Rozhovor s Monikou Vráblíkovou, autorkou knihy Interview s umělou inteligencí

Asi každý uživatel ChatGPT vyzkoušel kromě pracovních úkolů chatbotovi položit i záludnější otázky. Co si ale umělá inteligence myslí o nás, o světě, o bohu a o budoucnosti naší civilizace? To se pokusila zjistit Monika Vráblíková, autorka nové knihy Interview s umělou inteligencí.

Když knihy píše umělá inteligence

Již v únoru 2023 se v internetovém obchodě Amazon Kindle začaly objevovat knihy napsané s využitím ChatGPT. Tento trend stále trvá. Skvělým příkladem je kontroverzní kniha „Fire and Fury: The Story of the Maui Fire and its Implications for Climate Change“, která pojednává o ničivých požárech na havajském ostrově Maui. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby kniha nevyšla ještě během trvání katastrofy.

Využití ChatGPT při tvorbě knihy se však nevyhýbá ani České republice. Důkazem je titul „Interview s umělou inteligencí“, za kterým stojí Monika Vráblíková. Ta na celkem 104 stranách přichází s unikátním konceptem rozhovoru s AI. O netradičním díle jsme se rozhodli s Monikou udělat rozhovor. Jak ona sama vnímá umělou inteligenci a jaké odpovědi jí překvapily?

Jak vznikla myšlenka vytvořit knihu, kde vedete rozhovor s chatbotem ChatGPT?

První povědomí o umělé inteligenci ChatGPT jsem získala na podzim (2022) z nejmenovaného média. Tato novinka pro mě, jako umělecky zaměřeného jedince, nebyla upřímně velmi příjemná, spíše naopak. Moje první reakce na ChatGPT byla velmi kritická a z pohledu ne přiliš čisté hlavy, impulzivní. Říkala jsem si, kam to ten svět spěje.

Na přelomu nového roku, a s postupem času spolu s novým rokem, se mi myšlenky o této aplikaci více vytříbily. S novinkou kolem mě přicházelo čím dál více lidí. Jsem člověk, kterému jakýmsi způsobem, smím-li s pokorou přiznat, záleží na životech lidí, budoucnosti a vůbec společnosti. Na základě této mé osobnosti mám rozepsanou novou knihu s filozofickým zaměřením, která však potřebuje ještě spoustu času a energie, než vznikne dílo k vydání.

Kniha „Interview s umělou inteligencí“ vychází z mého nápadu na tuto mou rozepsanou knihu, která se zaměřuje čistě na člověka samotného a jeho fungování, s tím rozdílem, že kladu otázky, na které odpovídá „robot“. Myšlenka vytvořit tento námět s umělou inteligencí vznikl tedy na základě jak aktuality, tak na základě mé připravované knihy. 

Jak dlouho jste knihu připravovala?

Pokud beru v potaz pouze samotný koncept a finalizaci, bez jakéhokoliv váhání mezi realizací, tak zhruba 2 měsíce i s nakladatelskými náležitostmi. Mám-li být upřímná, tak samotné rozhodování, zda takovou knihu vydat, zabralo nejvíce času. 

S jakou verzí ChatGPT jste diskutovala?

S poslední verzí ChatGPT-4 od společnosti OpenAI jsem si vystačila. Bylo však velmi důležité dbát na klíčová slova, která jsem k otázkám přikládala. 

Hned v úvodu knihy píšete: „Dokud člověk nezpohodlní a neztratí zdravý rozum, tak umělou inteligenci nepotřebuje. Pokud člověk umělou inteligenci využívá, tak už zpohodlněl a zhloupl.“ Mají to čtenáři chápat tak, že každý, kdo AI využívá, je pohodlný a hloupý?

Pro mě definice chytrosti je moudrost čili znát pravdu, která kolem nás je, a tu nezná nikdo z nás, ač si to sami před sebou nechceme přiznat. Každý má svůj názor z médií, školy, ajn. a to je vše. Umělá inteligence je nástroj, díky kterému se nám dostává jisté pohodlí, a zjednodušení v jakékoliv činnosti, ať už jde o fyzickou aktivitu, tak i přemýšlení.

Vezměme si třeba jeden přiklad z mnoha – kdy se naposled kdo dostal na cílené neznámé místo bez navigace. Společnost čím dál více negativně poukazuje na konspirační teoretiky, však příčina podle mě pramení v tom, že kvůli pohodí a zjednodušení jistých situací, které spolu s umělou inteligencí vznikají, jsme každý z nás méně schopni konstruktivního a jiného myšlení, ač si to nechceme přiznat.

Na druhou stranu každý vysokoškolák i každý nevzdělaný člověk touží po pravdě, kterou ani jeden z nás reálně nezná. Kdybychom věděli o všem pravdu, jaká doopravdy je ve všech oblastech už od počátku vzniku člověka, tak bychom nebyli poslušní občané svých zemí. Položil jste mi velmi krásnou otázku, ale v pár řádcích je těžké na ni odpovědět. Na toto téma připravuji svou novou knihu. Na základě toho si úplnou a zdlouhavou odpověď chci nechat zatím pro sebe. 

Obálka knihy Interview s umělou inteligencí

Jsou odpovědi umělé inteligence v knize nějakým způsobem upraveny, nebo se opravdu jedná o autentické odpovědi bez jakýchkoliv úprav?

Stejně jako je autentický koncept knihy, tak jsme chtěli spolu s editory zanechat i jedinečnost a pravdivost textu. Jediné úpravy, jaké v odpovědích proběhly, jsou pravopisné. Žádné redigování textů neproběhlo. 

Jaké byly vaše největší výzvy při provádění rozhovoru s chatbotem, který nemá vlastní vědomí?

Největší výzvou pro mě bylo dostat z robota/umělé inteligence to, co si možná v budoucnu sám rád přečte. Zdokumentovat jeho jakýsi počátek a možný scénář do budoucna. Stát se může opravdu cokoliv, ale otázky a odpovědi v knize jsou podle mě i jakousi příručkou pro člověka jak pro možnou budoucnost, tak přítomnost.

Můžeme ale také v budoucnosti skrze tuto knihu nahlédnout do minulosti, a říct si, co je/bylo vlastně lepší – ostatně jako můžeme nahlédnout i přes ostatní knihy. Nedovoluji si svými slovy předpovídat budoucnost. Když si však uvědomíme, jak se lidstvo dokáže posunout jen za pouhých pár desítek let, tak je podle mě možné se posunout i v tomto směru robotizace.

Jsem zastánce názoru, že pokud si člověk něco umane, a pracuje na tom, tak dokáže naprosto cokoliv. Všechno začíná myšlenkou, a je-li tato molekula myšlenky primárně venku okolo nás, a až poté s ní lidský mozek pracuje – možné je dle mého názoru, jak říkám, vše. 

Kniha je doplněna ilustracemi, které vytvořila umělá inteligence Midjourney. Vytvářela jste tyto ilustrace přímo vy?

Ano. Vytvořit ilustrace do knihy mi přišlo možná náročnější než dát textově do hromady zbytek knihy. Umělá inteligence Midjourney umí vytvořit opravdu krásná a nadčasová obrázková díla. Však některá témata, jako například poslední večeře páně od Leonarda DaVinciho, jsem chtěla do knihy přetransformovat do robotické doby, a to zabralo nejvíce času, kvůli všem maličkostem a přesnosti, jaké jsem chtěla stejně jako u ostatních obrázků docílit.

Jak u otázek v knize, tak i u ilustrací velmi záleželo na každém použitém klíčovém slovu, na základě kterého umělá inteligence Midjourney obrázek vytvořila. Stálo to spoustu trpělivosti, i když si s pokorou uvědomuji, že kdybych měla nakreslit něco takového sama, tak by to trvalo mnohem déle. Stále se potýkám s otázkou, co je lepší. Umělá inteligence Midjourney mi ušetřila spoustu času, ale na druhou stranu mi vzala pocit, ze kterého bych si více vážila výsledku. Pocit zadostiučinění je podle mě pro každého z nás velmi důležitý. 

V popisu knihy zaznívá, že z odpovědí chatbotu někdy mrazí. Kniha zároveň zdůrazňuje různé scénáře budoucího vývoje. Jaký z těchto scénářů vás osobně nejvíce zaujal nebo znepokojil?

Umělá inteligence a robotizace nám může ve spoustě situacích pomoci, však i přes tento fakt mě nejvíce znepokojuje, že se musím touto otázkou vůbec zabývat. Člověk se mění spolu s novým systémem a naštěstí se dokáže přizpůsobit novým nárokům společnosti. Člověk je velmi přizpůsobivý, ač si to někteří jedinci nemyslí – síla slova je další tématikou.

Každopádně na jednu stanu mě každá jedna odpověď znepokojuje, ale na druhou stranu si říkám, že vše nové, co přichází, je v pořádku. Od podstaty člověka je přirozené být zvídavý, kreativní a mít pocit, že se někam posunul. Kdybychom jako společnost stáli na místě a nikam se neposouvali, tak by vznik zásadní problém, díky kterému se většina alespoň trochu vzájemně respektuje. 

Celá řada otázek propojuje umělou inteligenci s robotikou. Jsou tyto dvě oblasti dle vás neodmyslitelně spojeny?

Ve vědeckém zázemí jsou tato dvě spojení oddělena. Já je do budoucna beru za jedno. 

Domníváte se, že umělá inteligence může obohatit nebo transformovat samotný proces tvorby knih v budoucnosti?

Nemyslím si, že by z dlouhodobého hlediska lidi vůbec bavilo číst knihy vytvořené pomocí umělé inteligence. Člověk podle mě v hloubi svého nitra bude vždy více obdivovat tvorbu svého prapůvodního základu než něco, co je pro něj od podstaty nepřirozené. Jiná situace by podle mě nastala, kdyby roboti s vědomím začali ovládat člověka, jak se zmiňuje v knize. To by asi člověk začal obdivovat to, jak to takové stvoření vůbec dokázalo. Haha.

Nakonec, jaká poselství a myšlenky si mají čtenáři odnést z vaší knihy do svého každodenního života?

Abychom nezapomněli při všech robotických zjednodušeních v životě na své zručnosti a dovednosti jakéhokoliv typu, které nám pomáhají zůstat kreativními intelektuálními lidmi. 

Čtení k zamyšlení

Monice mnohokrát děkujeme za rozhovor. Je důležité zmínit, že kniha rozhodně nemá ambice představit umělou inteligenci z technologického či logického hlediska. Víc než cokoli jiného je filozofickým počinem, který nutí čtenáře k zamyšlení. To však nic nemění na tom, že je svým způsobem unikátní. Pokud hledáte odbornou literaturu z oblasti AI, bude pro vás „Interview s umělou inteligencí“ zklámáním. Chcete-li se však nechat unášet vizemi možného vývoje, jedné se o podnětný počin.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.