Vyšla bezplatná příručka Rizika spojená s umělou inteligencí pro seniory

Česká asociace umělé inteligence dlouhodobě varuji před riziky, které přináší umělá inteligence v oblasti generování nebezpečného obsahu. Příkladem jsou deepfake videa, která se snaží například vylákat peníze na základě falešných slibů známých osobností. Nejlepší obranou proti těmto rizikům je zvyšování mediální gramotnosti, a to jak mladší, tak i starší generace. Právě na starší generaci se zaměřuje nová publikace.

Srozumitelně o umělé inteligenci pro seniory

Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ve spolupráci s CEDMO (Středoevropskou observatoří digitálních médií) při Univerzitě Karlově s podporou společnosti Google, vydal tematickou příručku nazvanou Rizika spojená s umělou inteligencí pro seniory.

Příručka poskytuje ucelený pohled na umělou inteligenci, její využití a možná rizika. Vysvětluje základní pojmy a principy fungování AI, popisuje její výhody a praktické přínosy v každodenním životě, například ve zdravotnictví, vzdělávání či zábavě. Rovněž upozorňuje na potenciální nebezpečí, jako jsou internetové podvody, šíření dezinformací, deepfake videa a narušení soukromí.

„Virtuální svět posledních let je doslova prorostlý nebezpečným obsahem, ke kterému patří např. různé druhy online podvodů, které zneužívají umělou inteligenci,” komentuje bezplatnou příručku její hlavní autor prof. Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a dodává, že tisíce lidí přicházejí o své úspory, protože je investují do podvodných investičních produktů, ve kterých k nim promlouvá deepfake verze známé osobnosti (třeba prezidenta či expremiéra).“

Další rizika na vzestupu

Kromě deepfake videí a online podvodů se příručka zabývá také problematikou deepnudes, tedy tzv. svlékacích aplikací. Tyto aplikace představují vysoce nebezpečný trend – umělá inteligence integrovaná do webových či mobilních aplikací umožňuje komukoli vytvořit z běžné fotografie virtuální nahotu. Tento typ obsahu pak může být zneužit k vydírání, vyhrožování a dalším nelegálním činnostem.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.