Nový magisterský studijní program Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence na FIS VŠE

Pod hlavičkou Fakulty informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze byl po roce a půl příprav dne 12. prosince 2023 oficiálně akreditován nový magisterský studijní program Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence („ADA“). Přinášíme podrobnější informace

O programu Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence

Magisterský program Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence (ADA), garantovaný Katedrou informačních technologií a doc. Ing. Milošem Maryškou, Ph.D., představuje na FIS VŠE velmi atraktivní studijní příležitost. Dvouletý program je zaměřený na osvojení praktických dovedností v oblastech datové analytiky, technologií a umělé inteligence. Nabízí široký rozsah témat od strojového učení přes zpracování velkých dat (Big Data) až po businessovou datovou analýzu. Důraz je kladen na stanovení přidané hodnoty, řízení rizik, bezpečnostní aspekty a také na rozvoj soft skills, které jsou klíčové pro manažerské pozice.

Program ADA navazující na dosavadní magisterský program Data a analytika pro business rovněž připravuje studenty na řešení nezávislých a komplexních analytických projektů jak v rámci České republiky, tak na mezinárodní úrovni. Absolventi získají hluboký vhled do aplikací technologií v různých průmyslových odvětvích, což jim umožní okamžité uplatnění získaných znalostí v praxi. Každý rok program přijímá přibližně 80 studentů, kteří se mohou těšit na intenzivní studium. Na obrázku vidíte vyučované předměty.

Mezi volitelnými předměty je Aplikovaná optimalizace pro data-driven business, Aplikační oblasti blockchainu a technologií distribuované účetní knihy, Cloudové platformy a služby pro datovou analytiku, Datová analytika – kategorizace a specifika, Leadership v IT, Modelování architektury, Osobnost datového analytika a Self Service Business Intelligence.

Uplatnění absolventů a povinná praxe

Absolventi mohou zastávat pozice jako datový analytik, datový architekt, manažer v oblasti dat a analytiky, storyteller, data scientist nebo business intelligence konzultant. Program zdůrazňuje praktické zkušenosti, které studenti získávají během povinné praxe. Tato praxe je součástí studia a je realizována ve spolupráci s partnerskými firmami a veřejnými institucemi. Studenti se zapojují do reálných projektů a úkolů v rámci vybraných organizací. Dalším možným krokem pro absolventy je pokračování ve studiu na doktorské úrovni v oboru Aplikovaná informatika.

„Bude to první datový program pro profesionály, který je odvětvově zaměřený- tedy jeho absolventi kromě velmi dobrého datového vzdělání získají možnost vybrat si vertikálu, kam se budou profilovat a kde ve spolupráci s partnerskými firmami v oboru získají pokročilé know how, které jim umožní velmi jednoduchý přechod do praxe, možná i nad rámec obvyklých juniorních pozic,“ popisuje program zakladatel platformy Data a Business VŠE Ota Novotný, který na přípravě programu spolupracoval s jeho garantem Milošem Maryškou.

Zaujal vás tento program?

Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky VŠE proběhne již v pátek 26. ledna 2024 v dopoledních hodinách. Veškeré další informace a možnost podat přihlášku ke studiu najdete přímo na stránce magisterského studijního programu Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence. První studenti nastoupí do programu v zimním semestru 2024/25. Přihlásit se můžete už nyní.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.