Průzkum AI Trends 2023: 42 % českých firem neuvažuje o školení AI

Společnost Randstad, globální lídr v segmentu HR služeb, realizovala mezi červencem a srpnem 2023 průzkum AI Trends 2023, kterého se zúčastnilo 136 vedoucích pracovníků z různých odvětví ekonomiky. Respondenti z 24 % zastupovali menší firmy, ze 40 % středně velké firmy a z 36 % velké podniky. Podívejte se na výsledky.

Zaměstnavatelé jsou optimističtější

Průzkum AI Trends 2023 odhaluje, že firmy v České republice se neobávají výrazného růstu nezaměstnanosti způsobeného umělou inteligencí. Spíše vidí v AI příležitost pro rozvoj svého podnikání. Celkem 9 z 10 firem je přesvědčeno o tom, že AI dokáže některá pracovní místa nahradit, ale zároveň vytvoří nová, což ve výsledku minimalizuje propouštění. O zvýšení nezaměstnanosti je přesvědčeno pouze 8 % oslovených firem, nicméně 9 % firem již přiznalo, že implementace AI vedla ke snížení pracovních míst ve výrobě a administrativě. U celkem 4 % firem počet pracovních míst po zavedení AI do firemních procesů vzrostl.

Různé nástroje umělé inteligence používalo v době průzkumu 39 % firem, dalších 36 % se na to v blízké budoucnosti připravuje. Konkrétně třetina uvažuje o implementaci do jednoho roku. Mezi nejčastější očekávání patří rychlejší zpracování dat, kvalitnější analýzy, vyšší produktivita práce (57 % firem) a vyšší kvalita výstupů (32 % firem). Hlavními výzvami v kontextu AI je nedůvěra pracovníků a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

Se školením firmy zatím otálí

Jedním z velkých témat je vzhledem k výše zmíněným výsledkům také proškolení zaměstnanců a rekvalifikace. Většina podniků v této oblasti však otálí, což může představovat riziko v oblasti bezpečnosti. Podle průzkumu nabídlo zaměstnancům školení v oblasti AI celkem 21 % podniků dalších 38 % ho plánuje, nicméně 42 % firem školení neposkytlo ani o něm nyní nepřemýšlí. Téměř polovina firem (46 %) zatím nemá definovanou strategii využití AI.

Důvěra (ne)chybí

Výsledky průzkumu prozrazují, že 45 % firem přistupuje k AI s důvěrou a optimismem. Celkem 47 % zaujímá neutrální postoj a 8 % českých firem je skeptická. Pokud jde o rámcovou právní regulaci umělé inteligence, je na místě dle 67 % firem, přičemž podle 28 % z nich by měla být velmi přísná. Minoritních 5 % firem by AI vůbec neregulovalo. Pokud hovoříme o praxi, Dodává, firmy umělou inteligenci nejčastěji využívají v personalistice a HR (64 %), administrativě (51 %) a v marketingu či reklamě (45 %).

Shrnutí

Průzkum AI Trends 2023 ukazuje, že české firmy zaostávají v integrování umělé inteligence do svých podnikatelských strategií a ve školení svých zaměstnanců. Vzorek 136 vedoucích pracovníků není tak velký, nicméně je zcela na místě se nad výsledky zamyslet, a to hlavně z důvodu, že AI má již nyní vliv na český trh práce, protože u některých firem již její implementace přinesla snížení počtu pracovních míst.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.