„Většina firem nemá vyjasněný svůj postoj k AI,“ upozorňuje Barbora Brabcová

Barbora Brabcová je expertka na aplikaci umělé inteligence ve firemních procesech. Její firemní poradenství Bebecon přichází s nabídkou praktických kurzů a cílem naučit jednotlivce i společnosti, jak opravdu efektivně využívat AI v práci. Barbory jsme se zeptali na aktuální stav mezi českými firmami i nejčastější překážky nasazení AI do firemních procesů.

Co vás vedlo k zaměření se na využití umělé inteligence ve firemních procesech?

Moje primární zaměření je optimalizace firemních procesů a zejména procesů ve firemním nákupu. Spolupracuji s různými firmami napříč obory, nastavuji u nich lepší a efektivnější procesy a pomáhám jim dosáhnout vyšších úspor.

Již zhruba 6 let se věnuji (laicky) také programování, naučila jsem se VBA v Excelu,navštěvovala jsem kurz Pythonu. V rámci vývoje své aplikace Lernfix jsem se pak naučila také i v PowerApp nebo PowerAutomate. 

Když jsem viděla na začátku tohoto roku potenciál umělé inteligence v oblasti procesů, bylo pro mě přirozené se jí začít věnovat. Chtěla jsem pochopit, jak může AI pomoci firmám být ještě efektivnějšími a konkurenceschopnějšími.

Propojuji tedy dvě oblasti, které mě velmi baví – procesy a programování, a učím firmy, jak se dá umělá inteligence využít ke zrychlení práce.

Kromě toho mě velmi těší, že mám příležitost vyučovat o umělé inteligenci i ve školách, což mi umožňuje sdílet své znalosti a zkušenosti nejen s mladší generací, ale také s jejich učiteli.

Jaké konkrétní přínosy mohou firmy očekávat, když začnou implementovat umělou inteligenci do svých procesů?

Mohou očekávat zrychlení rutinních činností či jejich redukci na minimum. Jednodušší přípravu různých podkladů, inspirací, nápadů, podnětů. Umělá inteligence může pomoci i s rychlejším rozhodováním, přípravou oponentury a jiného pohledu na věc. Výrazně může pomoci také s analýzou dat a návrhy různých strategií. 

To vše může vést k vyšší produktivitě, nižším nákladům nebo lepšímu zákaznickému servisu.

Těch oblastí je opravdu mnoho, je ovšem stále mít na paměti všechny limity a rizika. I proto jsem se hned na začátku tomuto tématu hodně věnovala a sestavila jsem Etické desatero používání nástrojů s umělou inteligencí.

Jaké jsou největší výzvy, se kterými se firmy setkávají při implementaci umělé inteligence a ChatGPT do svých procesů?

Z mé zkušenosti jsou to hlavně dvě výzvy:

1. Firmy nemají ve většině případů vyjasněný svůj postoj k tématu umělé inteligence. Nemají nastavené žádné firemní postupy, směrnice, firemní filosofii. Často chtějí pro lidi školení, ale zároveň jim nedovolí se přihlásit přes firemní e-maily (účty). Nebo jim to dovolí, ale zase vůbec nekontrolují, jak lidé s těmito nástroji pracují. Nedají jim žádné instrukce ohledně ochrany dat. Ohledně toho, jak si mají výstupy z AI kontrolovat, či že jsou za ně sami zodpovědní.

I tohle se snažím firmy učit. To je v podstatě první krok, který by měla každá firma nebo instituce udělat.

2. Bídná kvalita dat, případně neexistence určitých dat. Firmy často “slyší” na to, že jim AI usnadní analýzu dat. To je pravda. Ale jen pro ty, kteří mají svá data alespoň na určité úrovni. Řada firem díky nekvalitním procesům ani nemůže určitá data zjistit. Například rozpor mezi objednávkou a fakturou. Zdá se to naprosto zásadní a běžná věc, že? Bohužel stav procesů v některých firmách způsobuje to, že některá data prostě nejsou ani zjistitelná. Tam, kde zjistitelná jsou, jsou zase v obecně velmi špatném stavu. Jsou nekonzistentní, odporující si, na různých místech, neaktuální apod. Tam pak samozřejmě nepomůže ani umělá inteligence.

Shrnula bych to takto: Je důležité mít správné nástroje, vzdělání a postupy, aby byla implementace AI hladká a efektivní.

Jaké jsou vaše rady pro firmy, které váhají s implementací umělé inteligence kvůli obavám z nákladů a složitosti?

Na implementaci umělé inteligence není nic nákladného ani složitého. Dnes už ne. Respektive náklady jsou, ale rozhodně ne vysoké.

Firmám bych poradila, aby si nejprve ujasnily svůj postoj k tématu umělé inteligence. Stanovily firemní směrnice pro tuto oblast. A aby začaly uzdravovat procesy a starat se o kvalitu dat.

Paralelně s tímto druhým bodem již mohou umělou inteligenci postupně implementovat. Doporučuji začít malými kroky. Implementujte AI do jednoho konkrétního procesu, sledujte výsledky a postupně rozšiřujte. Vzdělání a školení jsou klíčové, a je důležité najít partnera nebo odborníka, který vám může pomoci navigovat touto cestou.

Jaké jsou nejběžnější chyby, které firmy dělají při implementaci umělé inteligence a jak se jim lze vyhnout?

V podstatě je to vše to, co jsem zmínila v předchozím bodě. V prvé řadě nemají vyjasněný postoj. Nemají sepsané směrnice pro toto téma a nastavené postupy.

Zaměstnanci buď nesmí nic a nebo naopak nikdo nekontroluje, jaká data do nástrojů s umělou inteligencí vkládají.

Zaměstnanci si neuvědomují, kdo je za obsah vytvořený umělou inteligencí zodpovědný,  obsah často vůbec nekontrolují, a rovnou použijí. Některé firmy dokonce volí strategii „raději o tom nebudeme mluvit, aby to zaměstnanci nepoužívali“.

Skutečnost je ale většinou taková, že zaměstnanci takových firem pak nástroj používají bez vědomí svého zaměstnavatele a to zcela nekoordinovaně a nekontrolovaně. Vyhnout se tomu všemu lze tak, že se firma spojí s odborníkem na procesy a umělou inteligenci a bude vše zavádět koordinovaně, s rozmyslem a zodpovědně.

Co vidíte jako největší přínosy a výhody využití ChatGPT ve firemním nákupu?

Zejména zde vidím možnost úspory času při pomoci s rutinními úkoly. Přípravu podkladů, návrhy postupů, přípravu checklistů, přípravu podkladů pro rozhodování, průzkumy trhu, hledání alternativ, pomoc s analýzou dat, apod. Pro oblast operativního nákupu pak například ulehčení práce s katalogy apod. To vše může vést k rychlejším a informovanějším rozhodováním v oblasti firemního nákupu.

Jaký je váš názor na obavy, že implementace umělé inteligence může ohrozit pracovní místa lidí?

Nemyslím si, že by došlo k výraznému ohrožení velkého počtu pracovních míst. Podle mého názoru se spíše pozice přemění, transformují, některé se více rozvinou. 

Zcela jistě zmizí některé úkoly a některé pozice možná nebudou nahrazeny. Do firem budou vyžadováni odborníci, kteří umí umělou inteligenci opravdu efektivně používat.

Obecně věřím, že AI má potenciál transformovat pracovní místa, ale ne nutně je zcela nahradit. Může odstranit rutinní úkoly a umožnit lidem soustředit se na složitější a kreativnější aspekty své práce.

Můžete uvést konkrétní příklad, kdy vaše rady a návody pomohly firmě dramaticky zefektivnit a zlepšit své procesy díky implementaci umělé inteligence?

Jedna firma, se kterou jsem spolupracovala, byla schopna pomocí AI automatizovat téměř 40 % svých nákupních úkolů, což vedlo k významným úsporám času a nákladů.

A co je důležité zmínit: mnoho firem, s nimiž spolupracuji, získalo obrovskou hodnotu již jen z mého obsáhlého manuálu na použití umělé inteligence ve firemních procesech, který jsem sepsala v březnu tohoto roku. Manuály jsou dva – první se jmenuje „Jak využít ChatGPT ke zrychlení každodenní práce“ a druhý zaměřený na firemní nákup se jmenuje „Jak využít ChatGPT ve firemním nákupu“. Tyto manuály neustále aktualizuji a doplňuji novými informacemi, jak AI využít v konkrétních příkladech z praxe. Často firmám poskytují cenný základ pro jejich AI iniciativy.

Jaké dovednosti a znalosti by měli účastníci vašich kurzů mít, aby z nich co nejvíce profitovali?

Stačí běžná znalost práce s PC. Zatímco základní znalost programování je výhodou, klíčové je pochopení firemních procesů. Můj kurz je navržen tak, aby poskytl účastníkům konkrétní nástroje a postupy pro efektivní využití AI ve svých oborech.

Je mi ctí, že jsem měla příležitost školit některé z největších firem jak na českém, tak slovenském, ale i německém trhu. Jsem hrdá na to, že reference, které jsem od nich obdržela, mi více než dokázaly, že naše školení je na velmi vysoké úrovni. Ale hlavně, že přinesly firmám a lidem prokazatelné a okamžité výsledky.

Jak vidíte budoucnost umělé inteligence ve firemním prostředí a jaké trendy očekáváte, že budou hrát klíčovou roli?

Tohle je strašně obsáhlé téma, na které nelze odpovědět krátce. Pokusím se však vyjádřit své hlavní myšlenky.

Já osobně vidím budoucnost umělé inteligence a jejího využití v práci tak, že AI bude integrální součástí většiny firemních procesů. Trendy jako etika AI, transparentnost a spolupráce mezi člověkem a AI budou klíčové pro úspěšnou integraci umělé inteligence do firemního prostředí.

Máte nějaké sdělení na závěr?

Děkuji za příležitost podělit se o své zkušenosti a názory v tomto rozhovoru! Je skvělé vidět, jaký zájem je o téma umělé inteligence a jak může transformovat firemní svět. 

Pokud by měl někdo chuť dozvědět se více a prohloubit své znalosti, ráda bych vás pozvala na mé kurzy, kde se věnujeme praktickému využití AI ve firemních procesech. Nejbližší termíny kurzů:

  • Jak využít ChatGPT ke zrychlení každodenní práce | 13. 9. 2023 a 16. 10. 2023
  • Jak využít ChatGPT ve firemním nákupu | 22. 9. 2023 a 25. 10. 2023

Přeji všem úspěšnou cestu v objevování možností, které nám umělá inteligence nabízí! 

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.