Záznam webináře Jak tvořit správné a účinné prompty pro ChatGPT?

Webinář se zaměřuje na klíčové strategie a techniky pro tvorbu efektivních promptů, které umožňují přesnou a účinnou komunikaci s AI. Ukážeme, jak vytvořit prompty, které vedou k přesným a relevantním odpovědím od AI, a jaký dopad může mít správná formulace promptů na výsledky a efektivitu využití AI.

Zhlédněte záznam

Bezplatným webinářem provedla účastníky Barbora Brabcová, CEO BEBECON S.R.O. – Expertka na aplikaci umělé inteligence ve firemních procesech.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.