EU AI Act dnes prošel hlasováním v Evropském parlamentu

Dne 13. března 2024 hlasováním přijal Evropský parlament nařízení AI Act. Ten představuje významný milník v regulaci technologií umělé inteligence na celém kontinentu. Rozhodnutí, které skončilo poměrem hlasů 523 pro a 46 proti (49 se zdrželo hlasování) posouvá nařízení do složité fáze implementace pod dohledem nově zřízeného Úřadu pro umělou inteligenci.

Rozsáhlý lobbing

Legislativa zavádí stupňovitý regulační rámec založený na vnímaných úrovních rizik různých aplikací AI. Aplikace s vysokým rizikem, jako jsou ty, které zahrnují kritickou infrastrukturu, budou podléhat přísnějším pravidlům, s plnou implementací očekávanou v roce 2026.

Cesta k nařízení byla pozorně sledována a ovlivněna rozsáhlým lobbingem hlavních technologických subjektů včetně francouzského startupu Mistral, u kterého se později ukázalo, že má spojení s Microsoftem. Diskuze byla zvláště intenzivní kolem modelů umělé inteligence obecného účelu, jako je ChatGPT, s tlakem jak ze strany společností, tak některých vlád pro víceúrovňový přístup oproti jednotné regulační struktuře.

K dosažení tohoto konsenzu byly nezbytné kompromisy, jak bylo zdůrazněno na tiskové konferenci před hlasováním. „Regulujeme co nejméně – ale tolik, kolik je nutné,“ uvedl Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, zdůrazňující pečlivou rovnováhu dosaženou v ustanoveních aktu.

Ochrana lidských práv

Paralelně k aktu EU o umělé inteligenci je ve Štrasburku v rámci Evropské rady vyjednávána Úmluva o umělé inteligenci na ochranu lidských práv, demokracie a právního státu, což zdůrazňuje komplexní přístup Evropy k zajištění, že pokrok technologií umělé inteligence je v souladu s jejími hodnotami a právními normami.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.