vám rády odpoví na jakékoliv dotazy. 

Co vás inspirovalo ke spoluzaložení České asociace umělé inteligence, jaká byla vaše hlavní motivace?

Petra: Vnímáme jako důležité naučit se pracovat s nástroji generativní umělé inteligence, protože věříme, že tato technologie v budoucnu zásadně ovlivní právní profesi. Vlastně se to už do značné míry děje dnes, ať už se nám to líbí nebo ne. 

Pavla: Na jednu stranu chceme mít informace z první ruky, abychom mohly včas reagovat na změny, na stranu druhou se snažíme být průkopníky a trendy ovlivňovat i samy. 

Jak vnímáte potenciál umělé inteligence v oblasti e-commerce a online podnikání? Jaké konkrétní příležitosti vidíte pro podnikatele využívající AI technologie?

Petra: Příležitostí je spoustu, všechny mají však své „ale“. Budeme snadno generovat spoustu reklamního obsahu, ALE jaká bude jeho kvalita a budeme schopni jej vůbec v takovém množství konzumovat? Budeme ještě více automatizovat, personalizovat, segmentovat, ALE za jak dlouho se nákupní chování spotřebitelů přizpůsobí i tomuto trendu a bude třeba přijít zase s něčím novým?

Pavla: Velká příležitost pro podnikatele tkví samozřejmě v šetření nákladů na tvorbu kvalitního reklamního obsahu, dále v oblasti řízení a provozu e-shopu a v neposlední řadě také ve vývoji platforem a e-shopových řešení. 

Cítíte, že se vaše práce s rozmachem nástrojů umělé inteligence nějak zásadně mění? Jak zůstáváte v obraze v tak rychlém a neustále se měnícím prostředí?

Petra: Je to boj. Právě proto jsme chtěly být s Pavlou aktivní součástí prostoru, kde se setkává a sdílí know-how z mnoha různých odvětví. Prostoru, kde se budete moci „nachytřit“ od těch nejlepších. My v kanceláři rozhodně chceme generativní AI využívat, protože to může znamenat lepší kvalitu služby pro klienta. Problém je, že pro právníky v České republice není až na výjimky příliš zdrojů, ze kterých bychom mohly čerpat znalosti a inspiraci, proto se obracíme spíše na ty zahraniční. 

S ohledem na vaši odbornost, co byste doporučily podnikatelům, aby se připravili na budoucnost, kdy AI bude stále více ovlivňovat jejich obchodní operace?

Petra: Smlouvy, smlouvy a zase smlouvy. Otázkou však není pouze sepsání smlouvy nebo uzavření nějakého levného vzoru. Je zásadní zastavit se a definovat rámcové podmínky spolupráce. To znamená jasně pojmenovat, co je čí a za kolik. Důležité je specifikovat, jaké nástroje nebo technologie budou používány, a definovat očekávání ohledně úspěchu spolupráce. Když je tato dohoda mezi stranami jasná, právník má jednodušší úkol – hodit hotovou shodu na papír, kde vše správně pojmenuje a roztřídí do posledního šroubku. 

Pavla: Dobrý právník by měl být nejen odborníkem na právo, ale i mentorem a poradcem. Jeho úkolem není komplikovat věci, ale zajišťovat, aby byly aktivity pečlivě promyšleny a pojmenovány. Tato fáze je klíčová a měla by proběhnout před samotným začátkem spolupráce, než se objeví problémy a atmosféra zbytečně zhoustne. V oblasti práva duševního vlastnictví může lehce nastat chaos a je pravděpodobné, že neznalost a špatně napsané smlouvy nebo jejich absence povedou k mnoha soudním sporům. To je ztráta času, peněz i energie. 

Máte nějaký příklad konkrétního problému nebo případu, který by mohl být inspirací pro ostatní podnikatele, kteří se snaží porozumět právním aspektům AI?

Petra: My musíme s příklady opatrně, přece jen – mlčení je součástí naší profese. Čeho si teď ale hodně všímám u všech profesí v onlinu je nedostatečná smluvní úprava při využívání nástrojů gen AI. Pokud jsem tvůrce kreativního obsahu, musím pečlivě zvážit, jakou licenci slibuji svému klientovi, a podle toho upravit svůj výstup. Často se stává, že slibujeme klientovi exkluzivitu obsahu, kterou však nemůžeme zaručit, a je jedno jestli se pohybujeme v kreativním odvětví nebo IT. Toto omezení vzniká kvůli nedostatečnému smluvnímu ujednání s konkrétním gen AI nástrojem, který používáme. Někdy se taky stane, že tvoříme způsobem, na jehož konci ani nemáme autorské dílo. Takže zase – řešte smlouvy, smlouvy, smlouvy.

Jaké kroky by měla česká a evropská legislativa podle vás podniknout k regulaci a ochraně využívání AI ke komerčnímu použití?

Petra: Hlavně doufám, že česká legislativa bude pořád vycházet z té evropské. Fakt, že máme právo EU, nám podnikání v e-commerce a technologiích velmi zjednodušuje. Já osobně se kloním k tomu, aby byly regulovány primárně takové praktiky, které zásadním způsobem zasahují do práv a svobod občanů. Zjednodušeně – pokud mě má někdo vyhodit z práce, mám právo vědět, jaký podíl na tom má AI.

Pavla: Ideální by bylo mít nařízení ze strany EU. Dosáhlo by se jednotného přístupu a vyšších jistot v rámci celé EU. Podobně jako tomu je u GDPR. A oblast osobních údajů při komerčním použití AI technologií bude určitě velké téma. Do jaké míry má o nás rozhodovat AI, pokud žádám o úvěr nebo se ucházím o pozici? Vnímám, že bychom měli mít jednotnou kuchařku, jak a kdy výstupy AI označovat v reklamě. Anebo kdy sdělit člověku, že s ním bude komunikovat AI a do jaké míry o něm bude rozhodovat. 

Jak mohou členové asociace komunikovat s vaší advokátní kanceláří, zúčastnit se vašich aktivit nebo získat více informací o právu a AI v e-commerce?

Petra: Členové asociace mohou jednoduše napsat do právní poradny v členské sekci, kdykoliv je napadne nějaký dotaz. Případně si mohou rezervovat soukromou konzultaci přes Calendly vytvořené speciálně pro ně. Pokud nám předem sdělí podrobnosti svého případu, budeme na hovor připraveni a členové si mohou být jisti, že si odnesou hodnotnou odpověď. V případě spolupráce nad rámec právních služeb zahrnutých v členství je pro členy ČAUI nabízena zvýhodněná hodinová sazba ve výši 2400 Kč bez DPH. 

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.