Petr Eliáš z Attentify: „Vizí je pomocí pokročilé AI zajistit seniorům svobodu, soběstačnost, bezpečnost a klid“

Umělá inteligence není pouze o generování textů a obrázků. Může také zachraňovat zdraví seniorů, jak ostatně dokazuje náš rozhovor s Petrem Eliášem, Ph.D. Ten pracuje na pozici CTO ve startupu Attentify. S Petrem jsme si povídali nejen o AI, ale také o aktuálních výzvách v oblasti využití technologií v péči o seniory.

Jaký byl impuls k vytvoření projektu Attentify a jaká je vaše hlavní vize?

Nápad detekce pádů, kterým se Attentify věnuje, vznikl jako interní projekt společnosti Innovatrics, která provozuje Biometric Ventures inkubátor. Původně to měl být projekt, na který se použijí stávající technologie. Jak se ale nápad začal rozpracovávat a do této problematiky péče o seniory jsme začali pronikat hlouběji, uvědomili jsme si, že problém pádů u seniorů je extrémní a stávající řešení nejsou moc dobrá. Postupně se nám v rámci rešerše ukázalo, že kvůli nebezpečí pádu je spousta seniorů v péči seniorských center a domovů seniorů, i když by nemusela. Vize Attentify je pomocí moderních technologií, senzorů a pokročilé umělé inteligence zajistit seniorům svobodu, soběstačnost, bezpečnost a hlavně klid a pocit, že jim někdo „kryje záda”. Sekundární motivace je také pomoci ulehčit stávajícím sociálním systémům, které celosvětově, ale zejména v Evropě, velmi zaostávají za poptávkou.

Jakou roli hraje společnost Innovatrics a inkubátor Biometric Ventures ve vašem projektu?

Společnost Innovatrics založila inkubátor Biometric Ventures k inkubaci zajímavých nápadů primárně z oblasti biometrie. S inkubátorem spolupracujeme velmi úzce, například Vojta Diatka, COO Biometric Ventures, má na starosti produkt v Attentify. BV nám poskytl financování a pomohl nám startup rozjet.

Jaký je hlavní problém, kterým se projekt Attentify snaží řešit?

V současnosti se zaměřujeme hlavně na pády. Problém není až tak v těch pádech jako takových, které i když jsou samozřejmě strašné a nebezpečné, neznamenají nutně konec samostatnosti seniora nebo vážné ohrožení v případě, kdy je pád odhalen rychle a je na něj adekvátně reagováno. Pokud ovšem pád není zjištěn rychle nebo na něj není adekvátně reagováno, tak přichází na řadu sekundární problémy, jako je delší rekonvalescence, ztráta hybnosti, ztráta „jistoty” v pohybu a s tím spojené uzavírání se do sebe a psychické problémy.

Můžete popsat, jakým způsobem vaše technologie detekuje pády a jak rychle reaguje na takovou událost?

K detekci pádů používáme konvoluční a rekurentní neuronové sítě. Umíme zpracovávat jak stream detekovaných pozic kloubů lidského těla, tak video stream. V obou případech stream segmentujeme na kratší syntaktické části, u kterých s vysokou přesností klasifikujeme, zda se jedná o pád či ne. Klasifikace probíhá pomocí neuronových sítí, které jsou natrénované na desítkách tisíc vstupů složených z pečlivě vybraných krátkých pádových a nepádových akcí. Náš nejpřesnější model používá modifikaci architektury, kterou publikoval v rámci svého výzkumu Google. Model má pouze 2.5 milionů parametrů, což je 10-100x méně než běžné modely pro rozpoznávání akcí ve videu. Díky tomu je možné zpracovat stream v reálném čase i na nenáročném hardwaru. Detekce tak probíhá prakticky okamžitě – maximální odezva je v řádu několika stovek milisekund od nastanutí pádu.

Jaké kroky podnikáte v rámci testování a zdokonalování vaší technologie?

V současnosti máme dvě zařízení pro seniory, které s námi spolupracují a mají naše kamery instalované na několika pokojích. Testujeme tak naše modely v reálném prostředí na základy toho, co se v takových pokojích opravdu děje. Jedním z problémů je například ležení v posteli, které si algoritmus někdy plete s ležením na zemi po pádu. Jako s každou jinou technologií a odvětvím, stále se učíme. Praktikujeme přístup Lean Startup, tedy rapidní tvorba hypotéz, prototypování, analýza výsledků a implementace změn v produktu. 

Jaké jsou aktuální výzvy v oblasti využití technologie v péči o seniory?

Těch výzev je hned několik. Jako první bych jmenoval dostupnost financí a podporu inovací v péči o seniory ze strany státu, a to nejen našeho. Dnes je po celé Evropě sociální systém nastaven na sdružování seniorů v centrech místo toho, abychom se soustředili právě na to, abychom je udrželi mimo tato centra a soběstačné co nejdéle. Jakákoliv změna v oblasti sociálních služeb a péče o seniory, a tím myslím opravdová strukturální a ne pouze kosmetická, je vždy velmi náročné politické cvičení. Například, abychom otočili stávající český trend umisťování seniorů (i těch, co to nutně nepotřebují) do pečovatelských domů, je třeba zásadně změnit přístup k financování této péče. Když dnes provedeme politické/legislativní změny, faktické výsledky se dostaví za 5+ let a to při stávajícím volebním období 4 let prostě nesedí do plánů politických stran, které chtějí PR výsledky hned a ne je tvořit pro jejich nástupce.

Dalším problémem, minimálně v Čechách a ve východní Evropě, je hluboce zakořeněná nedůvěra vůči senzorům, kamerám či jakýmkoliv jiným „monitorovacím” zařízením. Dnešní senioři si bohužel komunismus prožili v jejich „nejlepších letech”, mnozí z nich v něm žili většinu produktivního věku a moc dobře si pamatují, jak se tyto systémy zneužívaly. 

Třetím problémem je neschopnost velké části seniorů pochopit, jak pokročilé technologie fungují. To jim ale nemůžeme mít za zlé, když se narodili do světa, kde byl extrémním pokrokem barevná televize a dnes jim představujeme umělou inteligenci. Je to jako byste středověkému muzikantovi dali moderní mixážní pult – většina prostě nepochopí, jak to funguje, a tedy tomu nedůvěřují.

Máte již nějaké reakce seniorů a pečovatelů na vaše pilotní programy?

Největší úspěch máme u seniorů, kteří zkušenosti s pády už mají. Ti mají největší zájem se do našeho pilotního programu zapojit. Z diskuzí s pečovateli vyplývá, že nejdůležitější je pro ně noční provoz, kdy jich v zařízení je většinou mnohem méně a nemají čas každý pokoj navštívit dostatečně často.

Jaká je struktura vašeho týmu a jaké jsou plány na jeho rozšíření?

V současnosti máme CEO Viktora Nyitraye a mě na pozici CTO. Vojta Diatka má na starost produkt a já mám v týmu 2 juniorní AI inženýry. Plánujeme tým po investici rozšířit hlavně o technické role – další AI inženýry a specialisty na deployment.

Jakým způsobem vidíte budoucnost péče o seniory a jaký podíl má na tom projekt Attentify?

Pokud jde o budoucnost péče o seniory, předpokládáme větší využití moderních technologií. Je to čistě z toho důvodu, že v Evropě je dnešní trend poměrně negativní, neboť máme stále více starších lidí a stále méně prostředků a lidských zdrojů potřebných k tomu se o všechny postarat. Takže skutečně budeme svědky obrovského přesunu od ústavní formální péče k neformální domácí péči. Jen pro ilustraci, v Německu se předpokládá, že v roce 2050 jim bude chybět 1,2 milionu lůžek pro seniory, což je samozřejmě šílené. A tento rozdíl není možné dohnat pomocí systému, který máme dnes.

Jak tedy tento trend napravit a co udělat? Budeme se muset spolehnout na řešení, jako je Attentify, které pomůže zajistit jistotu, bezpečí a podporu běžných center péče o seniory a zároveň umožní seniorům být soběstační a doma, kde jsou zvyklí být.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.