Stáhněte si zdarma nový e-book Nástroje AI ve veřejné správě

Veřejná správa je jednou z oblastí, kde má umělá inteligence velký potenciál. To si uvědomuje i Petr Kohout, vedoucí právního oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje, a Jakub Dohnal, advokát a CEO v ARROWS ETL. S cílem prakticky představit AI veřejné správě nyní vydávají volně šiřitelný e-book, který na 50 stranách přináší praktické rady i vzorový návrh vnitřního předpisu upravujícího využívání nástrojů umělé inteligence při výkonu pracovních povinností.

Přehledný e-book bez zbytečných frází

Velmi přehledný a hezky zpracovaný e-book představuje jak samotné nástroje a principy jejich fungování, tak rizika využití umělé inteligence či pravidla pro použití AI. Samozřejmostí jsou příklady využití, kde autoři rozebírají základní logiku „promptů“ a komunikace s chatboty. Na motivy vedoucí ke vzniku e-booku a další podrobnosti jsme se zeptali přímo Petra Kohouta.

Co bylo hlavním motivem, který vás vedl k napsání e-booku o využití umělé inteligence ve veřejné správě?

Možnostmi využití umělé inteligence při práci se zabývám již delší dobu. I před aktuálním boomem AI nástrojů existovala na trhu řešení, jak využít sílu výpočetní techniky a automatizovat některé činnosti. Možnosti, které se ale veřejnosti otevřely na sklonku loňského roku, jsou naprosto bezprecedentní. Nicméně v množství všech zpráv, informací, kurzů a lektorů, bylo možné se snadno ztratit, zejména pro člověka, který nemá moc zkušeností v oblasti IT a obecně moderních technologií. Začal jsem proto přemýšlet, jak znalosti, které jsem v průběhu doby získal, v podstatě jako nadšený fanoušek, sdílet s dalšími kolegy ve veřejné správě, ale i mimo ni.

V té době jsem se, úplnou náhodou, seznámil s řídícím partnerem advokátní kanceláře ARROWS ETL, Jakubem Dohnalem, který se zabývá zaváděním některých AI prvků do chodu advokátní kanceláře. Ani jeden z nás nepochybuje o tom, že implementace AI do pracovních procesů je nevyhnutelná. Společně jsme se pak dohodli, že chceme víc, než jen vydat pár stránkový promo leták, ale že bychom chtěli skutečně dát dohromady základy práce s AI chaty, a zkusit se o ně podělit s ostatními. A tím, že já mám dlouhodobou zkušenost ze samosprávy, rozhodli jsme se zaměřit se právě na státní správu, kde oba cítíme obrovský potenciál pro rozvoj AI.

V e-booku uvádíte několik možností využití od interakce s občany přes vytváření analýz až po přípravu na jednání. Jaká z nich má dle vašeho názoru největší potenciál zaujmout pracovníky veřejné správy?

Nevnímáme to tak, že by bylo potřeba využití nějak dělit dle potenciálu. Jsou to jednotlivé modelové příklady, ale pokud někdo vezme implementaci AI do, například, činnosti obce za své, pak pravděpodobně využije co nejvíce možností a synergie, kterou to poskytne. Na webu tak může být inteligentní chat asistent, úředníci mohou využívat AI pro vytváření rešerší, vedení obce může některá svá rozhodnutí konfrontovat s predikcemi vývoje na základě obrovského množství dat. Záleží samozřejmě také na tom, na jaké úrovni dojde k přijetí AI. Pokud jde o využití nástrojů AI ze strany samotných úředníků, nikdy nebudou výhody takové, jako když se k implementaci AI do činnosti úřadu rozhodne na úrovni jejího vedení.

AI šetří čas a zefektivňuje procesy. Dokážete pro někoho, kdo „nevidí“ do veřejné správy přiblížit, jaký dopad může mít nasazení umělé inteligence na pracovníky veřejné správy? Jsou na místě obavy týkající se ztráty pracovních míst?

Záleží na způsobu nasazení umělé inteligence. Co se týká pracovních míst – myslím, že to je úplně stejné jako v jakémkoli jiném povolání, jedno jestli v soukromé či veřejné sféře. AI bude nepochybně mít dopad na pracovní trh a pracovní místa. Ale nečekáme nic jako propouštění. Prostě dojde k postupné transformaci, předpokládáme zánik některých míst a pracovních činností, ale spíše pozvolně. Prostě se ukáže, že některé činnosti již nejsou potřeba a uvolněné místo třeba již nebude obsazeno. Na druhou stranu ale budou zase nepochybně nová místa související třeba s AI vznikat.

Samotné nasazení umělé inteligence bude pravděpodobně mít stejný dopad ve veřejné správě jako kdekoli jinde. Ten hlavní rozdíl vidím v tom, že veřejná správa je silně regulovaná a velkou míru v ní hraje povinná administrativa, evidence, a právě opakované činnosti, práce s dokumenty, tam AI vyniká, takže doufám, že v těchto oblastech AI způsobí revoluci. Že veřejná správa bude moci řešit více té činnosti navenek pro občany a méně administrativy, na kterou si v důsledku stěžují jak úředníci, tak veřejnost.

V e-booku pouze okrajově zmiňujete Microsoft 365 Copilot. Tipovali bychom, že programy jako Word, Excel či PowerPoint budou ve veřejné správě patřit k nejpoužívanějším. Proč jste se rozhodli soustředit primárně na ChatGPT?

Nejsem schopen posoudit nasazení jednotlivých kancelářských balíků napříč republikou, nicméně zaměření na AI chaty bylo zvoleno proto, že jejich využití není vázáno na žádná další omezení. I zdarma se dá dostat k perfektním výsledkům. Navíc nasazení Copilotu není samozřejmé, záleží na tom, jakou licenci má kdo pořízenou, zda to odpovídá bezpečnostní politice organizace, jestli o to organizace vůbec stojí. Bard, Claude 2, ChatSonic oproti tomu může skutečně využít každý, i bez ohledu na rozhodnutí vedení. Je to tedy za nás pružnější řešení a více to odpovídá charakteru našeho e-booku jako obecné základní příručky pro všechny.

Jaké jsou vaše očekávání ohledně budoucnosti využívání umělé inteligence ve veřejné správě?

Očekáváme postupný rozvoj využití AI – v racionální míře. Asi nelze čekat nějakou revoluci. Veřejná správa bude totiž asi do značné míry závislá na tom, jak budou schopni nástroje umělé inteligence implementovat například jednotliví dodavatelé softwarových řešení. Nicméně u menších obcí by bylo hezké, kdyby se zkusily pustit do pátrání po vhodném AI řešení i samostatně – protože prostor pro takovou činnost tu je.

E-book si nyní můžete stáhnout zdarma

E-book o rozsahu 50 stran ve formátu PDF je volně šiřitelný, pokud vás tedy problematika AI nástrojů ve veřejné správě zajímá, jako Česká asociace umělé inteligence jednoznačně doporučujeme jeho stažení. Stačí kliknout na tlačítko níže.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.