Markéta Fejfarová, MAMA AI: „Hledáme lidi, kteří si najdou čas nad problémem doopravdy přemýšlet“

Jak vypadá práce v AI firmě, která se pohybuje dlouhodobě na špičce vývoje? Nejen o tom jsme si povídali s Markétou Fejfarovou z MAMA AI. V rozhovoru zazněla celá řada velmi zajímavých informací, a to nejen pro potenciální uchazeče o zaměstnání ve vývoji umělé inteligence.

Markéto, jak byste popsala pracovní kulturu ve společnosti MAMA AI?

O firemní kultuře v MAMA AI mluvím ráda, považuji jí za úžasný výsledek letité spolupráce lidí, kteří mají stejné cíle a pozitivní mindset. Práce v tomhle týmu je nejen zajímavá, ale věřím, že je to i zábava, snažíme se, aby se u nás všichni cítili dobře a měli možnost být sami sebou. Popsala bych jí jako pohodovou, flexibilní, inkluzivní a zároveň orientovanou na výsledek a inovace. Prozkoumávat nové možnosti, posouvat hranice a táhnout společně za jeden provaz, je pro nás typické. A samozřejmě nám taky pomáhá skvělá terasa s výhledem na Prahu, kde se pravidelně griluje a utužuje atmosféra. 😊

Můžete popsat, jak probíhá nábor a onboarding nových zaměstnanců?

Mimo klasických náborových kanálů využíváme často doporučení stávajících kolegů a vazby na univerzity, zejména ČVUT a MatFyz. Zároveň se snažíme navázat na spolupráci se studenty, ať už prostřednictvím vedení diplomových prací, disertací nebo stáží. 

Proces náboru i onboardingu probíhá v podstatě klasicky – uchazeče čekají dvě kola pohovoru a mezi oběma koly dostane kandidát úlohu k vypracování, což je zejména u technických pozic ta klíčová část. Vybraný kandidát pak dostane nabídku od nás z HR, kde si ho i převezmeme k onboardingu – tedy k seznámení se smlouvou, firmou a důležitými aspekty práce včetně všech přístupů a systémů, atd. První den si pak nového kolegu přebírá manažer, který ho zasvětí do práce samotné i zvyků daného týmu.

Do budoucna ale připravujeme novinky zejména v procesu onboardingu, kdy chceme využívat naše vlastní AI produkty na zjednodušení a zpříjemnění nového nástupu – například chatbota, který bude odpovídat novému kolegovi na nejčastější otázky a pomáhat mu s nástupními formalitami. 

Jaké dovednosti a zkušenosti jsou nejcennější pro práci u vás?

Pokud mluvíme o technických pozicích, dobrý technologický základ je určitě potřeba, ať už ze školy nebo z praxe. Zásadní jsou ale pro nás měkké dovednosti, jako je samostatnost a kreativita nebo bych to nazvala “out-of-the-box” myšlení. Hledáme lidi, kteří si najdou čas nad problémem doopravdy přemýšlet, hledat originální řešení a vzít si za daný úkol zodpovědnost. Jde to ruku v ruce s naší prací a filosofií hledat nová řešení, využívat nové technologie v praxi a také být neustále v obraze.

Jak firma podporuje multigenerační spolupráci a rozmanitost?

Přistupujeme k ní jako k samozřejmosti. Najdete u nás kolegy od 18 do 60, polovina týmu začínala kdysi v IBM Research jako stážisti a stále jsou součástí firmy. Průřezově tedy máme ve svých řadách jak zkušené kolegy, tak juniory a hodláme v tom pokračovat. Když si z toho budu dělat trochu legraci, nejsme startup plný mladíků po škole, co mezi sebe nepustí nikoho, kdo nechce pracovat 12 hodin denně. Práce máme hodně, ale využíváme mnoho možností spolupráce včetně zkrácených úvazků. Najdete u nás i pár matek, co pracují během rodičovské, jako jsem třeba já. 

Jak firma podporuje osobní a profesní rozvoj svých zaměstnanců?

Věříme, že se pohybujeme na špičce vývoje, a proto tady určitě nefunguje, že bychom někoho poslali na externí kurz. Zároveň to ani není zvykem v odvětví IT a AI. Co pro nás funguje je společně sledovat nejnovější články, zkoušet nejnovější techniky, bavit se o tom, co zrovna děláme, atd. Proto si pravidelně pořádáme semináře a hackathony, kdy se člověk může věnovat tématům, na které má zrovna chuť a získat názor a inspiraci od ostatních.

Jaké jsou nejčastější mýty o práci v AI, které byste chtěli vyvrátit?

Tak těch je hodně. 😊 S obrovským rozvojem AI v posledních letech a jeho vstupem do reality běžného života vzniká mnoho mýtů a zjednodušování téhle komplexní problematiky. 

Největší nepochopení AI asi vnímáme v představě, že AI je kreativní skoro jako člověk, brzy za nás všechno vyřeší a je prakticky schopna lidské inteligence. Ve skutečnosti je současná umělá inteligence schopna automatizovat konkrétní, opakující se úkoly a stále vyžaduje významný zásah člověka, který tvoří algoritmy a pracuje na datovém tréninku. 

Není to žádná magie. AI pracuje na základě dat a práce s ní vyžaduje hluboké porozumění matematice, statistice a programování.

A můj „oblíbený“ mýtus je také – „AI nám sebere práci“. Ano, umělá inteligence a obecně technologie mění a budou měnit trh práce, ale je to dobře! Dochází k automatizaci jednoduchých úkolů, vznikají nové pracovní pozice a mnoho z nás už si zvyklo používat AI v každodenní práci jako úsporu času, zejména u činností, které nás stejně nebavily.

Ale na druhou stranu je pravděpodobné, že umělá inteligence bude mít neblahý vliv na pracovní místa těch, kteří jí nebudou chtít nebo umět využívat. 

Existuje něco jako typický pracovní den v MAMA AI a jak případně vypadá?

Praktikujeme agilní metodologii vývoje, ale ne všichni pracujeme v Praze. Máme zaměstnance v pěti dalších zemích, v různých časových pásmech, takže denní rytmus tepe každému jinak. Dáváme ale důraz na to, abychom se při důležitých meetingách a událostech potkali všichni. Stará se o to náš společný kalendář “Mama Heartbeat”, kde držíme společné eventy, Například playback, kde si ukazujeme zajímavé výsledky, vylepšení, dema nebo další semináře a čtenářské skupiny, kdy probíráme zajímavé články a techniky.

Jaké jsou nejnovější projekty nebo výzkumy, na kterých pracuje MAMA AI?

MAMA AI se momentálně angažuje v několika inovativních projektech, které se věnují rozvoji AI jak v oblasti businessu, tak vědy, o kterých se ráda zmíním.

Jeden z nových projektů je DataChat, zaměřený na sémantické vyhledávání a rozhodování nad osobními business daty. V podstatě umožňujeme uživatelům prohledávat a získávat informace ze svých dat pomocí formulací v přirozeném jazyce a zároveň dostávat výstupy jak v datové, tak i grafické podobě.

Další zajímavý projekt je mVoice, který se specializuje na vytváření umělých hlasů na míru, aktuálně například do podcastů na Seznam Zprávy. Tato technologie zajišťuje vysokou kvalitu a také autenticitu hlasu.

Náš produkt Telma představuje virtuálního asistenta, který pracuje jak hlasem, tak textem, hojně využívaného například v call centrech. Tento příjemný asistent má za cíl usnadnit uživatelům každodenní interakce a poskytovat informace či pomáhat s úkoly prostřednictvím intuitivního rozhraní.

V oblasti výzkumu se MAMA AI podílí na projektu CHEESE, který se zaměřuje na využití metod z oblasti zpracování přirozeného jazyka a strojového učení pro indexování prostoru molekul k vývoji nástrojů pro oblast objevování léčiv. Spolupráce s Institutem organické chemie a biochemie (IOCB) přináší nové perspektivy v oblasti vývoje léčiv a biochemie

Jaké jsou vaše nejoblíbenější aspekty práce v MAMA AI?

Rozhodně pracovní atmosféra, spojená s unikátními znalostmi a expertízou našich lidí, na kterou se můžete vždycky spolehnout. Ta neustálá snaha využívat a posouvat nové technologie a zejména možnosti AI, je pro mě, jako člověka s humanitním vzděláním, doopravdy fascinující. A věřím, že pro technické lidi je to minimálně výzva a zábava mít tohle jako každodenní práci.

Kde najdou zájemci o práci v MAMA AI nabídku aktuálních pozic a mohou se ozvat i v případě, kdy nenajdou roli zcela pro ně?

Aktuální nabídku pozic je vždy možné najít na našich stránkách a případně inzerujeme na pracovním portálu StartupJobs.cz nebo na LinkedInu. Určitě se také vyplatí nám prostě napsat, pokud se vám naše práce nebo firma líbí. Už několik kolegů jsme přijali na základě spontánní přihlášky. A pokud pro vás zrovna nemáme odpovídající pozici, může se to rychle změnit, doporučuji tedy s firmou zůstat v kontaktu, minimálně třeba na Linkedinu nebo odebírat náš newsletter.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.