Posilujeme pozici ČR na světovém AI trhu! Jsme členem přední vědecké společnosti Association for the Advancement of Artificial Intelligence

Asociace pro rozvoj umělé inteligence (Association for the Advancement of Artificial Intelligence – AAAI, dříve Americká asociace pro umělou inteligenci), založená v roce 1979, je nezisková vědecká společnost, která se věnuje prosazování vědeckého porozumění mechanismům, jenž jsou základem myšlení a inteligentního chování. Česká asociace umělé inteligence se stává členem a spolupracujícím subjektem AAAI s cílem podpořit transfer znalostí, kontaktů i příležitostí mezi českým AI ekosystém a světovým AI trhem.

Společně budujeme pozici ČR na globální AI mapě

Každodenní aktivity ČAUI jsou v synergii s cíli AAAI. Společnou agendou je podpora výzkumu a odpovědného používání umělé inteligence, zvyšování povědomí veřejnosti o umělé inteligenci i zlepšení výuky a školení odborníků na umělou inteligenci.

Prezidentkou AAAI je Francesca Rossi, IBM Fellow a globální lídr v oblasti etiky umělé inteligence, expertka a členka řídicího výboru Globálního partnerství pro umělou inteligenci (GPAI), členka výkonného výboru iniciativy pro etiku umělé inteligence u IEEE a spolupředsedkyně Globálního fóra pro spolupráci na umělé inteligenci pro lidstvo při Světovém ekonomickém fóru (WEF).

AAAI pořádá každoročně konference a sympozia, které si kladou za cíl podporovat výzkum v oblasti umělé inteligence a kultivovat vědeckou výměnu mezi výzkumníky, odborníky z praxe, vědci, studenty a inženýry v celé oblasti umělé inteligence a jejích přidružených oborů. Česká asociace umělé inteligence se přidává do prestižní komunity, aby prostřednictvím svých zástupců diskutovala o budoucnosti umělé inteligence a sdílela jedinečný vhled do českého AI ekosystému.

Navázání spolupráce s AAAI považujeme za strategický krok, který otevírá našim členům a celé České republice dveře nejen ke klíčovým kontaktům a profesním sítím, ale také k řadě benefitů.

České příspěvky na 15. sympozium Educational Advances in Artificial Intelligence

Jednou z aktuálních příležitostí pro členy a partnery České asociace umělé inteligence je výzva k účasti na EAAI-25, sympoziu zaměřujícího se na pokroky ve vzdělávání AI, které je primárně určena výzkumníkům AI a pedagogům. Příspěvky, které přispívají k pokroku ve vzdělávání a pedagogice AI, mohou být formulovány jako výzkumné práce nebo jako zprávy o zkušenostech. Uzávěrka pro odeslání abstraktu je 9. září 2024, proto nás neváhejte kontaktovat s dostatečným předstihem, abychom společně příspěvek odevzdali a pohlídali za vás všechny termíny i náležitosti.

Mezi potenciální témata patří návrh kurikula, kurzu nebo modulu umělé inteligence, vývoj a použití AI nástroje nebo zdroje ke zlepšení vzdělávacích zkušeností nebo vliv pedagogické nebo mentorské techniky na studenty AI.

Brána do české národní AI

Česká asociace umělé inteligence se členstvím stává hlavním kontaktním bodem pro více než 6000 subjektů aktivních v rámci AAAI. Naší rolí je přibližovat český národní AI ekosystém světu a smysluplně ve spolupráci s našimi dalšími partnery i veřejnou správou podporovat potenciál, který Česká republika na poli umělé inteligence bezesporu má. Jsme přesvědčeni o tom, že právě prezentování českých myšlenek a výsledků práce v oblasti AI na prestižních konferencích je jedním z podstatných kroků v rámci posilování pozice Česka na poli umělé inteligence. A spolupráce s AAAI nám umožňuje vykročit správným směrem!

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.