Alexandr Bruna vede nově založenou pracovní skupinu ČAUI: AI ve veřejné správě

Česká asociace umělé inteligence (ČAUI) s radostí oznamuje založení nové pracovní skupiny AI ve veřejné správě. Cílem této iniciativy je posílit využití umělé inteligence v rámci české veřejné správy a zvýšit efektivitu a inovativnost státních institucí. Vedoucím této skupiny byl jmenován Alexandr Bruna, známý digitální marketér a spolumajitel agentury Ydeal.

Alexandr Bruna se vyznačuje svými rozsáhlými zkušenostmi v oblasti digitálního marketingu a politické komunikace. Jeho nadšení pro politický marketing, praktická znalost umělé inteligence a velmi proaktivní přístup v rámci popularizace AI nástrojů byly klíčové při rozhodnutí ČAUI, koho vedením této nové skupiny pověřit.

Přesun do „terénu“

Alexandr patří již od založení asociace k jedněm z nejaktivnějších členů, se kterými asociace realizovala řadu projektů od AI filmového festivalu AI Klapka 2023 přes mastermindovou skupinu až po školení či praktické konzultace využívání nástrojů. S oficiálním vznikem poradního sboru se Alex přesouvá na pozici vedoucího pracovní skupiny, která si klade za cíl propojit odborníky z oblasti umělé inteligence s vládními institucemi, aby společně identifikovali příležitosti pro implementaci AI řešení.

Mezi hlavní aktivity skupiny bude patřit analýza současného stavu využívání AI v české veřejné správě, identifikace klíčových oblastí pro zlepšení a formulace doporučení pro strategické nasazení AI technologií. Pracovní skupina také bude spolupracovat s akademickým sektorem a soukromými podniky, aby podporovala inovace a vzdělávání v oblasti umělé inteligence.

S očekáváním pokroku

Výstupy práce této skupiny budou zahrnovat konkrétní návrhy politik a strategií, které pomohou české veřejné správě efektivněji využívat AI pro zlepšení služeb občanům a zvýšení transparentnosti a odpovědnosti ve vládních procesech.

Děkujeme Alexovi za jeho ochotu a závazek vést tuto významnou pracovní skupinu. Jeho vize jsou pro nás neocenitelné a věříme, že pod jeho vedením přispěje skupina k významnému pokroku v oblasti AI ve veřejné správě.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.