Umělá inteligence, vynálezy a patenty. Problematiku přibližuje patentový specialista Michal Štipl

Kdy se vyplatí patentovat umělou inteligenci a může mít AI nárok na vlastní technologické patenty? Nejen na tyto otázky nám odpověděl patentový specialista Michal Štipl, který nyní pracuje jako specialista výzkumu a vývoje ve společnosti Advanced Design Solution. Michal má v oblasti přípravy patentových přihlášek, zastupování klientů v řízení k získání patentu i monitoringu patentů konkurence bohaté zkušenosti. Přečtěte si náš společný rozhovor přibližující problematiku patentů v kontextu rozvoje umělé inteligence.

Jaká kritéria jsou nezbytná pro to, aby bylo možné podat úspěšnou patentovou přihlášku v oblasti umělé inteligence?

Pro udělení jakéhokoliv patentu je třeba splnit několik podmínek. Je třeba mít vynález, který je celosvětově nový, inovativní, tedy netriviální pro odborníka, a průmyslově využitelný.

To platí i pro vynálezy využívající nějakou formu umělé inteligence. Ty spadají do speciální kategorie „počítačem prováděných vynálezů“ a matematických metod, kde je třeba dbát na to, aby vynález nebyl abstraktního rázu, ale vázán na řešení konkrétního technického problému.

Příkladem může robotický vysavač plánující režim úklidu na základě analýzy podlahy neuronovými sítěmi, roboti sbírající zralá jablka, která rozpoznají pomocí strojového učení, nebo třeba zubní kartáček využívající AI pro personalizované nastavení čistícího režimu.

Můžete nám sdělit svůj pohled na rozhodnutí Evropského patentového úřadu ohledně patentových přihlášek, kde umělá inteligence byla označena jako vynálezce? EPO v minulosti zamítnul patentové přihlášky, protože byla za vynálezce označena umělá inteligence DABUS. V obou případech EPO uvedl, že vynálezcem může být pouze fyzická osoba.

Celou kauzu a řízení s tím spojené jsem vnímal spíš jako snahu o medializaci problému, spor totiž běžel na více frontách. Vynálezcem zkrátka a dobře musí být fyzická osoba. Už jenom proto, že jsou s tím spojena nějaká práva a povinnosti, která od počítače nemůžeme vymáhat.

Jaká opatření lze přijmout, aby se minimalizovala rizika porušení existujících patentů při vývoji systémů umělé inteligence?

Rešerše, rešerše a opět rešerše. Všechny patenty a patentové přihlášky jsou dříve nebo později zveřejněné. Existují volně přístupné databáze, které umožňují poměrně efektivní vyhledávání, např. Espacenet. Sledujte, co si chrání vaše konkurence, a nebudete překvapeni.

Porušovat můžete pouze platný patent a pouze v zemi, kde byl udělen. Takže z čínských patentů nemusíte mít obavy, dokud nepodnikáte v Číně. Velký zřetel je ale třeba brát na patenty, pokud máte obchodní aktivity v USA. Zde je přístup k softwarovým, a tedy i AI, patentům poměrně odlišný od toho evropského. Jinými slovy – patentuje se tam víc a projdou i záludnější patenty.

Co byste poradil firmám, které vyvíjejí AI systémy, ale nejsou si jisté, zda by měly investovat do patentové ochrany?

Patentová ochrana je nákladná záležitost. Ne každý si ji může dovolit, a ne vždycky dává smysl.

Úplně v klidu vás může vyjít na statisíce až miliony a zpravidla trvá roky, než ochranu získáte. Tou dobou už může být technologie zastaralá a ochrana zbytečná.

Díky patentu máte právo ostatním zakazovat používat, vyrábět či prodávat chráněný vynález. Ochráníte tak svou pozici na trhu a peníze investované do výzkumu a vývoje tím, že omezíte vaši konkurenci.

Každopádně ke konkrétním doporučením:

 • Začněte spolupracovat s patentovým zástupcem, ten vám patentovou strategii postaví na míru.
 • Využívejte dotace – MPO nabízí až 500 000 Kč na kompenzaci nákladů spojených s průmyslově-právní ochranou, od EUIPO zase můžou malé a střední podniky čerpat cca 3000 EUR na podporu ochrany průmyslových práv.
 • Zase ty rešerše – jen díky rešerši zjistíte, zda máte patentovatelný vynález, nebo nepracujete na něčem, co už někdo vynalezl.

Jaké jsou hlavní kroky pro přípravu na úspěšné jednání s patentovým úřadem v rámci procesu získávání patentu?

 1. Něco vynalezněte.
 2. Nechte to na patentovém zástupci, který ve spolupráci s vámi:
  • Provede průzkum, ve kterém zjistí, co lze na vašem vynálezu ochránit.
  • Definuje klíčové znaky ochrany a připraví patentovou přihlášku.
  • Připraví všechny dokumenty, uhradí všechny poplatky a pohlídá všechny lhůty.
  • Dotáhne řízení do konce a připraví půdu na zahraniční ochranu.
 3. Obrňte se trpělivostí.

Jednání s patentovými úřady je na roky. Zpravidla totiž probíhá patentový ping pong. Úřad provádí vlastní průzkum ve snaze zabránit udělení příliš vágních a obecných patentů. Zato vaším cílem je získat ochranu co nejširší. Pak je to o hledání kompromisu.

Jakými způsoby se může umělá inteligence podílet na samotném procesu získání patentu?

Některé patentové databáze využívají AI pro efektivnější vyhledávání relevantních dokumentů. Umělá inteligence je také využívána pro lepší překlady nebo sesumírování dokumentů. Kolikrát je totiž třeba studovat japonský nebo čínský dokument. Mnoho lidí z mého okolí má v technické čínštině trochu mezery, a tak se jakákoliv pomoc hodí.

Dále jsou vyvíjeny nástroje, které by usnadnily přípravu patentových přihlášek, např. draftováním (leckdy poměrně repetitivního) popisu přihlášky. Spekuluje se i o generování patentových nároků, ale zde se domnívám, že zkušený patentový zástupce bude psát lepší nároky než AI prakticky pořád.

Jaké jsou klíčové výzvy a příležitosti, které přináší rychlý vývoj technologií umělé inteligence v kontextu patentové ochrany?

Především je třeba, aby postupy úřadů držely krok s tempem vývoje. Kolikrát totiž nastane situace, se kterou se (Evropský) patentový úřad ještě nesetkal a musí tedy přijít s korektním postupem, jak problém vyřešit. Už třeba zmiňovaný případ s DABUS bylo třeba vyřešit před tribunálem. Výsledná rozhodnutí tribunálu pak ovlivňují přístup úřadu k podobným případům.

Ochrana investic ve výzkumu a vývoji AI

Michalovi mnohokrát děkujeme za odpovědi. Umělá inteligence má potenciál změnit mnoho aspektů našeho života. Patenty poskytují vlastníkům výlučné právo vyrábět, používat a prodávat vynález. To může pomoci chránit investice do výzkumu a vývoje AI a podporovat inovace v této oblasti. Jak je však z rozhovoru patrné, existuje zde i celá řada výzev včetně vysokých finančních nákladů. Bude tak velmi zajímavé sledovat, jak moc se bude úřadům dařit držet krok s rychlým rozvojem umělé inteligence.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.