Německo, Francie a Itálie se dohodly na budoucí regulaci umělé inteligence

Německo, Francie a Itálie se dohodly na nových pravidlech pro umělou inteligenci. Podle dokumentu, který získala agentura Reuters, by tato dohoda měla posunout vpřed evropská jednání o regulaci AI.

Sankce zatím nebude, říká nový dokument

Vlády těchto tří zemí chtějí, aby se pravidla týkala všech poskytovatelů AI v EU, a to jak malých, tak velkých firem, které se rozhodnou pravidla dodržovat. Momentálně se Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU snaží najít společnou řeč, jak by měla EU postupovat v regulaci AI.

Během debat se objevil návrh, aby byl kodex zpočátku závazný jen pro velké poskytovatele AI, převážně z USA. Ale avizované vlády zemí EU vidí problém v tom, že by to mohlo poškodit důvěru v menší evropské firmy a vést k poklesu zájmu zákazníků.

Podle dohody Německa, Francie a Itálie by pravidla měla platit pro všechny, bez rozdílu. Zatím se neplánují žádné sankce, ale pokud by došlo k porušení pravidel, mohla by být v budoucnu zavedena.

Regulace používání, ne samotné technologie

Německé ministerstvo hospodářství, které se na tomto tématu podílí, zdůrazňuje, že regulace by se neměla týkat umělé inteligence jako takové, ale spíše jejího využití. Německý spolkový ministr digitálních záležitostí a dopravy, Volker Wissing, vyslovil spokojenost s dosažením dohody: „Chceme regulovat používání, ne technologii samotnou. Jen tak můžeme být v čele globálního vývoje AI.“

Franziska Brantner, státní tajemnice pro hospodářské záležitosti, zdůraznila nutnost využít příležitosti a zároveň omezit rizika spojená s AI. Vlády po celém světě si uvědomují ekonomický potenciál AI. V Británii se například v listopadu konal první summit o bezpečnosti AI, jehož výstupem je Bletchleyská deklarace.

Vyjádření České asociace umělé inteligence

Dohoda je zajímavým překvapením a příkladem úspěšné mezinárodní spolupráce v oblasti AI. Počáteční fáze bez sankcí by umožnila firmám a výzkumným institucím přizpůsobit se novým pravidlům bez okamžitého tlaku. To může podpořit inovace a experimentování s AI v bezpečném a regulovaném prostředí. Přístup zaměřený na regulaci aplikací AI, nikoli samotné technologie, je příslibem toho, že regulace nemusí být nutně brzdou rozvoje. Dohoda myslí na technologický pokrok, zatímco zajišťuje, že aplikace AI budou využívány eticky a bezpečně. Uvidíme, jakým způsobem dohoda ovlivní budoucí jednání na téma EU AI Act.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.