Ondřej Hlaváč z Advomate: „Obecné generativní modely nemají moc ponětí, jak české právo funguje“

Umělá inteligence mění práci právníků, o tom není pochyb. Právě proto jsme vyzpovídala Ondřeje Hlaváče, který zastupuje nástroj Advomate. Ten patří mezi členy České asociace umělé inteligence a ukazuje, jak lze automatizovat právní rešerše pomocí AI a ukazuje, jak technologie mění

Jaké jsou hlavní výhody využití AI v právní oblasti?

Osobně jich vidíme hned několik. První a nejsilnější výhodou je usnadnění rutinních úkolů, které advokátům ubírají pozornost od zásadnější práce. Dále je to zpracování velkého množství dat, kde lze snadno něco přehlédnout, a tak vznikají zbytečné chyby. To vidíme třeba u právních rešerší. V neposlední řadě se jedná o tvorbu smluv a revizí dokumentů, což AI značně usnadňuje.

Právě na tyto úkoly v Advomate cílíme a kromě automatizace rešerší se brzy vrhneme i na další disciplíny, které (nejen) právníky tíži při každodenní práci.

Jaké jsou hlavní výzvy spojené s implementací AI v právním prostředí?

Nemá cenu chodit kolem horké kaše, takže odpověď zní jednoduše – bezpečnost dat. Každý advokát, právník nebo koncipient je zodpovědný za data, se kterými pracuje. Předat tyto citlivá data do rukou 3 strany je vždy riziko, a to i tehdy, kdy poskytovatel garantuje jejich bezpečí. Ještě uvidíme, co nás ohledně tohoto čeká.

Další výzvou, která je asi všude, je nedůvěra zákazníků k nové technologie nebo „zaseknutí na tom, co znají“. Například jsme se párkrát potkali i s názorem, že „nemá“ cenu platit za specializovaný nástroj, když máme ChatGPT. To kde ale narážíme na problém jsou obecné generativní modely, které nemají samy o sobě moc ponětí, jak české právo funguje a ještě méně o tom, jaké informace jsou relevantní a jaké je naopak potřeba udělat restrikce.

Jak byste popsal proces generování právní rešerše pomocí umělé inteligence?

Pro pochopení, jak generování právní rešerše nebo jakéhokoliv výstupu skrze AI funguje, je důležité porozumět 2 věcem. Když zadám nesprávný prompt neboli dotaz, dostanu pravděpodobně nesprávnou odpověď. Dále, fundamentální princip generování textu je založen na hledání podobnosti. V Advomate to funguje tak, že když uživatel zadá dotaz, naše technologie v tu chvílí pracuje v uzavřeném kontextu zdrojů, které ji byly poskytnuty, ale i tak tvoří pokaždé unikátní výstup.

Momentálně jsme úspěšně prošli testovací obdobím, díky kterému jsme mohli nástroj posunout do úrovně, kdy existuje reálná přidaná hodnota. To ale neznamená, že každý výstup bude ze 100% přesně to, co jsme chtěli. Stejně jako se učíme my lidé, tak se i naše technologie učí dodávat co nejpřesnější výstupy, ale k tomu samozřejmě potřebuje zpětnou vazbu a ladění. 

Jaká data a zdroje Advomate využívá při generování právních rešerší?

Aktuálně pracujeme s více než 25 právními předpisy, judikaturou z nejvyššího a ústavního soudu a internetovými zdroji. V nejbližší době nás bude čekat i rozšíření o diplomové práce nebo odbornou literaturu.

Jaké jsou hlavní technologie použité pro podporu AI v Advomate?

Technologií je více, ale celé je to založené na principu generativního AI a embedding modelů. Těch kombinujeme více, abychom docílili nejvyšší efektivity a přesnosti. Při vybírání technologii jdeme s dobou a snažíme se přizpůsobit trhu, díky čemuž se nám daří optimalizovat řešení tak, aby bylo cenově dostupné a nezastarávalo.

Jak zajišťujete aktualizaci předpisů a judikatury ve vašem nástroji?

Máme nastavené poměrně striktní pravidla ohledně aktualizace zdrojů, kdy v plné verzi chceme aktualizovat judikaturu na týdenní bázi a přidávat nové předpisy dle potřeb komunity. 

Jaké právní oblasti nebo specializace jsou nejvhodnější pro využití Advomate?

Aktuálně máme specializaci na tyto přání předpisy, které pokrývají široké spektrum využití v právu. Zároveň chceme jít naproti daňovým advokátům, takže brzy můžete očekávat rozšíření právě pro tuto oblast.

Osobně si ale myslím, což také vyplývá z nedávných feedbacků, že Advomate může používat i celá řada „neprávníků”. Každému z nás se stává, že máme nějaký právní dotaz, který potřebuje co nejrychleji zodpovědět. Do budoucna to bude jedno z našich snažení, abychom nástroj dokázali přizpůsobit oběma těmto skupinám a zvýšit tak celkovou efektivitu při práci s právem.

Máte již nějakou konkrétní case study či referenci, kterou s námi můžete sdílet?

Těch máme hned několik. Mezi našimi beta testery je celá řada velkých advokátních kanceláří, stejně tak jako legal oddělení velkých nadnárodních společností, mezi kterými je třeba Škoda a.s. nebo SAP. Z feedbacku, který od těchto odvážných early adopterů získáváme, se snažíme poučit a pokud možno implementovat takové funkce, které chce sama komunita.

Jaké jsou plány na budoucí vývoj a zdokonalení nástroje Advomate?

Nechceme prozradit všechny velké novinky, které nás čekají, ale další vývoj bude mimo zlepšování přesnosti a množství zdrojů, zahrnovat práci s dokumenty jako je chytré vytěžování nebo tvorba smluv. Toto přímo reflektuje potřeby našich uživatelů, kterých jsme se doptávali.

Vedle nástroje Advomate jste aktivní také v projektu BrainCzech. Můžete nám ho více představit?

Díky za tuto otázku, díky Brainczechu jsme získali potřebné know-how, aby Advomate mohl vzniknout. Společně s mým spoluzakladatelem Lukou Budíkem a dalšími kolegy se soustředí na tvorbů různých automatizovaných řešení, které vyžívají sílů nejen jazykových modelů pro zefektivnění práce zákaznické podpory, generování leadů, zpracování dat a dalších. 

Závěrem se už pouze zeptáme na to, jaké jsou vaše největší obavy z rozvoje AI? Vnímáte nějaké etické či morální výzvy?

Tady bych se mohl rozpovídat, že by to vyšlo na celou knihu. U AI to není černá nebo bílá, ale u všeho je nějaká kombinace pro a proti. Největší problém vnímám samozřejmě ve schopnosti se přizpůsobit vzhledem k tomu, jak rychle se nyní vývoj nejen generativních modelů posouvá. Tomu ani úplně nepomáhá, že vznikají stovky nástrojů, které nemají nutně přidanou hodnotu a naopak vytváří šum, ve kterém se těžko orientuje.

Neberte mě špatně, já jsem v první řadě, když se bavíme o hledání use cases, pro AI, ale je třeba vnímat i tu druhou, uživatelskou, stranu mince.

Další obava, která bude brzy buďto zažehnána nebo se naplní, je legislativní přístup EU k AI. Teď se ještě nacházíme v bodě, kdy „vlaky” vyjíždí ze stanice a ten, který pojede nejrychleji, získá jak pozici leadera AI, tak dost možná značnou ekonomickou výhodu oproti ostatním. Ještě uvidíme, jak signifikantní roli bude AI hrát na poli globálního trhu.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.