Připomínáme veřejnou konzultaci k Národní strategii umělé inteligence ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na aktualizaci Národní strategie umělé inteligence České republiky. Dokument (PDF ke stažení zde), který byl publikován v květnu 2019, ve světle dynamického rozvoje umělé inteligence během tohoto roku poněkud zastaral. Nereflektuje tak nově vzniklé výzvy.

Zapojte se do veřejné konzultace

Ministerstvo spouští veřejnou konzultaci s cílem zapojit do procesu aktualizace odbornou i laickou veřejnost. Postoje české společnosti k nové technologie má odhalit toto dotazníkové šetření. Konzultace probíhá od 28. 6. 2023 do 20. 8. 2023. České asociace umělé inteligence doporučuje tuto příležitost neignorovat. K vyplnění přibližně 20 otázek budete potřebovat přibližně 5 minut a e-mailovou adresu. Ve formuláři jsou například tyto dotazy:

  • Jaké vnímáte příležitosti v souvislosti s umělou inteligencí?
  • Jak si podle Vás vede Česká republika v oblasti transferu technologií umělé inteligence do praxe?
  • Které oblasti by dle Vašeho názoru měly být v oblasti umělé inteligence v ČR finančně podpořeny?
  • Na jaké instituce by se měla prioritně zaměřit podpora umělé inteligence v ČR?
  • Co považujete za jednu nejdůležitější věc, na kterou by se měla ČR zaměřit v oblasti umělé inteligence?

„Umělá inteligence představuje obrovský potenciál pro naši ekonomiku a společnost a může výrazně zlepšit kvalitu našeho života. My tento potenciál chceme využít na maximum ve prospěch České republiky, a proto jsme se rozhodli spustit proces aktualizace Národní strategie umělé inteligence tak, aby reflektovala nejnovější technologický vývoj, trendy a politické iniciativy související s touto oblastí,“ říká ministr Jozef Síkela. 

Národní strategie umělé inteligence

Česká republika schválila Národní strategii umělé inteligence v květnu 2019 jako jedna z prvních evropských zemí. Její aktualizovaná podoba bude zpracována nejen dle závěrů výše zmíněné veřejné konzultace, ale také na základě expertních vstupů a analýz. Finální dokument by měl být představen v průběhu roku 2024.

„V aktualizované Národní strategii umělé inteligence musíme zohlednit potřeby všech aktérů napříč AI hodnotovým řetězcem – od výzkumníků a vývojářů po koncové zákazníky a uživatele. Z toho důvodu je pro nás klíčové, aby byli do procesu přípravy tohoto strategické dokumentu zástupci všech skupin společnosti zapojeni a my byli schopni efektivně reflektovat jejich potřeby,“ přibližuje proces aktualizace vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.