Varování: Sběr a ochrana dat v souvislosti s AI Barbie aplikacemi

Na vlně celosvětově úspěšného filmu Barbie se veze vznik aplikací, které se rychle šíří prostřednictvím sociálních sítí. Nejpopulárnější umožňují nahrát fotografii, vyplnit několik osobních údajů a proměnit se v ikonickou Barbie či Kena. Na první pohled neškodná zábava přináší řadu bezpečnostních rizik.

Přístup k historii GPS i platebním údajům

Problematická část používání generátorů panenek Barbie s vlastní podobiznou je nepřekvapivě spojena s podmínkami použití služeb a ochranou osobních údajů. Před touto skutečností varuje v době psaní tohoto článku již několik subjektů.

„Díky mánii vyvolané filmem Barbie masově uživatelé používají aplikaci, kterou ve skutečnosti nepotřebují, a ani jim nevadí, že jí poskytnou přístup například k historii plateb,“ uvádí slovenský NBÚ.

„Online jsou k dispozici dvě aplikace: barbieselfie.ai a bairbie.me; obě představují značné ohrožení dat,“ varuje Ministerstvo digitalizace v Polsku.

K situaci se pro Český rozhlas vyjádřila také Simona Jankovičková z velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR: „Dalším rizikovým faktorem je zpoplatnění této aplikace, o tom se téměř nikde nepíše. Výsledný avatar je totiž opatřen vodotiskem a abyste získali avatar bez vodotisku, musíte zaplatit dva dolary přes platební bránu. Tam ovšem může nastat další riziko spojené právě s platbami přes internet, kdy je možné získat například vaše telefonní číslo.“

Mezi problematické body aplikace Barbie Selfie Generator společnosti WarnerMedia patří část „Údaje, které o vás můžeme shromažďovat“, kde je uvedeno například:

  • Přístup k fotoaparátu, včetně případů, kdy v rámci digitálních služeb žádáme o povolení k přístupu fotoaparátu vašeho zařízení.
  • Informace o vaší aktivitě na sociálních sítích.
  • Informace o vaší poloze, včetně informací získaných z vašeho zařízení.
  • Informace o vašich nákupech našich nabídek, včetně relevantních platebních údajů.
Barbie Selfie Generator

Vyjádření České asociace umělé inteligence k Barbie aplikacím

Popularita filmu Barbie představuje jedinečný akcelerátor vzniku AI aplikací a služeb, které nemusí splňovat požadavky na ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR. Média a influenceři na sociálních sítích tyto aplikace bezhlavě propagují bez bližšího zkoumání podmínek. Varování výše zmíněných institucí je nutné brát v potaz, nicméně Barbie generátory rozhodně nejsou jedinými AI aplikacemi s diskutabilními podmínkami používání a nedostatečnou ochranou osobních dat.

Na internetu je možné narazit na desítky aplikací typu „selfie“ generátor, které jsou na tom ve vztahu k uživatelům velmi podobně jako Barbie aplikace, ne-li hůř. Než se tedy rozhodnete poskytnout fotografii obličeje a další osobní údaje, doporučujeme si zásady provozovatele detailně přečíst. Některé zahraniční aplikace (příkladem je Remini italské společnosti Bending Spoons) jsou kritizovány nejen kvůli sběru dat, ale také kvůli přílišné manipulaci s výsledky, ať už se jedná o změnu rasy nebo příliš markantní snížení váhy.

Při využívání aplikací založených na umělé inteligenci si dejte velký pozor na zacházení se svými osobními údaji. I když může být lákavé tyto aplikace vyzkoušet, nepodceňujte potenciální rizika pro vaše soukromí. Některé AI aplikace mohou vyžadovat přístup k vašim fotografiím, kameře, umístění a dokonce i dalším citlivým datům. Při používání těchto aplikací si pečlivě přečtěte zásady ochrany osobních údajů a přemýšlejte o tom, jaká oprávnění jim udělujete. Mějte na paměti, že data, která sdílíte, mohou být využita k různým účelům, včetně reklamy, profilování a dalších nežádoucích činností.

Závěrem pouze dodáme, že jsme kontaktovali společnost RVNWAY, tvůrce a provozovatele aplikace bairbie.me, s dotazy na vzniklou kritiku, nicméně před publikací vyjádření jsme neobdrželi odpověď. Pokud by nás společnost kontaktovala, vyjádření dodatečně doplníme.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.